Chytrý konektor katastru nemovitostí

Inspirace potřebou klienta

V roce 2010 nás oslovila GE Money Bank (dnešní Moneta Money Bank) s poptávkou řešení, jež by digitalizovalo práci s daty získaných z katastru nemovitostí (dále jen KN), a to především pro usnadnění tvorby smluvní dokumentace pro úvěry zajištěné nemovitosti.

Výhoda společnosti StringData, kterou si banka pro realizaci vybrala, spočívala již tehdy především v expertní znalosti celého hypotečního procesu včetně práce s nemovitostmi. Naše společnost v GE totiž již od roku 2000 vyvíjí E2E řešení pro zpracování hypoték – tzv. systém Hypos. Během těchto let získali naši pracovníci velmi detailní know-how, které bylo značnou výhodou právě pro tento projekt, a které ostatně i nadále neustále rozvíjíme. 

KNBOX digitalizuje práci s daty z katastru nemovitostí, usnadňuje komunikaci a výměnu dat s katastrem nemovitostí.


Situace u klienta před zahájením projektu

Zaměstnanci banky v rámci procesu zpracování hypoték stahovali Listy vlastnictví z KN v PDF formátu, ty následně ručně přepisovali do systémů a poté metodou čtyř očí zpětně kontrolovali správnost opisu. Z takto ručně navstupovaných dat se následně generovala smluvní dokumentace – úvěrová smlouva, zástavní smlouva, návrh na vklad a další.

Zásadním problémem bylo obrovské množství dat, které bylo třeba bezchybně z PDF dokumentů přepsat do interních systémů. Při veškeré snaze a pečlivosti docházelo v této manuální a repetitivní činnosti k chybovosti, proces byl dále pochopitelně časově i finančně náročný. 

Dalším problémem bylo, že pokud pracovníci na KN identifikovali v dokumentech chyby v evidenci nemovitostí, řízení bylo přerušeno (typicky např. vklad zástavního práva). V takovém případě ovšem už často byly z banky peníze odeslány a vznikl tak nezajištěný úvěr. Tyto situace znamenaly zahájení komplikovaného procesu nápravy – oprava dokumentu, kontrola, podpis a opětovné zaslání na katastr.

Jak projekt dopadl?

Výsledná dodávka řešení digitalizace celého procesu výrazně usnadnila a zrychlila celé zpracování, a to včetně minimalizace vzniku případných chyb. Projekt jako takový pracoval s vybranými API, které KN zpřístupňoval a vracel v XML – šlo primárně o službu „Vrať LV“ a „Vrať jednotky“. Znalost datového modelu, jak ho poskytoval KN, integrace na vnitřní systémy klienta a hladké automatizované zpracování přineslo bance moderní řešení, které naplnilo očekávání klienta.

Produktové řešení KNBOX

Na základě této zkušenosti jsme ve StringData provedli detailní analýzu trhu a očekávaného budoucího vývoje realizované agendy zejména u bankovních institucí, tedy tam, kde se pracuje se zajištěnými úvěry nemovitostí. Rozhodli jsme se využít těchto zkušeností a investovat do vývoje zcela nového produktu, který by přinášel klientům generickou přidanou hodnotu a garantoval dlouhodobou business kontinuitu s ohledem na budoucí rozvoj/data, které KN postupně nabízí. 

Předpokladem první generace produktu KNBOX bylo detailní porozumění datovému modelu a poskytovaným službám ze strany KN. KN začal následně nabízet i další služby, které poskytovaly informace o průběhu řízení, dokumenty ze Sbírky listin a další. Mezi klíčové služby patří ty, které umožňují elektronicky řešit Návrh na vklad a výmaz, dále pak Oznamovací službu, jež garantuje průběžnou datovou/elektronickou informovanost klienta v případě, pokud dochází na LV, na kterých má zástavní právo, k nějakým změnám.

KNBOX, generace 2020 (CZ/SK)

Verze, kterou nabízíme klientům od roku 2020, představuje komplexní řešení pro podporu agend nutných v řízení a dohledování portfolia úvěrů zajištěných nemovitostí, a to nejen ve fázi sjednávání úvěru (zajištění), ale v celém jeho životním cyklu, včetně případného následného vymáhání. Garantujeme zároveň svým klientům, že při změně externích rozhraní resp. datového modelu (nejen KN), informujeme klienta zavčas a zároveň připravíme a nasadíme adekvátní změny v našem produktu (ať ve formě SaaS provozovaný za StringData nebo v prostředí u klienta). Je tak zachována dostupnost služby a klient nemusí danou agendu spojenou se změnou dle možností jakkoliv řešit. Od letošního roku máme obdobné řešení připravené také pro KN Slovenská republika.

Od roku 2020 nabízíme řešení pro práci s daty z katastru nemovitostí i pro KN Slovenská republika.

Klíčové funkcionality produktu

Nabízíme základní tři moduly: Stahování dat z KN v elektronické podobě, Návrh na vklad a výmaz, Chytrá oznamovací služba.

Stahování dat z KN v elektronické podobě

Tento modul plně využívá WSDP služby KN, pomocí kterých stahuje data v xml podobě. Následně data dekomponuje do interního datového modelu. Umožňuje tak nejen zpoplatněné vyhledávání přímo v datech z KN, ale i zdarma vyhledávání v již stažených lokálních datech. Díky tomuto meziskladu je možné sdílet jednou stažená data napříč jednotlivými organizačními útvary zadavatele. Což představuje úsporu na opakovaných dotazech do KN. Při stahování LV ve formátu XML je dostupný výstup ve formátu PDF. Ten je automaticky generovaný systémem a umožňuje uživatelům pohled na LV ve formátu, na který jsou zvyklí. Pořízení výpisu je touto cestou v součtu levnější než přímé získávání PDF. Míra úspory vyplývá ze zastaveného portfolia.   

Návrh na vklad a výmaz 

Základem tohoto modulu je tvorba zástavy, která je vytvářena formou vkládání jednotlivých vyhledaných nemovitostí do „nákupního košíku“. Následně je z vytvořené zástavy možné, po doplnění formuláře pro konkrétní vklad nebo výmaz, vygenerovat návrh na vklad ve formátu PDF pro účely zaslání na KN a zároveň poslání pomocí WSNV služby přímo do KN a získání tím čísla pomocného řízení a KN vytvořeného formuláře. Vytvořené zástavy jsou v systému ukládány. Přínosem je významné snížení chybovosti, výrazné zrychlení procesu a ušetření času FTE.

Chytrá oznamovací služba

Jde o službu, která se též pracovně nazývá „hlídací pes“. Tato služba poskytuje automatizovaně informace o změnách na nemovitostech zastavených ve prospěch klienta. S ohledem na řízení rizik a udržování aktuálních informací o portfoliu zajištění jde o naprosto kritické informace. Tyto informace se dále člení do následujících základních kategorií: očekáváné (potvrzení toho, že proces pokračuje tak, jak má), rizikové (například informace o exekucích, insolvencích, dělení nemovitosti), k prozkoumání (informace o událostech, které si zasluhují pozornost zaškoleného pracovníka).

Jako další podstatné rozšíření nové generace produktu se právě pracuje na modulech: Monitoring vlastnictví a Dokumenty ze Sbírky listin.

Monitoring vlastnictví

V pravidelných intervalech bude probíhat automatická kontrola vlastnictví na úrovni LV pro konkrétní fyzickou i právnickou osobu. Výsledky budou porovnávány s výsledkem předchozí kontroly a případné rozdíly budou požadovaným způsobem reportovány.

Dokumenty ze Sbírky listin 

Pomocí KNBoxu můžete stáhnout dokument ze Sbírky listin (pokud je na KN k dispozici v podobě pdf). Dokument bude trvale k dispozici pro případné opakované nahlédnutí/použití. Dokumenty budou stahovány na základě čísla řízení a před jejich finálním stažením bude k dispozici informace o ceně tohoto stažení.

Optimalizace komunikace a šetření nákladů

KNBOX umí řídit náklady spojené s datovou komunikací s KN (neboť většina dotazů na API je zpoplatněna). Dalším benefitem je možnost uchovat v KNBOXu historicky stažené a zpracovávané informace. To umožňuje jejich opakované použití a nabízí nákladově optimální postup dotazování. 

V budoucnu plánujeme zapojit další externí zdroje jako například povodňové a cenové mapy.

Externí zdroj – Povodňové mapy

U nemovitostí, které se nacházejí v rizikových povodňových zónách, poskytne produkt KNBOX informace, o jakou zónu se jedná. Na základě tohoto údaje se klient může rozhodnout, zda je nemovitost vhodná pro zajištění, případně je nutná k připojištění, 

Externí zdroj – Cenové mapy

Součástí produktu je také funkcionalita napojení na cenové mapy, které pomohou určit hodnotu dané nemovitosti. To je nezbytná informace například v procesu oceňování, který je základem pro nastavení možné výše úvěrového rámce.

Více informací o produktu zde. Pokud máte zájem o konzultaci, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení sales@stringdata.cz.

Ondřej Říha

Marketing Business Partner

Související články

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram