Automatizace inter-bankovní mobility klientů

Změna banky ze strany klienta je snadná a nabízí jej naprostá většina bank.
Výhodou pro klienta je jednodušší a rychlejší vyřízení všech formalit.

Je to tak snadné i pro vás jako novou banku?

Ze zkušenosti víme, že za mobilitou klienta je mnoho manuálních a časově náročných úkonů na straně nové banky. Existuje řešení, jak to změnit a rutinní činnosti spojené s přechodem klientů z jedné banky do druhé automatizovat. 

Možnosti automatizace 

Jak taková automatizace jednotlivých kroků procesu přechodu klientů mezi bankami vypadá v praxi? 

Klient si založí nový běžný účet, a v rámci jeho založení banku požádá o změnu platebního účtu Každá banka má jiný formulář.  

Vy v systému mezibankovního platebního styku založíte požadavek klienta ke změně platebního účtu a do systému nahrajete klientovu žádost o změnu účtu. My tento krok automatizujeme díky RPA

Následně čekáte na zpracování žádosti v systému. RPA hlídá zpracování automaticky.  

Při zpracování žádosti Vám systém vystaví PDF dokumenty obsahující instrukce, jaké trvalé příkazy, inkasa, SIPO atd. mají být nastaveny na nový běžný účet. Ty musí Váš operátor nahrát, otevřít a nastavit na běžný účet ve vašem bankovním systému – pomocí DocumentAnts PDF strojově přečteme a softwarový robot RPA provede nastavení automaticky. V případě převodu trvalých platebních dispozic je zavedeme k nově otevřenému účtu klienta, a to včetně konkrétního data, ke kterému se platební převody mají uskutečnit. 

Pokud Vás klient požádal o součinnost při informování plátců nebo příjemců, tak banka tyto 3. strany o změně platebního účtu informuje předem dohodnutou cestou – I tento krok díky RPA automatizujeme např. přes datovou schránku.  

Následně musíte v mezibankovním systému potvrdit dokončení změny platebního účtu uzavřením případu. I tento krok RPA automatizuje. 

V případě, že žádost o změnu platebního účtu je odmítnutá, nebo klientem odvolaná, musíte toto aktivně zjistit a ukončit zpracování převodu platebního účtu včetně všech souvisejících operací. RPA zvládne automaticky i tento poslední krok. 

Co vlastně přesně RPA a DocumetAnts jsou? 

DocumentAnts – inteligentní vytěžování dokumentů slouží ke stažení a přečtení podkladů od staré banky a vytvoření předpisu pro robotický proces, který následně provede příslušné nastavení nad bankovním účtem. Může být dodáno i samostatně.  Více informací

RPA – robotická procesní automatizace. Robotický proces, který provádí činnosti za vaše operátory. Kontroluje vystavení dokumentů v AMOS, nastavení trvalých příkazů, SIPO a dalších atributů na bankovní účet apod.  Více informací

Přínosy automatizace 

Úspora nákladů a FTE Úspora nákladů na operátory, kteří jsou zapojení do procesu mobility. Současně nedochází k chybám a nákladům na opravy způsobené lidskou chybou.  

Zrychlení procesu Naše RPA zpracuje jednotlivé úkoly rychleji než operátor. Pravidelná kontrola vystavených dokumentů snižuje zpoždění a dodržení zákonných lhůt.  

Flexibilita řešení RPA nastavíme podle vašich systémů a postupů, takže pracují přesně jako vaši operátoři. 

Eliminace reputačního rizika Minimalizace zpoždění a chybovosti zautomatizovaného procesu zamezí případným reklamacím ze strany vašeho nového klienta. 

Přínosy jsou tedy zejména úspora nákladů, zrychlení celého procesu a eliminace chyb způsobených lidským faktorem. Celkově je automatizace procesů velmi moderní, efektivní a spolehlivý způsob, jak ušetřit zdroje a zvýšit kvalitu služeb. Pokud vás téma zaujalo, neváhejte nás kontaktovat.

Rádi si s vámi promluvíme o konkrétních možnostech. 

Ondřej Říha

Marketing Business Partner

Související produkty

Související články

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram