Robotická procesní automatizace (RPA)

RPA, neboli robotická procesní automatizace, je technologie, která umožňuje ovládání aplikací na počítači stejným způsobem jako člověk. V tomto případě je jím softwarový program, který po nastavení konkrétního procesu vykonává požadované aktivity. 

V průběhu zpracování úkolu nepotřebuje úpravy nebo jiné zásahy do obsluhovaného systému. Robotem automatizovaný proces zastupuje lidskou práci, kterou realizuje nejefektivnějším možným způsobem. Svěřenou práci vykonává mnohem rychleji, bez přestávek a bez chyb. Přidaná hodnota robotické procesní automatizace od StringData spočívá v efektivní optimalizaci.

Jaké procesy jsou vhodné zautomatizovat?

Automatizace je vhodná pro procesy, které je možné delegovat a nevyžadují lidskou kreativitu, profesní zkušenosti nebo specifická lidská rozhodnutí. Nejčastěji se jedná o rutinní a opakovatelné procesy. Obvykle platí pravidlo, že proces musí být možné popsat algoritmem.

Lidé tráví rutinními činnostmi velké množství času, proto by automatizace mohla přinést zefektivnění v oblasti kvality práce, snížit nebo zcela eliminovat chybovost a v neposlední řadě vytvořit prostor pro finanční úspory.

 

Co je potřeba pro přípravu a spuštění robota?

Na začátku se popíše pracovní postup. Typicky jsou specifikována vstupní data, rozhodování a větvení procesu, definují se výjimky a pravidla pro výkon procesu. Zde je možné využít veškeré flexibility programování, kdy lze například zpracovávat data z externích databází, dělat finanční výpočty, nebo složité rozhodovací procesy, přičemž v rámci skriptů se zároveň pracuje s konkrétními objekty aplikací.

Robot stejně jako člověk potřebuje fyzickou nebo virtuální pracovní stanici pro svou práci. Také mu bude třeba přidělit přístupové údaje k obsluhovaným aplikacím.

Potom už přichází jen samé výhody. Softwarový robot může realizovat několik procesů ve stejnou dobu. Stačí mu zajistit přístup k datům ke zpracování.

 

Proces automatizace

  1. Výběr vhodného procesu
  2. Návrh optimalizace vybraného procesu
  3. Detailní popis relevantních činností
  4. Příprava robotické stanice a přístupů
  5. Testovací provoz ‒ učení, vytváření robotického skriptu
  6. Ostrý provoz ‒ nasazení do produkčního prostředí
  7. Monitoring

V čem je robot lepší než člověk?

Robot od StringData pracuje rychleji, nedělá chyby, nepotřebuje pauzy ani dovolené a pracuje kontinuálně v režimu 24/7. Softwarový robot umí stejnou práci jako člověk. Navíc zvládne více činností zároveň, které realizuje na pozadí jiné činnosti.

V průběhu fáze učení se připravuje také na nestandardní situace. Pokud se s něčím takovým setká, potom ví, jak to vyřešit nebo koho na to upozornit.

Softwarového robota je možné propojit například s OCR, obohatit o Machine Learning nebo doplnit Chatbotem.

Mezi hlavní výhody patří

- zkrácení doby realizace,
- snížení objemu lidské práce,
- poměrně rychlá návratnost investice,
- zefektivnění procesů,
- nezávislost – umožňuje pracovat s libovolnou aplikací
- a eliminace chyb a rizik.

Nahrazují roboti lidské zdroje?

Robotická procesní automatizace práci zefektivňuje hned v několika oblastech.

Robot přebírá rutinní činnosti, které člověka zdržují. Kvalifikovaní lidé z důvodu frustrace z jednoduchých a často opakovaných činností z firem mnohdy odcházejí. Robot to snadno vyřeší a tuto práci převezme. Člověku přenechá ty činnosti, které potřebují profesní know-how, zkušenosti, či pocitové rozhodnutí.

RPA je tu proto, aby člověk nebyl zatížen rutinními činnostmi. Umožní zvýšit efektivitu, optimalizovat procesy a může vést i ke snížení objemu práce.

 

Jaká je rychlost návratnosti investice s automatizovanými procesy?

Je důležité nepodcenit přípravu, zejména výběr a popis procesu vhodného k automatizaci. To následně ovlivní dobu, za kterou se investice vrátí. Běžně se návratnost pohybuje okolo 6 měsíců. Výjimkou nejsou ani projekty s návratností 0,2 FTE (plného pracovního úvazku) v horizontu jednoho roku. Úspory se mnohdy pohybují v řádech okolo 1-1,5 FTE.

Jaké technologie využíváme?

Ve StringData pro optimalizaci prostřednictvím RPA využíváme nástroje UltimateRPA. Robotické procesy jsou zpracovávány v programovacím jazyku Python. Jeho výhodou je snadné propojení s firemními systémy prostřednictvím API nebo pohodlné napojení do databází. Python poskytuje flexibilitu v možnostech nastavení automatizace.

Ondřej Říha

Marketing Business Partner

Související produkty

Související články

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram