RPA

Robotická procesní automatizace
Automatizace firemních procesů pomocí umělé inteligence.
Podejte si ruku s roboty a přenechte jim Vaše rutinní procesy.

Jak RPA funguje

Setkáváte se s opakujícími se rutinními činnostmi, které jsou velice časově. náročné? Přemýšlíte o tom, jak můžete ušetřit a snížit chybovost?
1.
Analýza
Společně zanalyzujeme vaše procesy a vybereme ty nejvhodnější pro robotizaci.
2.
Optimalizace
Následně navrhneme optimalizaci vybraného procesu a všechny činnosti, které je potřeba automatizovat.
3.
Testovací provoz
Dalším krokem je příprava robotické stanice a testovací provoz, během něhož se robot naučí nové nestandardní situace.
4.
Automatický provoz
Pokud je vše v pořádku, nasadíme robota do ostrého provozu. Softwarový robot pracuje rychle a kontinuálně v režimu 24/7 a nedělá chyby.

Přínosy RPA

Automatizace firemních procesů pomocí umělé inteligence.

Uvolnění kapacit zaměstnanců

RPA je tu proto, aby člověk nebyl zatížen rutinními činnostmi. Může se pak věnovat kreativnější práci s přidanou hodnotou.

Úspora času

Zkrácení času potřebného na realizaci specifické činnosti. Softwarový robot pracuje rychleji, nepotřebuje pauzy ani dovolené a pracuje kontinuálně v režimu 24/7.

Snížení chybovosti

Snížení množství manuálně vykonávaných rutinních činností. Robotem automatizovaný proces zastupuje lidskou práci, kterou realizuje nejefektivnějším možným způsobem.

Zvýšení produktivity

Eliminace psychické zátěže při výkonu rutinních činnosti. Softwarový robot umí stejnou práci jako člověk. Navíc zvládne více činností zároveň, které realizuje na pozadí jiné činnosti.

Které procesy automatizovat právě ve vašem oboru?

Pojišťovny
Banky
Zdravotnictví
Veřejná správa
Výroba
Retail
Telekomunikace
Ostatní Obory
Softwarový robot dokáže automaticky zpracovat nové požadavky od klientů do vašich interních systémů. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Softwarový robot si sám najde údaje v interních systémech a doplní je do nových smluv. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
RPA robot sám najde údaje o klientovi v interních systémech, vytvoří novou kalkulaci a vše doplní je do nových smluv. Robot také smlouvu vygeneruje a zašle e-mailem klientovi. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Softwarový robot si sám najde údaje v interních systémech a doplní je do nových nabídek. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
RPA robot na základě údajů z interních systémů vytvoří notifikaci. Robot také upomínku automaticky vygeneruje a zašle e-mailem klientovi. Softwarový robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Softwarový robot dokáže automaticky zpracovat nové požadavky od klientů do vašich interních systémů. Přenechte zpracování faktur a plateb našim softwarovým robotům. Robot si sám najde potřebná data a vytvoří faktury nebo zadá platby do systému. RPA roboty můžete navíc kombinovat s nástroji, kteří z dokumentů vytěží potřebná data. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.

Automatizace pro pojišťovny

Největším pojišťovnám na českém trhu pomáháme automatizovat obchodní a back-office procesy. Snižujeme náklady, zrychlujeme procesy a zjednodušujeme vyřízení objednávek a nových smluv, což přispívá ke spokojenosti zaměstnanců i klientů.
Napište nám
Softwarový robot si sám najde a zkontroluje přeplatky hypoték. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Přenechte zpracování faktur a plateb našim softwarovým robotům. Robot si sám najde potřebná data a vytvoří faktury nebo zadá platby do systému. RPA roboty můžete navíc kombinovat s nástroji, kteří z dokumentů vytěží potřebná data.
Robot si sám najde a vyexportuje potřebná data z bankovních výpisů, následně je podle nakonfigurovaných skriptů i zkontroluje. RPA roboty můžete navíc kombinovat s nástroji, kteří z různých typů dokumentů (jpeg, pdf, xml aj.) vytěží nezbytná data.
RPA robot umí automaticky zpracovat nové objednávky, doplnit údaje a požadavky do vašich interních systému a objednat požadované zboží nebo službu. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Softwarový robot dokáže automaticky zpracovat nové požadavky od klientů do vašich interních systémů. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Robot si sám najde a vyexportuje potřebná data z bankovních výpisů, následně je podle nakonfigurovaných skriptů zkontroluje a ověří kredibilitu klienta. RPA roboty můžete navíc kombinovat s nástroji, kteří z různých typů dokumentů (jpeg, pdf, xml aj.) vytěží data o vašich klientech.

Automatizace pro banky
a finanční instituce 

Největším finančním institucím na českém a slovenském trhu pomáháme automatizovat opakující se procesy.

Agilní projektová metodika nám umožňuje flexibilní přístup a rychlou realizaci projektů. Správnou kombinací nástrojů jsme schopni zajistit návratnost investice v řádech jednotek měsíců.
Napište nám
Softwarový robot dokáže automaticky zpracovat novou objednávku z vašich interních systémů. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Softwarový robot si sám najde údaje v interních systémech a doplní je do nových požadavků. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Přenechte zpracování faktur a plateb našim softwarovým robotům. Robot si sám najde potřebná data ve vašich interních systémech a sám vytvoří faktury nebo zadá platby do dalších systému.
Automatizovaný onboarding nových zaměstnanců šetří čas i náklady vašich HR specialistů.
Díky softwarovým robotům můžete eliminovat chybovost při přepisu údajů ze systému do systému, snížit potřebu lidských zdrojů, uvolnit kapacity stávajících zaměstnanců a škálovat procesy ve vaší organizaci.
Díky softwarovým robotům můžete snížit potřebu lidských zdrojů, uvolnit kapacity stávajících zaměstnanců a škálovat procesy ve vaší organizaci.
Softwarový robot dokáže automaticky zpracovat nové položky a přidat je do vašich interních systémů a skladů. Robot si sám najde potřebná data a vytvoří nové položky nebo přidá další kusy již existujících položek do systému.

Automatizace ve zdravotnictví

Pomáháme automatizovat procesy společností, které působí v oblasti zdravotnictví. Snižujeme náklady, zrychlujeme procesy a zjednodušujeme vyřízení objednávek a nových smluv, což přispívá ke spokojenosti zaměstnanců i klientů. Podívejte se na Success Story ze společnosti Teleflex v našem blogu.
Napište nám
Softwarový robot si sám najde údaje v interních systémech a doplní je do nových smluv. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Přenechte zpracování faktur a plateb našim softwarovým robotům. Robot si sám najde potřebná data ve vašich interních systémech a sám vytvoří faktury nebo zadá platby do dalších systému.
Automatizovaný onboarding nových zaměstnanců šetří čas i náklady vašich HR specialistů.
Díky softwarovým robotům můžete eliminovat chybovost při přepisu údajů ze systému do systému, snížit potřebu lidských zdrojů, uvolnit kapacity stávajících zaměstnanců a škálovat procesy ve vaší organizaci.
Díky softwarovým robotům můžete snížit potřebu lidských zdrojů, uvolnit kapacity stávajících zaměstnanců a škálovat procesy ve vaší organizaci.

Automatizace ve veřejné správě

Pomáháme automatizovat rutinní činnosti a opakující se procesy. Díky tomu eliminujeme chybovost způsobenou lidským faktorem, snižujeme náklady a zvyšujeme efektivitu procesů.
Napište nám
Softwarový robot dokáže automaticky zpracovat novou objednávku od klientů do vašich interních systémů. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Softwarový robot si sám najde údaje v interních systémech a doplní je do nových smluv. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Přenechte zpracování faktur a plateb našim softwarovým robotům. Robot si sám najde potřebná data ve vašich interních systémech a sám vytvoří faktury nebo zadá platby do dalších systému.
Automatizovaný onboarding nových zaměstnanců šetří čas i náklady vašich HR specialistů.
Díky softwarovým robotům můžete eliminovat chybovost při přepisu údajů ze systému do systému, snížit potřebu lidských zdrojů, uvolnit kapacity stávajících zaměstnanců a škálovat procesy ve vaší organizaci.
Díky softwarovým robotům můžete snížit potřebu lidských zdrojů, uvolnit kapacity stávajících zaměstnanců a škálovat procesy ve vaší organizaci.
Softwarový robot dokáže automaticky zpracovat nové položky a přidat je do vašich interních systémů a skladů. Robot si sám najde potřebná data a vytvoří nové položky nebo přidá další kusy již existujících položek do systému.

Automatizace ve výrobě

Díky automatizaci rutinních činností a procesů pomocí softwarovýhch robotů snižuje náklady, zrychlujeme procesy a zjednodušuje administrativní úkoly.
Napište nám
Softwarový robot dokáže automaticky zpracovat novou objednávku od klientů do vašich interních systémů. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Softwarový robot si sám najde údaje v interních systémech a doplní je do nových smluv. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Přenechte zpracování faktur a plateb našim softwarovým robotům. Robot si sám najde potřebná data ve vašich interních systémech a sám vytvoří faktury nebo zadá platby do dalších systému.
Automatizovaný onboarding nových zaměstnanců šetří čas i náklady vašich HR specialistů.
Díky softwarovým robotům můžete eliminovat chybovost při přepisu údajů ze systému do systému, snížit potřebu lidských zdrojů, uvolnit kapacity stávajících zaměstnanců a škálovat procesy ve vaší organizaci.
Díky softwarovým robotům můžete snížit potřebu lidských zdrojů, uvolnit kapacity stávajících zaměstnanců a škálovat procesy ve vaší organizaci.

Automatizace v retailu

Pomáháme automatizovat procesy ve společnostech zabývajících se retailem. Snižujeme náklady, zrychlujeme procesy a zjednodušujeme administrativní ůčinnosti, což přispívá ke spokojenosti zaměstnanců i klientů.
Napište nám
Softwarový robot dokáže automaticky zpracovat novou objednávku od klientů do vašich interních systémů. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Softwarový robot si sám najde údaje v interních systémech a doplní je do nových smluv. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Přenechte zpracování faktur a plateb našim softwarovým robotům. Robot si sám najde potřebná data ve vašich interních systémech a sám vytvoří faktury nebo zadá platby do dalších systému.
Automatizovaný onboarding nových zaměstnanců šetří čas i náklady vašich HR specialistů.
Díky softwarovým robotům můžete eliminovat chybovost při přepisu údajů ze systému do systému, snížit potřebu lidských zdrojů, uvolnit kapacity stávajících zaměstnanců a škálovat procesy ve vaší organizaci.
Díky softwarovým robotům můžete snížit potřebu lidských zdrojů, uvolnit kapacity stávajících zaměstnanců a škálovat procesy ve vaší organizaci.
Softwarový robot dokáže automaticky zpracovat nové položky a přidat je do vašich interních systémů a skladů. Robot si sám najde potřebná data a vytvoří nové položky nebo přidá další kusy již existujících položek do systému.

Automatizace v telekomunikacích

Pomáháme automatizovat procesy v oblasti telekomunikací. Snižujeme náklady, zrychlujeme procesy a zjednodušujeme administrativní činnosti, což přispívá ke spokojenosti zaměstnanců i klientů.
Napište nám
Softwarový robot dokáže automaticky zpracovat novou objednávku od klientů do vašich interních systémů. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Softwarový robot si sám najde údaje v interních systémech a doplní je do nových smluv. RPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.
Přenechte zpracování faktur a plateb našim softwarovým robotům. Robot si sám najde potřebná data ve vašich interních systémech a sám vytvoří faktury nebo zadá platby do dalších systému.
Automatizovaný onboarding nových zaměstnanců šetří čas i náklady vašich HR specialistů.
Díky softwarovým robotům můžete eliminovat chybovost při přepisu údajů ze systému do systému, snížit potřebu lidských zdrojů, uvolnit kapacity stávajících zaměstnanců a škálovat procesy ve vaší organizaci.
Díky softwarovým robotům můžete snížit potřebu lidských zdrojů, uvolnit kapacity stávajících zaměstnanců a škálovat procesy ve vaší organizaci.
Softwarový robot dokáže automaticky zpracovat nové položky a přidat je do vašich interních systémů a skladů. Robot si sám najde potřebná data a vytvoří nové položky nebo přidá další kusy již existujících položek do systému.
Udržte si vysokou úroveň uživatelského zážitku na vašich webech i v aplikacích. Využijte pravidelné automatizované diagnostiky systémů a softwaru.

Automatizace rutinních činností

Pomáháme automatizovat procesy v různých segmentech a oborech, ve kterých působí naši klienti. Snižujeme náklady, zrychlujeme procesy a zjednodušujeme administrativní činnosti.
Napište nám

Snadný start a intuitivní používání

Agilní projektová metodika nám umožňuje flexibilní přístup a realizaci projektů v řádech jednotek dní. Správnou kombinací nástrojů jsme schopni zajistit rychlou návratnost investice, ideálně v řádech jednotek měsíců.

Využijte lépe znalosti vašich zaměstnanců a rutinní práci přenechejte robotovi. Naši RPA specialisté roboty přetváří do pracovní síly, která vaše zaměstnance bezchybně zastoupí. Ti se pak mohou věnovat kvalifikovanějším činnostem, které společnosti přináší zisk.

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.
Napište nám
CTA

Pojďte do toho s námi

Návratnost investice Správnou kombinací nástrojů jsme schopni zajistit rychlou návratnost investice, ideálně v řádech jednotek měsíců.
Rychlá implementace v řádech jednotek dní.
100+ robotických procesů Máme k dispozici vlastní specializovaný tým RPA developerů, kteří úspěšně automatizovali stovky robotických procesů.
13 let zkušeností Expertní tým s více než 13 letou zkušeností.
Škálovatelnost Nabízíme možnost rozšíření RPA o strojové učení, vytěžování dat pomocí OCR a další technologie.
Technologie RPA umožňuje ovládat celou řadu různých aplikací včetně řešení jako SAP, Citrix, Siebel, RDP, Java, terminálové aplikace a mnoho dalších. 

Podívejte se jak to funguje

Automatizace firemních procesů pomocí umělé inteligence.

RPA v praxi

0
firem
0 +
automatizovaných procesů
0
let platformy na trhu
RPA

Přemýšlíte o tom, jak můžete ušetřit a snížit chybovost?

Zanechte nám Vaše kontaktní údaje. Co nejdříve se Vám ozveme.
Kontaktní formulář

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram