5 důvodů pro BankID  

28. 4. 2022

Proč se rozhodnout pro implementaci dnes tolik populárního BankID. A to i v případě, pokud vám to zatím ekonomicky nevychází. 

Při úvahách o využití BankID na straně našich klientů často hrají roli náklady na implementaci, ale také realizované investice do toho, jak řeší identitu nebo podepisování dnes. Samozřejmě, že by to neměl být hlavní směr úvah a mnohem více by měla být vnímána hodnota služeb BankID pro samotného klienta, jeho zákazníky a zaměstnance. Ale pohybujeme se nyní v dost nejisté době, a tak ekonomika a náklady na novou službu nabývají na významu. 

Co to konkrétně znamená? U klientů je při rozhodování, zda služby BankID využít „až na prvním místě“ brána v potaz ekonomická otázka implementace, integrace a provozu BankID. A to nejenom v podobě, kolik mě bude stát BankID do budoucna a kolik stojí jeho implementace a integrace do stávajících aplikací – což je logické. Velmi často je zvažován také stávající proces identifikace nebo podpisů zákazníků či zaměstnanců jinými způsoby, než jaké využívá klient dnes. A také to, zda investice a náklady, jaké s tím měl a má klient spojené, budou s BankID dostatečně překonány. 

A vůbec to není hloupá úvaha. Protože i když počet lidí s BankID roste, vždycky zde budou skupiny obyvatel, které BankID nebudou moci nebo chtít využít a pro ty musíte mít alternativu. Což znamená – a vracím se zpět k mému úvodu, že bohužel prozatím nelze z ekonomického pohledu škrtnout náklady a investice do „původního řešení“ a nahradit je jen náklady a investicemi na BankID. Pokud by tomu tak bylo, tedy v podstatě není co řešit, protože náklady a investice na BankID jsou v porovnáními s jinými „digitálními“ způsoby téměř vždy úspornější. 

Rád bych se proto v tomto článku zaměřil na to, co může být na miskách vah ve prospěch přechodu k BankID nebo rozšíření stávajících digitálně identifikačních nebo podepisovacích služeb právě o služby BankID i za cenu dodatečných nákladů či investic. 

Předem ušetříme čas startupům i těm, kteří poprvé budují on-line proces, v rámci kterého chtějí digitálně a automatizovaně ověřit na dálku identitu zákazníků/zaměstnanců (obyvatel) a nepoužívají dnes jiné způsoby jako je např. scan dvou dokladů, videoanalýzu nebo korunovou platbu (a jejich kombinaci). Nebo ti, kteří chtějí digitálně podepisovat elektronické dokumenty a obsah formulářů a nepoužívají jiné podoby digitálních podpisů. Pokud patříte do této skupiny, už nemusíte číst dále. V případě, že se rozhodujete, zda využít BankID nebo jiný způsob ověřování, je rozhodnutí jasné – jděte do BankID. Je to v současné době nejrozšířenější, nejpřívětivější a nejúspornější možnost, jak mít digitální identitu nebo podpis ve svých řešeních, a to za poměrně krátkou dobu. 

Pojďme se nyní zaměřit na důvody využívání služeb BankID, a to i v případě, kdy již některý „digitální“ způsob identifikace nebo podepisování využíváte.  

Vaši zákazníci nebo zaměstnanci vás budou milovat. BankID je uživatelsky (zákaznicky) nejjednodušší řešení

V porovnání s jinými způsoby ověření identity nebo „zaručeného podpisu“ je BankID nejjednodušší a pro vaše zákazníky a zaměstnance uživatelsky nejpřívětivější. Prokázání se BankID (nebo realizace podpisu BankID SIGN) je proces na několik desítek vteřin a zákazníci ho mohou provést jak z počítače, tak mobilu bez nutnosti instalace jakékoliv aplikace. A pokud naimplementujete BankID chytře, dokážete zákazníky nebo zaměstnance do procesu vrátit i v případě, pokud BankID identifikaci nebo podpis musel uživatel náhle přerušit. Takže na rozdíl od focení občanky a řidičáku, posílání fotografie obličeje (za dobrého světla a v relativním soukromí) nebo provádění korunové platby je BankID skutečně jen pár kliknutí. 

