Odštěpení společnosti UltimateSuite

26. 3. 2020

Na začátku roku 2020 se od StringData oddělila část společnosti zaměřená na robotickou procesní automatizaci (RPA) a Task Mining. Proč k tomu došlo a jak odštěpení probíhalo?

Co je UltimateSuite?

UltimateSuite je služba z oblasti Task Miningu. Firmám pomáhá dosáhnout vyšší úrovně kvality služeb prostřednictvím efektivního řízení interních procesů.

Technologie UltimateSuite sbírá data o práci uživatelů v rámci aplikačního portfolia, a zjišťuje, kolik času jim zaberou specifické úlohy. Nástroj UltimateSuite tato data zpracuje pomocí podrobné analýzy. V základním nastavení je několik předpřipravených standardizovaných případů, které již samy o sobě klientům nabízí vysokou přidanou hodnotu.

Velký přínos spočívá v mentoringu uživatelů, který umožňují analytické výstupy. Technologie pomáhá dělat věci efektivně a správně. V naprosté většině případů není potřeba dělat žádné změny v užitém aplikačním portfoliu. Prakticky ihned je k dispozici přehled o reálných efektivních činnostech koncových uživatelů, aktivitách v rámci nutné administrativy, a v neposlední řadě také o neproduktivních činnostech. Klientovi to umožňuje uhlídat poměr mezi těmito typy činností v rozumné míře napříč pracovní dobou.

Proč došlo k oddělení UltimateSuite od StringData?

Pro oddělení UltimateSuite od StringData bylo několik strategických důvodů. UltimateSuite má odlišný obchodní model, cílový trh, marketingovou a prodejní strategii, a v zásadě i očekávanou dynamiku růstu. Je to startupový projekt, ve kterém cítíme obrovský potenciál. 

Odštěpení do samostatné entity umožnilo oddělit startupové riziko od stabilní společnosti. Zároveň zjednodušilo možnost potenciálního vstupu strategických investorů a externího kapitálu, kterým chceme financovat další růst a rozvoj UltimateSuite. Vstup investorů do projektu považujeme za důležitý pro naplnění růstové strategie. Ve StringData by vstup investorů s tímto profilem byl komplikovanější. 

Jedním z důvodů bylo také zaměření týmu, který se ve StringData zabýval i dalšími činnostmi nad rámec samotného UltimateSuite. Pro úspěch projektu považujeme za nutné stoprocentní fokus celého týmu na jednu konkrétní oblast.

Po ověření celého konceptu tedy nastal koncem minulého roku správný čas si říct „go“ a oddělit UltimateSuite od StringData. 

Jak dlouho projekt trval a jak probíhal?

K rozhodnutí došlo v létě minulého roku. V té době už jsme věděli, že projekt je pro naše klienty zajímavý. Příprava odštěpení  trvala půl roku a měla dvě části, transakční stream a Business-As-Usual stream.

Transakční stream zastřešoval finanční stránku. Zahrnoval způsob a předmět rozdělení, ocenění oddělované části a právní záležitosti celého projektu. Business-As-Usual stream zajistil veškeré služby, které bude společnost při svém provozním fungování potřebovat. Jednalo se o nastavení procesů a systémů, IT infrastruktury, účetnictví, a řadu dalších oblastí. V projektu byly dané lhůty a termíny pro splnění zákonných požadavků.

Historie vývoje produktu

2008
SyDesk
Na trh bylo uvedeno komplexní řešení pro E2E a aplikační dohled. 

2010

Syntetické simulace 

Součástí SyDesku se staly nástroje pro syntetické simulace, které později vytvořily technologický základ pro budoucí RPA a následně UltimateSuite

2015

RPA
Na základě zkušeností ze stovek syntetických simulací a následně i automatizovaných procesů byla představena nová verze robotizačního nástroje UltimateRPA, která se plně soustředí na robotickou automatizaci business procesů (RPA).

 2017

UPA & UltimateSuite

Zkušenosti z klientských prostředí nás přivedly k závěru, že klienti sice chtějí „robotizovat“ (RPA), ale neví přesně co by mělo být předmětem a jaký by to mělo přínos. Proto jsme vytvořili nástroj na automatizovaný sběr informací o uživatelských aktivitách napříč aplikačním portfoliem. Představili jsme nástroj UltimateUPA pro automatickou analýzu procesů bez nutnosti integrace s okolními systémy. 

2019

UltimateSuite je produktem
Na trh byla uvedena stabilní a plnohodnotná verze 1.0. Prostřednictvím rozvoje partnerské prodejní a implementační sítě jsme si ověřili schopnost dodávat službu globálně. 

2020

UltimateSuite Spin-Off
Vznikla samostatná entita prostřednictvím oddělení od mateřské společnosti StringData.

Co všechno se v rámci spin-offu oddělilo a proč?

Spin-off jsme chtěli udělat transparentní, bez provozní či právní závislosti na StringData. Převzali jsme zdrojové kódy a intelektuální vlastnictví produktů. Vybraní zaměstnanci se na začátku roku 2020 přesunuli do nových kanceláří.

StringData budou v souladu s obchodním modelem UltimateSuite jedním z partnerů, který bude produkty poskytovat koncovým klientům. Partneři získávají své výnosy vedle provize z licence zejména z nadstavbových konzultačních aktivit u klientů. 

Jedna věc je změřit a vyhodnotit, jak uživatelé klienta s aplikacemi pracují, druhá pak doporučit správné postupy, jak navržené optimalizace implementovat, monitorovat a vyhodnocovat. Nabízí se zde prostor pro konzultační společnosti, které díky tomu získávají obchodní příležitost měřitelnou prostřednictvím jasných ukazatelů. 

Jaká je budoucnost UltimateSuite?

UltimateSuite otevírá novou oblast – Task Mining.

Ve spolupráci s Gartnerem jsme se utvrdili v přesvědčení, že naše řešení je jedním z předních hybatelů toho, co se dnes považuje za Task Mining. Chceme si naše postavení udržet a formovat budoucí vývoj této oblasti.

Zároveň jsou zde přesahy do Process Miningu, který ale má svá specifika. Pokud jde o potřeby vlastníků konkrétních oddělení v klientském prostředí, potom nástroje Task Miningu přinášejí odpovídající data podstatně rychleji, detailněji a zároveň levněji.
Bude to jistě trend a je skvělé, že jsme u jeho začátku.

UltimateSuite v praxi

V praxi se ovšem nabízí mnoho dalších možností pro následné zpracování získaných dat. Detailní identifikace uživatelské aktivity, například stisk tlačítka ve formuláři aplikace, umožňuje vyhodnotit délku zpracování procesů. Je možné změřit, jak dlouho trvá například schválení úvěru, založení klienta nebo zpracování žádosti. Získaná data je možné použít pro odhad průměrné doby zpracování, porovnání výkonnosti napříč týmem, definování ideálních scénářů procesu, nebo pro inspiraci ostatním uživatelům. Výstupní data jsou prostředkem pro potenciální zlepšení pracovních modelů a zvýšení efektivity procesu.                                                                                                                         

UltimateSuite lze využít pro řízení vzdálených lokalit, resp. lidí a týmů, kteří využívají Home Office. Vedoucí pracovníci jednoduchým způsobem získají přehled o prací podřízených, době strávené v aplikacích, modelu práce a řešení zadaných úkolů. 

Příklad z praxe

V praxi mohou být popsané funkce využity třeba jako v následujícím příkladu, který představuje vyhodnocování práce uživatelů na pobočkách bank. Klient navštíví pracovníka pobočky. Uživatel si otevře klientovu kartu v interním systému a v tu chvíli začíná měření. Uživatel postupně vyplňuje a vyhledává data. Zároveň se obrací na klienta a vede s ním dialog, který považujme třeba za sběr informací. Na konci takové schůzky, například po založení nového produktu, klientovu kartu „uzavře“. Systém to bude považovat za konec setkání. Banka získá cenné informace pro řízení pobočkové sítě. Bude mít přesné informace o vytížení, efektivitě práce, výkonu konkrétních lidí, korelaci s uzavřenými produkty, době práce se systémem a době strávené ústní komunikací s klientem. Pokud má banka několik stovek poboček, potom zvýšení efektivity v řádech procent přinese velké úspory.  

Výsledky jsou obvykle k dispozici během několika dnů.
UltimateSuite je služba vhodná zejména
pro BackOffice oddělení všech větších firem.
 


Zaujal vás článek o odštěpení nové společnosti UltimateSuite?

Naplánujte si s námi prezentaci.

Ondřej Říha

Marketing Business Partner

Související články

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram