Robotická procesní automatizace

RPA, neboli robotická procesní automatizace, je technologie, která umožňuje ovládání aplikací na počítači stejným způsobem jako člověk. V tomto případě je jím softwarový program, který po nastavení konkrétního procesu vykonává požadované aktivity. 


V průběhu zpracování úkolu nepotřebuje úpravy nebo jiné zásahy do obsluhovaného systému. Robotem automatizovaný proces zastupuje lidskou práci, kterou realizuje nejefektivnějším možným způsobem. Svěřenou práci vykonává mnohem rychleji, bez přestávek a bez chyb. Přidaná hodnota robotické procesní automatizace od StringData spočívá v efektivní optimalizaci. Jaké procesy jsou vhodné zautomatizovat?


Automatizace je vhodná pro procesy, které je možné delegovat a nevyžadují lidskou kreativitu, profesní zkušenosti nebo specifická lidská rozhodnutí. Nejčastěji se jedná o rutinní a opakovatelné procesy. Obvykle platí pravidlo, že proces musí být možné popsat algoritmem. 

Lidé tráví rutinními činnostmi velké množství času, proto by automatizace mohla přinést zefektivnění v oblasti kvality práce, snížit nebo zcela eliminovat chybovost a v neposlední řadě vytvořit prostor pro finanční úspory. 

 


Co je potřeba pro přípravu a spuštění robota?


Na začátku se popíše pracovní postup. Typicky jsou specifikována vstupní data, rozhodování a větvení procesu, definují se výjimky a pravidla pro výkon procesu. Zde je možné využít veškeré flexibility programování, kdy lze například zpracovávat data z externích databází, dělat finanční výpočty, nebo složité rozhodovací procesy, přičemž v rámci skriptů se zároveň pracuje s konkrétními objekty aplikací. 


Robot stejně jako člověk potřebuje fyzickou nebo virtuální pracovní stanici pro svou práci. Také mu bude třeba přidělit přístupové údaje k obsluhovaným aplikacím. 


Potom už přichází jen samé výhody. Softwarový robot může realizovat několik procesů ve stejnou dobu. Stačí mu zajistit přístup k datům ke zpracování. 

 

Proces automatizace

  1. Výběr vhodného procesu
  2. Návrh optimalizace vybraného procesu
  3. Detailní popis relevantních činností
  4. Příprava robotické stanice a přístupů
  5. Testovací provoz ‒ učení, vytváření robotického skriptu
  6. Ostrý provoz ‒ nasazení do produkčního prostředí
  7. Monitoring

 

V čem je robot lepší než člověk?


Robot od StringData pracuje rychleji, nedělá chyby, nepotřebuje pauzy ani dovolené a pracuje kontinuálně v režimu 24/7. Softwarový robot umí stejnou práci jako člověk. Navíc zvládne více činností zároveň, které realizuje na pozadí jiné činnosti. 


V průběhu fáze učení se připravuje také na nestandardní situace. Pokud se s něčím takovým setká, potom ví, jak to vyřešit nebo koho na to upozornit. 


Softwarového robota je možné propojit například s OCR, obohatit o Machine Learning nebo doplnit Chatbotem. 


Mezi hlavní výhody patří

- zkrácení doby realizace,
- snížení objemu lidské práce,
- poměrně rychlá návratnost investice,
- zefektivnění procesů,
- nezávislost – umožňuje pracovat s libovolnou aplikací
- a eliminace chyb a rizik.

 


Nahrazují roboti lidské zdroje?


Robotická procesní automatizace práci zefektivňuje hned v několika oblastech. 


Robot přebírá rutinní činnosti, které člověka zdržují. Kvalifikovaní lidé z důvodu frustrace z jednoduchých a často opakovaných činností z firem mnohdy odcházejí. Robot to snadno vyřeší a tuto práci převezme. Člověku přenechá ty činnosti, které potřebují profesní know-how, zkušenosti, či pocitové rozhodnutí. 


RPA je tu proto, aby člověk nebyl zatížen rutinními činnostmi. Umožní zvýšit efektivitu, optimalizovat procesy a může vést i ke snížení objemu práce. 

 


Jaká je rychlost návratnosti investice s automatizovanými procesy?


Je důležité nepodcenit přípravu, zejména výběr a popis procesu vhodného k automatizaci. To následně ovlivní dobu, za kterou se investice vrátí. Běžně se návratnost pohybuje okolo 6 měsíců. Výjimkou nejsou ani projekty s návratností 0,2 FTE (plného pracovního úvazku) v horizontu jednoho roku. Úspory se mnohdy pohybují v řádech okolo 1-1,5 FTE. 

 


Jaké technologie využíváme?


Ve StringData pro optimalizaci prostřednictvím RPA využíváme nástroje UltimateRPA. Robotické procesy jsou zpracovávány v programovacím jazyku Python. Jeho výhodou je snadné propojení s firemními systémy prostřednictvím API nebo pohodlné napojení do databází. Python poskytuje flexibilitu v možnostech nastavení automatizace.

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.