Z pohledu bezpečnosti jde o jeden z nejbezpečnějších způsobů identifikace a tedy jistotu, že víte, kdo je na druhé straně „internetu“

Jedinou možností, jak lze BankID identifikaci nebo podpis obejít, je krádež identity. To v praxi znamená, že někdo odcizí dané osobě, za kterou se vydává, přístup do internetového bankovnictví, mobilní telefon s přihlášením a autorizací v aplikaci mobilního bankovnictví. A to je mnohem složitější, než si vyfotografovat něčí občanský průkaz, nebo vyrobit padělek apod. Při použití BankID a správné úrovni využité služby máte pravděpodobnost hraničící s jistotou, že víte přesně, kdo se pohybuje ve vašem digitálním procesu. Navíc jsou všechny BankID transakce evidovány a ukládány na straně BankID a můžete kdykoliv prokázat, že k identifikaci došlo. A o manipulaci těchto „logů“ na straně BankID nemůžeme vůbec spekulovat. 

Navíc v dnešní době, kdy si můžete pomocí grafických editorů na PC nebo mobilu upravit v podstatě jakýkoliv obrázek, je cesta k vyrobení falešného občanského průkazu velmi jednoduchá a bohužel kromě verifikace, zda jde o kradený nebo odcizený doklad nic jiného prostým porovnáním s nějakým registrem neuděláte. Existují pokročilé způsoby, jak analyzovat „obrázek“ dokladu a hledat možné změny a falšování, ale výsledek v sobě nese vždy nějakou míru pravděpodobnosti. A tedy i určitou míru rizika. 

Z pohledu „automatizace“ a průchodnosti jde o způsob s nejvyšší mírou spolehlivosti a pro vás to bude znamenat jen malé procento uživatelů, kterým se to „nepovede“ 

Protože BankID je technologicky zajištěna výměnou strukturovaných dat mezi „bankou zákazníka/zaměstnance“ a vaším digitálním procesem, je výstupem buď ověření identity nebo neověření – nic mezi tím. V případě ověření identity porovnáním dat z osobního dokladu a fotografie z kamery, vždy existovalo několik často i desítek procent případů, které musel posuzovat operátor. Doklad byl špatně vyfocen, obrázek nebyl dostatečně ostrý apod. U ověření identity pomocí BankID se s tímto nesetkáte. 

Navíc, pokud BankID implementujete chytře, šance na zvýšení průchodnosti u složitějších případů vzroste. Tím může být například dovybavení procesu tutoriálem, aby bylo využití BankID pro zákazníky a zaměstnance srozumitelné. Nebo vyřešení průchodu procesem u případů, jako je vícenásobný podpis dokumentu více stranami.  

Jde o moderní formu identifikace/podpisu, která má budoucnost

BankID je tu rok a tomu odpovídá také vysoká technologická úroveň moderně pojatého řešení. BankID má plány, jak být ještě více penetrované pro použití v ČR. Příkladem může být snaha o rozšíření BankID i na nerezidenty, resp. na obyvatele ČR, kteří nemají české občanství, ale mají bankovní identitu. Pro ty nelze zatím BankID použít, ale mělo by se to brzy změnit. Dále se plánuje využít BankID jako iniciátora k vlastí datové schránce (jako fyzická osoba). Tj. mám-li BankID, mohu to využít k vytvoření a zpřístupnění své datové schránky. A navíc je cítit poměrně vysoká mediální prezentace BankID, kterou můžete využít. 

To vše pro vás může znamenat výrazný posun ve vaší digitální vyspělosti. Čímž se posune i vaše renomé a značka. U klientů máme také zkušenost, že s integrací BankID udělají revizi digitálních procesů a často zefektivní i další oblasti procesů a celkově se revolučně posunou v digitální vyspělosti. 

Vaše konkurence zvažuje nebo již implementuje služby BankID a vy nechcete být pozadu 

Ať chcete nebo ne, trend digitalizace je nezastavitelný. COVID ji v podobě bezpapírových řešení a procesů na dálku citelně uspíšil. Z našich průzkumů víme, že právě v tuto chvíli i vaše konkurence zvažuje nebo implementuje BankID. Pokud nechcete za konkurencí zaostat, je to další důvod se do toho pustit. 

Několikrát jsem v textu zmínil “chytrá implementace BankID”. Až se budete rozhodovat, zda si budete implementovat BankID sami nebo využijete služeb nějakého integrátora, doporučuji zvážit nejen ekonomičnost, ale také zkušenost a vyspělost nabízených služeb. Ve StringData se věnujeme implementaci a integraci BankID od počátku a máme s jednotlivými přístupy dostatek zkušeností. Velmi rádi se o ně s vámi podělíme. 

Autorem článku je Jan Denemark, obchodní a marketingový ředitel StringData.

V případě zájmu o služby v oblasti BankID kontaktujte prosím naše obchodní oddělení sales@stringdata.cz.

Ondřej Říha

Marketing Business Partner

Související produkty

Související články

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram