Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje vložené uživatelem budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a volným pohybem osobních údajů údajů a zrušení směrnice 95/46. / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zejména v souladu s čl. 28 odst. 3 nařízení.

Prohlašujeme, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takové údaje a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), zejména v souladu s čl. 28 odst. 3 nařízení.

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů odpovídající danému riziku.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním máte právo tento souhlas omezit nebo zcela odvolat. V případě zpracování osobních údajů na základě jiného oprávněného zájmu StringData máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování.

Máte právo požádat StringData o přístup ke zpracovávaným údajům, o jejich opravu nebo vymazání. Více v poučení o souborech cookies.

Pro více informací o zpracování osobních údajů či pro případné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné využít e-mailovou adresu gdpr@stringdata.cz.

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram