Rozšíření automatizace komunikace s katastrem nemovitostí v mBank

Díky systému KNBox v mBank již v minulosti digitalizovali a automatizovali napojení na katastr nemovitostí. Cílem bylo urychlení agendy zpracování podkladů pro hypoteční úvěry. KNBox se osvědčil jako efektivní a přehledný nástroj pro správu a automatizaci hypoteční agendy a kontrolu nemovitostí.
mBank se tedy rozhodla pro rozšíření systému o nové funkcionality – zpracování kvitancí a návrhů na výmaz zástavního práva u nemovitosti s cílem eliminovat další manuální práce při zpracování hypotečních případů.

Jaký problém jsme řešili?

Při zpracování ukončení hypoteční smlouvy bylo třeba optimalizovat a automatizovat generování dokumentů “Návrh na výmaz zástavního práva” a “Kvitance”, které byly doposud zpracovávány manuálně a jejich tvorba byla provázena mnoha problémy. Zejména z důvodu obtížně dohledatelných změn ve struktuře nemovitostí a historických převodů zástavního práva. Například na nově vzniklé budovy na zastavených pozemcích nebo nově zapsané bytové jednotky v zastavené budově. Což celou agendu značně komplikovalo a prodlužovalo. Navíc hrozilo vysoké riziko výskytu chyb a zastavení řízení na Katastru nemovitostí.

Jaké řešení jsme zvolili?

Automatizovali jsme činnosti v rámci celého procesu zpracování agendy návrhu na výmaz vkladem z katastru nemovitostí:

  1. Zjištění nemovitostí dotčených vymazávaným řízením o zápisu zástavního práva
  2. Kontrola běžících řízení na dotčených LV
  3. Editace a generování návrhu na výmaz
  4. Generování kvitance
  5. Získání pomocného čísla řízení a následně čísla řízení v okamžiku zápisu plomby

Díky optimalizaci jsme dosáhli zrychlení procesu, eliminace chybovosti a úspory nákladů. Podařilo se tak KNBox v mBank rozšířit o nové funkcionality, které výrazně zjednodušily práci na straně banky a klientům přinesly rychlejší a efektivnější zpracování hypotečního případu.

Jak projekt dopadl?

Měsíčně KNBox v mBank zpracuje cca 700 dokumentů. Dopad zjednodušení procesů měl tedy násobné dopady na jejich efektivitu, a hlavně celkové úspory.

Navíc si tímto projektem v mBank otevřeli cestu k možnosti zavést elektronické podepisování Kvitancí a následné zasílání dokumentů k výmazu zástavního práva prostřednictvím Datové schránky přímo na Katastr nemovitostí bez nutnosti fyzické návštěvy. Což je aktuálně předmětem dalšího rozvoje KNBoxu v mBank.

V mBank využívají i další IT řešení od StringData, konkrétně SDBoxBINF.

„S novou funkcionalitou automatizace a optimalizace generování dokumentů Návrh na výmaz a Kvitance jsme velice spokojeni, stejně jako s celým nástrojem KNBox. Při zpracování hypotečního případu ušetříme spoustu práce a díky automatizaci se vyhneme chybám způsobeným lidským faktorem. KNBox využíváme jako konektor na katastr nemovitostí, pro kontroly nemovitostí i pro automatizované vygenerování kvitance na katastr a dokumentace pro klienta."

Denisa Krohová
Sales Processes Specialist

Související produkty

Hledáte IT partnera
pro svůj projekt?

Spojte se s námi! Co nejdříve se Vám ozveme.
Kontaktní formulář

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram