Modernizace procesů v bankovnictví díky automatizaci zpracování finančních výkazů  

1500
zpracovaných případů denně
3/4
případů plně automaticky
6
FTE úspora

Bankovnictví je sektor známý svou náročností na přesnost a efektivitu a čelící neustálým výzvám spojeným se zpracováním obrovského množství finančních dokumentů. Jedna z předních bank s ročním obratem 10 mld. Kč byla postavena před výzvu, jak zefektivnit a optimalizovat procesy finančního monitoringu a ověřování bonity svých klientů. V jádru tohoto problému bylo ruční zpracování finančních výkazů, což byl nejen časově náročný, ale i finančně nákladný proces s vysokým rizikem chybovosti. 

Výzva: Zpracování finančních výkazů 

Banka se potýkala s tím, že finanční výkazy (rozvahy, výkazy zisků a ztrát, daňová přiznání) přicházely v různých podobách a formátech, což vyžadovalo od backoffice týmu značné úsilí při jejich manuální kontrole a přepisování dat do interního systému. Tento proces nejen zatěžoval zaměstnance, ale také prodlužoval dobu reakce na klientské požadavky, což mohlo mít negativní dopad na klientskou spokojenost. 

Řešení: Automatizace prostřednictvím DocuFlow 

Banka se rozhodla pro radikální změnu a zvolila implementaci systému DocuFlow, inovativního nástroje, který kombinuje robotickou procesní automatizaci (RPA) s vytěžováním dat. Toto řešení umožnilo bance automatizovat a výrazně zrychlit procesy zpracování finančních výkazů, snížit manuální úkony a zvýšit celkovou efektivitu. 

Výsledky a benefity 

Pouhé čtyři měsíce po zavedení DocuFlow zaznamenalo oddělení backoffice banky výrazné snížení pracnosti. Nejenže se podařilo ušetřit 6 plných pracovních míst (FTE), ale také se zvýšila rychlost a přesnost zpracování výkazů. DocuFlow nyní zpracovává více než 1500 případů měsíčně, přičemž téměř tři čtvrtiny z nich jsou zpracovány zcela automaticky bez nutnosti lidského zásahu. 

Kromě zlepšení interních procesů přinesla digitalizace zpracování výkazů také významný benefit pro klienty banky – okamžitou zpětnou vazbu po nahrání dokumentů do systému. Tímto způsobem banka nejenže zefektivnila interní procesy, ale také díky vylepšení klientského servisu a zvýšení spokojenosti klientů posílila svou pozici na trhu. 

Tato případová studie ukazuje pouze jeden z příkladů, jak mohou banky využít technologické inovace k překonání tradičních výzev, snížit operativní náklady a zároveň poskytnout výjimečnou hodnotu svým klientům. Automatizace a digitalizace se stávají klíčovými stavebními kameny pro budoucí úspěch v sektoru bankovnictví. 

Související produkty

Hledáte IT partnera
pro svůj projekt?

Spojte se s námi! Co nejdříve se Vám ozveme.
Kontaktní formulář

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram