Abychom vám stále pomáhali udržet krok s nejnovějšími technologickými a inovacemi, přinášíme přehled aktuálních produktových novinek a vylepšení z našeho portfolia.  

V tomto článku se podrobněji zaměříme na významné aktualizace v ERP platformě  Odoo, technologický posun našeho konektoru katastru nemovitostí - KNBoxu, inovace v aplikaci Daňovka, a rozvoj ve vytěžování dokumentů a automatizovaném zpracování dat z nich.   

Zjistěte, jak mohou tyto novinky podpořit růst a úspěch vaší organizace v letošním roce. 

 

Daňovka 

V aplikaci Daňovka mohou klienti letos očekávat možnost zakoupit si nové doplňkové moduly. Půjde například o potvrzení o zdanitelných příjmech, kopírování údajů z předchozího prohlášení, konfigurovatelných notifikací a další. Zároveň se zaměřujeme na zvýšení uživatelské přívětivosti (UX) a zjednodušení, zejména v oblasti importů.  

DocumentAnts

V rámci rozvoje DocumentAnts jsme upravili algoritmus chytrého vyčítání dat. Zlepšili jsme tak úspěšnost výtěžnosti obsahu dokumentů. Také jsme DocumentAnts naučili zpracovávat nové typy dokladů.

Vedle dokumentů, jako jsou finanční výkazy a bankovní výpisy, umí DocumentAnts nově vytěžovat i vybrané informace z výročních zpráv, exporty historie z internetového bankovnictví, faktury, potvrzení o platbě či pokladní doklady. 

Zvýšili jsme také výkon DocumentAnts a snížili tak dobu zpracování z desítek sekund na jednotky.  Implementovali jsme také komplexní automatizované regresní testy.

KNBox 

Rozšiřování spolupráce a integrace 
Společně s našimi zákazníky a partnery pracujeme na rozšíření využití oznamovací služby (OZS) ve vybraných back-office procesech a na vylepšení integrace KNBoxu do IT architektury našich klientů.  

Nové implementace KNBoxu 
První čtvrtletí tohoto roku je pro nás obdobím finálních UAT testů nových instalací ve dvou českých bankovních domech. Očekáváme hladký průběh a brzké nasazení KNBoxu v produkčním prostředí oběma našimi klienty. 

Odoo 

Největší změnou pro rok 2024 je nasazení verze 17. Tato aktualizace přináší řadu významných vylepšení, která pozitivně ovlivní efektivitu a uživatelskou přívětivost celého systému. Zahrnuje také zvýšení rychlosti operací a propracovanější zabezpečení. 

Dále jsme připraveni na využití nových funkcionalit jako například napojení editorů textu v Odoo na ChatGPT. 

V oblasti výroby představuje Odoo verze 17 novou aplikaci pro řízení výrobních operací, která zvyšuje přehlednost a efektivitu výrobních procesů. Testujeme také nově přepracovaný modul pro Retail a HORECA segment, který slibuje vylepšenou funkcionalitu a adaptabilitu pro tyto oblasti podnikání. 

Těšíme se, že tato vylepšení budeme moci implementovat pro naše zákazníky, a opět zvýšíme jejich efektivitu a konkurenceschopnost. 

 
Letos se těšíme zejména na setkání vámi, s našimi klienty, představení nových funkcí a společnou práci na dalším rozvoji našich produktů a služeb. Vážíme si vaší důvěry a spolupráce a očekáváme další úspěšný rok plný inovací. 

Inovace našich produktů a novinky ze souvisejících oblastí vnějšího prostředí.

Aktuality 

Vláda chystá nové úpravy v oblasti daňových opatření 

V poslední době se vláda zaměřuje na rozsáhlý balík opatření, která mají zásadní vliv na daňový systém. Jako součást těchto opatření zvažuje i zrušení některých daňových slev. Tato změna se odrazí v praktickém zpracování daňových prohlášení a v procesu, kterým prochází daňová správa. 

Změny zatím neprošly všemi legislativními kroky a procesy. Pečlivě sledujeme vývoj situace, abychom mohli rychle reagovat a přizpůsobit Daňovku novým pravidlům, jakmile budou definitivně schváleny. 

Mimo jiné se vláda zabývá také otázkou poplatků za předčasné splacení hypoték. Nicméně je zde určitá míra skepse ohledně úspěšnosti této snahy. I pokud by k této změně skutečně došlo, na naši aplikaci KNBox to nebude mít vliv. 

Inovace v rámci našich produktů 

Daňovka 

V červnu jsme vydali novou verzi Daňovky, která se úspěšně vypořádala se všemi chybami nového uživatelského rozhraní. Jsme velmi rádi, že jsme mohli reagovat na zpětnou vazbu našich uživatelů a přinést tuto vylepšenou verzi. 

Soustředili jsme se nejen na vylepšení uživatelského rozhraní, ale také jsme zvýšili úroveň bezpečnosti Daňovky. Aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany dat a informací našich uživatelů, provedli jsme na začátku roku penetrační testy. 

V současné době pracujeme na plánech rozvoje Daňovky pro letošní rok. Zaměřujeme se na drobné úpravy, které se týkají především nových validací a přehlednosti aplikace. Tím chceme snížit riziko chyb při vyplňování a usnadnit celý proces tvorby daňových prohlášení. 

Na letošní rok je také v plánu revize naší licenční politiky. Chceme pro naše klienty celý tento proces zjednodušit a spojit licenční a servisní smlouvu do jednoho dokumentu. 

KNBox 

Další důležitou změnou je nová verze aplikace KNBox, která reaguje na nové verze WSNV a WSDP z katastru nemovitostí. Tato aktualizace bude povinná pro všechny naše klienty a to ve druhé polovině letošního roku. 

V KNBoxu pracujeme také na vylepšení Oznamovací služby pro klíčového bankovního klienta na českém trhu. Nová verze se blíží ke konci svého vývoje a brzy bude dostupná pro naše klienty. 

Další velkou novinkou pro bankovní dům je podepisování Kvitance elektronickým podpisem a její odeslání pomocí aplikace SDBox do datové schránky Katastru nemovitostí. Tímto krokem ulehčíme klientům proces splácení hypoték a související administrativu. 

DocumentAnts 

Aktuálně díky DocumentAnts úspěšně digitalizujeme finanční výkazy jako jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát / výsledovka, dále daňová přiznání včetně příloh, potvrzení o podání a zaplacení daně a také bankovní výpisy. Nově připravujeme chytré vytěžování faktur a pokladních dokladů. 

RPA 

Změna banky ze strany klienta je snadná a nabízí jej naprostá většina bank.
Výhodou pro klienta je jednodušší a rychlejší vyřízení všech formalit.

Je to tak snadné i pro vás jako novou banku?

Ze zkušenosti víme, že za mobilitou klienta je mnoho manuálních a časově náročných úkonů na straně nové banky. Existuje řešení, jak to změnit a rutinní činnosti spojené s přechodem klientů z jedné banky do druhé automatizovat. 

Možnosti automatizace 

Jak taková automatizace jednotlivých kroků procesu přechodu klientů mezi bankami vypadá v praxi? 

Klient si založí nový běžný účet, a v rámci jeho založení banku požádá o změnu platebního účtu Každá banka má jiný formulář.  

Vy v systému mezibankovního platebního styku založíte požadavek klienta ke změně platebního účtu a do systému nahrajete klientovu žádost o změnu účtu. My tento krok automatizujeme díky RPA

Následně čekáte na zpracování žádosti v systému. RPA hlídá zpracování automaticky.  

Při zpracování žádosti Vám systém vystaví PDF dokumenty obsahující instrukce, jaké trvalé příkazy, inkasa, SIPO atd. mají být nastaveny na nový běžný účet. Ty musí Váš operátor nahrát, otevřít a nastavit na běžný účet ve vašem bankovním systému – pomocí DocumentAnts PDF strojově přečteme a softwarový robot RPA provede nastavení automaticky. V případě převodu trvalých platebních dispozic je zavedeme k nově otevřenému účtu klienta, a to včetně konkrétního data, ke kterému se platební převody mají uskutečnit. 

Pokud Vás klient požádal o součinnost při informování plátců nebo příjemců, tak banka tyto 3. strany o změně platebního účtu informuje předem dohodnutou cestou – I tento krok díky RPA automatizujeme např. přes datovou schránku.  

Následně musíte v mezibankovním systému potvrdit dokončení změny platebního účtu uzavřením případu. I tento krok RPA automatizuje. 

V případě, že žádost o změnu platebního účtu je odmítnutá, nebo klientem odvolaná, musíte toto aktivně zjistit a ukončit zpracování převodu platebního účtu včetně všech souvisejících operací. RPA zvládne automaticky i tento poslední krok. 

Co vlastně přesně RPA a DocumetAnts jsou? 

DocumentAnts – inteligentní vytěžování dokumentů slouží ke stažení a přečtení podkladů od staré banky a vytvoření předpisu pro robotický proces, který následně provede příslušné nastavení nad bankovním účtem. Může být dodáno i samostatně.  Více informací

RPA – robotická procesní automatizace. Robotický proces, který provádí činnosti za vaše operátory. Kontroluje vystavení dokumentů v AMOS, nastavení trvalých příkazů, SIPO a dalších atributů na bankovní účet apod.  Více informací

Přínosy automatizace 

Úspora nákladů a FTE Úspora nákladů na operátory, kteří jsou zapojení do procesu mobility. Současně nedochází k chybám a nákladům na opravy způsobené lidskou chybou.  

Zrychlení procesu Naše RPA zpracuje jednotlivé úkoly rychleji než operátor. Pravidelná kontrola vystavených dokumentů snižuje zpoždění a dodržení zákonných lhůt.  

Flexibilita řešení RPA nastavíme podle vašich systémů a postupů, takže pracují přesně jako vaši operátoři. 

Eliminace reputačního rizika Minimalizace zpoždění a chybovosti zautomatizovaného procesu zamezí případným reklamacím ze strany vašeho nového klienta. 

Přínosy jsou tedy zejména úspora nákladů, zrychlení celého procesu a eliminace chyb způsobených lidským faktorem. Celkově je automatizace procesů velmi moderní, efektivní a spolehlivý způsob, jak ušetřit zdroje a zvýšit kvalitu služeb. Pokud vás téma zaujalo, neváhejte nás kontaktovat.

Rádi si s vámi promluvíme o konkrétních možnostech. 

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram