Abychom vám stále pomáhali udržet krok s nejnovějšími technologickými a inovacemi, přinášíme přehled aktuálních produktových novinek a vylepšení z našeho portfolia.  

V tomto článku se podrobněji zaměříme na významné aktualizace v ERP platformě  Odoo, technologický posun našeho konektoru katastru nemovitostí - KNBoxu, inovace v aplikaci Daňovka, a rozvoj ve vytěžování dokumentů a automatizovaném zpracování dat z nich.   

Zjistěte, jak mohou tyto novinky podpořit růst a úspěch vaší organizace v letošním roce. 

 

Daňovka 

V aplikaci Daňovka mohou klienti letos očekávat možnost zakoupit si nové doplňkové moduly. Půjde například o potvrzení o zdanitelných příjmech, kopírování údajů z předchozího prohlášení, konfigurovatelných notifikací a další. Zároveň se zaměřujeme na zvýšení uživatelské přívětivosti (UX) a zjednodušení, zejména v oblasti importů.  

DocumentAnts

V rámci rozvoje DocumentAnts jsme upravili algoritmus chytrého vyčítání dat. Zlepšili jsme tak úspěšnost výtěžnosti obsahu dokumentů. Také jsme DocumentAnts naučili zpracovávat nové typy dokladů.

Vedle dokumentů, jako jsou finanční výkazy a bankovní výpisy, umí DocumentAnts nově vytěžovat i vybrané informace z výročních zpráv, exporty historie z internetového bankovnictví, faktury, potvrzení o platbě či pokladní doklady. 

Zvýšili jsme také výkon DocumentAnts a snížili tak dobu zpracování z desítek sekund na jednotky.  Implementovali jsme také komplexní automatizované regresní testy.

KNBox 

Rozšiřování spolupráce a integrace 
Společně s našimi zákazníky a partnery pracujeme na rozšíření využití oznamovací služby (OZS) ve vybraných back-office procesech a na vylepšení integrace KNBoxu do IT architektury našich klientů.  

Nové implementace KNBoxu 
První čtvrtletí tohoto roku je pro nás obdobím finálních UAT testů nových instalací ve dvou českých bankovních domech. Očekáváme hladký průběh a brzké nasazení KNBoxu v produkčním prostředí oběma našimi klienty. 

Odoo 

Největší změnou pro rok 2024 je nasazení verze 17. Tato aktualizace přináší řadu významných vylepšení, která pozitivně ovlivní efektivitu a uživatelskou přívětivost celého systému. Zahrnuje také zvýšení rychlosti operací a propracovanější zabezpečení. 

Dále jsme připraveni na využití nových funkcionalit jako například napojení editorů textu v Odoo na ChatGPT. 

V oblasti výroby představuje Odoo verze 17 novou aplikaci pro řízení výrobních operací, která zvyšuje přehlednost a efektivitu výrobních procesů. Testujeme také nově přepracovaný modul pro Retail a HORECA segment, který slibuje vylepšenou funkcionalitu a adaptabilitu pro tyto oblasti podnikání. 

Těšíme se, že tato vylepšení budeme moci implementovat pro naše zákazníky, a opět zvýšíme jejich efektivitu a konkurenceschopnost. 

 
Letos se těšíme zejména na setkání vámi, s našimi klienty, představení nových funkcí a společnou práci na dalším rozvoji našich produktů a služeb. Vážíme si vaší důvěry a spolupráce a očekáváme další úspěšný rok plný inovací. 

Inovace našich produktů a novinky ze souvisejících oblastí vnějšího prostředí.

Aktuality 

Vláda chystá nové úpravy v oblasti daňových opatření 

V poslední době se vláda zaměřuje na rozsáhlý balík opatření, která mají zásadní vliv na daňový systém. Jako součást těchto opatření zvažuje i zrušení některých daňových slev. Tato změna se odrazí v praktickém zpracování daňových prohlášení a v procesu, kterým prochází daňová správa. 

Změny zatím neprošly všemi legislativními kroky a procesy. Pečlivě sledujeme vývoj situace, abychom mohli rychle reagovat a přizpůsobit Daňovku novým pravidlům, jakmile budou definitivně schváleny. 

Mimo jiné se vláda zabývá také otázkou poplatků za předčasné splacení hypoték. Nicméně je zde určitá míra skepse ohledně úspěšnosti této snahy. I pokud by k této změně skutečně došlo, na naši aplikaci KNBox to nebude mít vliv. 

Inovace v rámci našich produktů 

Daňovka 

V červnu jsme vydali novou verzi Daňovky, která se úspěšně vypořádala se všemi chybami nového uživatelského rozhraní. Jsme velmi rádi, že jsme mohli reagovat na zpětnou vazbu našich uživatelů a přinést tuto vylepšenou verzi. 

Soustředili jsme se nejen na vylepšení uživatelského rozhraní, ale také jsme zvýšili úroveň bezpečnosti Daňovky. Aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany dat a informací našich uživatelů, provedli jsme na začátku roku penetrační testy. 

V současné době pracujeme na plánech rozvoje Daňovky pro letošní rok. Zaměřujeme se na drobné úpravy, které se týkají především nových validací a přehlednosti aplikace. Tím chceme snížit riziko chyb při vyplňování a usnadnit celý proces tvorby daňových prohlášení. 

Na letošní rok je také v plánu revize naší licenční politiky. Chceme pro naše klienty celý tento proces zjednodušit a spojit licenční a servisní smlouvu do jednoho dokumentu. 

KNBox 

Další důležitou změnou je nová verze aplikace KNBox, která reaguje na nové verze WSNV a WSDP z katastru nemovitostí. Tato aktualizace bude povinná pro všechny naše klienty a to ve druhé polovině letošního roku. 

V KNBoxu pracujeme také na vylepšení Oznamovací služby pro klíčového bankovního klienta na českém trhu. Nová verze se blíží ke konci svého vývoje a brzy bude dostupná pro naše klienty. 

Další velkou novinkou pro bankovní dům je podepisování Kvitance elektronickým podpisem a její odeslání pomocí aplikace SDBox do datové schránky Katastru nemovitostí. Tímto krokem ulehčíme klientům proces splácení hypoték a související administrativu. 

DocumentAnts 

Aktuálně díky DocumentAnts úspěšně digitalizujeme finanční výkazy jako jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát / výsledovka, dále daňová přiznání včetně příloh, potvrzení o podání a zaplacení daně a také bankovní výpisy. Nově připravujeme chytré vytěžování faktur a pokladních dokladů. 

RPA 

Společnost Contract Administration je na českém trhu již od roku 1996. Svým klientům nabízí profesionální služby v oblasti zpracování mezd a personální administrativy. Za více než 25 let svého působení získali cenné zkušenosti a znalosti týkající se pracovního práva, sociálního pojištění a daňového zákona. Četné legislativní změny jsou provázeny také digitalizací v oblasti mzdové agendy. Tu společnost Contract Administration rovněž aktivně podporuje a v řadě společností se spolupodílí na správě agendy daňového prohlášení poplatníka prostřednictvím digitální aplikace Daňovka.

Sešli jsme se s paní Ivanou Brancuzkou, ředitelkou Contract Administration pro český trh. Zeptali jsme jí se na několik otázek ohledně digitalizace a automatizace mzdové agendy.

Spolupracujete s klienty, kteří agendu spojenou s daňovým prohlášením zpracovávají manuálně i s těmi, kteří již tuto oblast digitalizovali. Jaké jsou Vaše zkušenosti?

Většina firem stále řeší vyplňování tzv. růžového formuláře Prohlášení poplatníka klasicky manuálně. A často je to pro ně nárazově opravdu velká zátěž, ať už administrativní, personální nebo časová. Nicméně čím dál častěji se setkáváme s tím, že firmy tuhle rutinní práci chtějí digitalizovat. Takovým příkladem je třeba společnost Kiwi.com, pro kterou zajišťujeme mzdovou agendu. Právě v Kiwi.com mají Daňovku, která šetří spoustu času nejen jim, ale i nám.

Jak reálně probíhá spolupráce mezi firmou a mzdovou outsourcingovou společností při manuálním zpracování a s digitální aplikací?

Daňovce je vyplnění prohlášení maximálně jednoduché prostřednictvím přehledného a pochopitelného vícekrokového formuláře, včetně možnosti přikládat nutná potvrzení a vytvářet dodatečné verze prohlášení v rámci roku (např. při narození dítěte). Velký přínos vidím i v tom, že zodpovědnost za daňové prohlášení se s Daňovkou přesouvá ze zaměstnavatele na zaměstnance.

Klasicky se daňová prohlášení vyplňují ručně ve firmě, mnoho času zabere kontrola samotného prohlášení a všech dodatečných dokumentů, k nám do mzdové outsourcingové společnosti se pak posílají poštou, popřípadě si je osobně vyzvedneme a zkontrolujeme my.

Jaký je podle Vás hlavní důvod přechodu na elektronické řešení daňových prohlášení?

Jako hlavní motivaci vnímám velkou časovou úsporu a eliminaci chybovosti při vyplnění formuláře, jednoduchou logistiku a archivaci dokumentů přímo v aplikaci v digitální podobě. Nic se nikami nepřeposílá a všechny dokumenty jsou kdykoliv k dispozici.

Nabízí digitalizace menší rizika v oblasti ochrany dat?

Určitě, díky digitalizaci je snazší ověřit totožnost uživatele a lépe jeho data ochránit. Žádné dokumenty se nepřeposílají z místa na místo a nedochází k jejich ztrátě. Zaměstnanec jednoduše dokumenty naskenuje přímo do aplikace.

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram