Modernizace obchodního portálu Allfa

Pojišťovna Allianz si přála vybudovat nový centrální obchodní portál, ve kterém bude obchodní síť sjednávat všechny produkty nabízené společností. Záměr byl dvojí. Modernizace technologií měla zajistit větší dostupnost a bezpečnost systémů. Na druhém místě byla efektivita, tedy využití existující synergie mezi jednotlivými produkty. Cílem bylo připravit takové řešení, které bude umožňovat dostatečnou flexibilitu s ohledem na uspokojení dynamických potřeb obchodu a trhu.

Proč právě StringData?

Proč si pojišťovna vybrala pro realizaci této zakázky právě naši společnost? Svou roli jistě sehrál fakt, že s námi jako dodavatelem měla Allianz pojišťovna pozitivní zkušenost.

Hlavní roli nejspíš sehrálo to, že je náš projekt zaujal a měl na straně klienta vysokou prioritu. Proto byl na naší straně velký zájem projekt realizovat. Pokusili jsme se v rámci realizace studie proveditelnosti a následné prezentace nabídky demonstrovat naši schopnost dodat požadované řešení. Prokázali jsme, že v týmu, který byl pro realizaci vyhrazen, disponujeme nezbytnou odborností a zkušenostmi.

Zároveň jsme navrhli jakým způsobem bychom se vypořádali s výzvou vyžadovaných korporátních standardů a jak bychom přistoupili k případné spolupráci s Allianz offshore teamem. Poté už bylo jen na zástupcích klienta, zda nám v tomto důležitém projektu dají důvěru. Povedlo se.

Jaký problém jsme řešili?

Záměrem klienta nebylo měnit core systémy, ve kterých jsou smlouvy uchovávány, ale zefektivnit sjednávací část, tedy vlastní proces sjednání produktu. Naším cílem bylo zhmotnit představy jednotlivých sjednavačů, které byly definované klientem. Součástí naší práce bylo pochopit jak technický způsob realizace, tak vlastní business logiku a vytvořit tedy onen článek, který bude prostředníkem mezi obchodníkem a interním core systémem.

Jaké řešení jsme zvolili?

Protože dílčí projekty byly poměrně velkého rozsahu, považovali jsme za důležité průběžně validovat vznikající systém v produktovém oddělení klienta. K realizaci jsme přistoupili formou iterací. Po každé iteraci jsme prezentovali výsledek a předávali danou část k testování. Tím jsme včas identifikovali a zapracovali nové požadavky klienta a drželi jsme tak celý vývoj na správné cestě.

Po technologické stránce se nám prostřednictvím profesionální spolupráce podařilo vytvořit dobře fungující smíšený tým, ve kterém jsme řešili jednotlivé technologické otázky. Výsledky několika prvních iterací si získaly důvěru klienta.

Jak projekt dopadl?

Všechny produkty jsme dodali do produkčního prostředí klienta v plánovaných termínech. Vzhledem k pravidelné verifikaci prostřednictvím automatizovaných testů byly předány i se zaručenou kvalitou.

Zpětná vazba z obchodní sítě byla velmi pozitivní. Přechod ze stávajících na nové sjednavače nebyl pro většinu obchodníků nijak problematický. Původní sjednavače bylo možné vypnout dle plánu, přestat je spravovat, a centralizovat tak práci obchodníků do nově vytvořeného prostředí.

Všech šest produktů je v produkci. První z nich, životní pojištění, které je jedním z nejsložitějších, funguje bez problémů již více než dva roky. Těší nás, že projekt byl tak úspěšný.

Kdo se na projektu podílel?

Vnímali jsme velkou důležitost tohoto projektu pro klienta, proto jsme nechtěli nic podcenit a nominovali jsme do projektového týmu odborníky s největšími zkušenostmi. Řízení návrhu a vývoje frontendové části si vzal na starost Petr Sommer. Obdobnou roli na úrovni backendu zajistil Marek Dušek. A komunikaci s klientem v rámci projektového řízení zastřešil Ondřej Kubelka.

Hledáte strategického partnera pro modernizaci svých aplikací a systémů? Kontaktujte nás.

Související produkty

Hledáte IT partnera
pro svůj projekt?

Spojte se s námi! Co nejdříve se Vám ozveme.
Kontaktní formulář

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram