Robotizace správy hypotečních úvěrů

Robotizace ve Wüstenrot významně navýšila efektivitu zpracování mimořádných splátek a splacených hypotéčních úvěrů. Zároveň se podařilo eliminovat nábor nových zaměstnanců a krátkodobé přetěžování pracovníků. 

Skupinu Wüstenrot tvoří stavební spořitelna a hypotéční banka. Zaměstnanci oddělení správy úvěrů se při zpracování klientských požadavků na řádné a mimořádné splátky úvěrů museli vypořádávat s velkým množstvím položek a příležitostně i velmi vysokým objemem práce.

Automation team společnosti StringData navrhl řešení obou oblastí prostřednictvím nástroje UltimateRPA. Robotizace přinesla zefektivnění zpracování splátek hypotéčních úvěrů, navýšila přívětivost pracovních procesů a významně uspořila lidské zdroje.

Jaký problém jsme řešili?

Robotizace řeší zlepšení efektivity práce i úsporu lidských zdrojů

Společnost Wüstenrot chtěla navýšit efektivitu zpracování sestav různých typů splátek hypotéčních úvěrů. Řešení mělo zahrnovat procesy vedoucí k minimalizování rizik nezpracování mimořádné splátky úvěru a snížení chybovosti při zpracování splátek. Navýšení rychlosti vyřízení mimořádných splátek mělo vést ke zlepšení kvality služeb pro klienty společnosti.

Firma řešila i potenciální přetížení pracovníků. Po zkušenostech z dřívější doby bylo cílem zmírnění pracovního stresu v oddělení správy úvěrů. V neposlední řadě se zvažovalo i navýšení lidských zdrojů v oddělení správy úvěrů.

Jaké řešení jsme zvolili?

Nástroj robotické procesní automatizace si umí poradit za každé situace

Klientovi jsme navrhli využít automatizaci při zpracování všech typů splátek hypotéčních úvěrů. K tomu slouží softwarová robotizace v podobě nástroje UltimateRPA. Robot je nastaven tak, aby vykonával stejné procesy jako člověk. Rozdíl spočívá hlavně v tom, že robot je rychlejší a nechybuje.

Mohlo by se zdát, že takový nástroj zastane jen jednoduché procesy. Ve skutečnosti robot dokáže zpracovat různorodé vstupní informace a přiřadit k nim správný postup. Pokud se i přesto stane, že identifikuje něco značně nestandardního, potom bude přesně vědět, jak postupovat. Výkonově je robot nastavený tak, aby zvládl co největší objem požadovaných činností. Úspora lidské práce a zkrácení času potřebného pro vypracování výstupů je vidět prakticky okamžitě.

Pro klienta bylo důležité, aby řešení mohl snadno připojit do stávající firemní IT infrastruktury. Jednou z výhod robotické procesní automatizace prostřednictvím UltimateRPA je jeho nenáročnost. Ke zprovoznění obvykle stačí běžná pracovní stanice, například notebook, nebo místo na fyzickém či virtuálním serveru.

Jak projekt dopadl?

Robotizace překonala lidské hranice

Pilotní projekt vzbudil důvěru v robotickou procesní automatizaci. Už na začátku byly vidět výrazné úspory lidských zdrojů. Potvrdila se i očekávání od zefektivnění procesů a snížení chybovosti.

Automation team se zaměřil na tři oblasti:

  • Vyhledávání přeplatků a mimořádných splátek

Zpracování člověkem s sebou neslo určitou míru chybovosti včetně rizika nezaúčtování mimořádné splátky. Takové chyby měly přímý vliv na spokojenost klienta společnosti Wüstenrot.

Po nasazení robotické procesní automatizace od StringData je každá mimořádná splátka zaevidována automaticky. Úspora je v rozsahu 0,7 FTE. Lidská práce při zpracování 1.122 položek, která zaměstnanci zabrala 95 hodin, robotovi trvá pouze 152 minut.

  • Uzavření klientských účtů po splacení úvěru

Kapacity oddělení správy úvěrů umožňovaly zpracovat maximálně 190 účtů měsíčně. To bohužel nepostačovalo. Příležitostné navýšení objemu práce vyžadovalo ad hoc zapojení pracovníků dalších oddělení.

Robotizace vyřešila kapacitní problémy, a navíc zlepšila kvalitu služeb. Frekvence zpracování klientských žádostí se změnila z měsíční na denní. Kapacita robota přitom není omezena. Řešení přineslo úsporu v rozsahu 0,2 FTE. Zpracování 1.350 položek člověku zabralo 30 hodin. Robot to zvládne už za 220 minut.

  • Evidence splacených úvěrů a očekávaných mimořádných splátek

Směrnice Evropské unie známá jako Mortgate Credit Directive (zkráceně MCD) s sebou přinesla nárůst agendy.

Kompletní agendu související s MCD nyní zpracovává robot. Zároveň byly odstraněny duplicity při administraci mimořádných splátek hypotéčních úvěrů. Nástroj UltimateRPA firmě uspořil lidské zdroje v rozsahu 0,2 FTE. Zpracování 1.042 položek, které člověku trvalo 30 hodin, robotovi zabere jen 34 minut.

Kdo se na projektu podílel?

Na projektu pro Wüstenrot pracoval interní tým StringData složený z řešitelů s expertními znalostmi z obchodu, procesního modelování a informačních systémů.

Ve StringData máme specializované oddělení Automation team složené z developerů s 13 lety praxe, kteří za sebou mají už stovky projektů.

Kolik času projekt zabral?

Tento projekt o 3 procesech trval 16 týdnů, tj. 4 měsíce. Odstartovali jsme jej v září 2016, v lednu 2017 pak spustili pilotní verzi k měsíčnímu testování. V únoru jsme přešli do standartního provozu bez babysittingu. K dnešnímu dni máme v rámci tohoto projektu úspěšně nasazených procesů již 16.

Související produkty

Hledáte IT partnera
pro svůj projekt?

Spojte se s námi! Co nejdříve se Vám ozveme.
Kontaktní formulář

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram