Změna banky ze strany klienta je snadná a nabízí jej naprostá většina bank.
Výhodou pro klienta je jednodušší a rychlejší vyřízení všech formalit.

Je to tak snadné i pro vás jako novou banku?

Ze zkušenosti víme, že za mobilitou klienta je mnoho manuálních a časově náročných úkonů na straně nové banky. Existuje řešení, jak to změnit a rutinní činnosti spojené s přechodem klientů z jedné banky do druhé automatizovat. 

Možnosti automatizace 

Jak taková automatizace jednotlivých kroků procesu přechodu klientů mezi bankami vypadá v praxi? 

Klient si založí nový běžný účet, a v rámci jeho založení banku požádá o změnu platebního účtu Každá banka má jiný formulář.  

Vy v systému mezibankovního platebního styku založíte požadavek klienta ke změně platebního účtu a do systému nahrajete klientovu žádost o změnu účtu. My tento krok automatizujeme díky RPA

Následně čekáte na zpracování žádosti v systému. RPA hlídá zpracování automaticky.  

Při zpracování žádosti Vám systém vystaví PDF dokumenty obsahující instrukce, jaké trvalé příkazy, inkasa, SIPO atd. mají být nastaveny na nový běžný účet. Ty musí Váš operátor nahrát, otevřít a nastavit na běžný účet ve vašem bankovním systému – pomocí DocumentAnts PDF strojově přečteme a softwarový robot RPA provede nastavení automaticky. V případě převodu trvalých platebních dispozic je zavedeme k nově otevřenému účtu klienta, a to včetně konkrétního data, ke kterému se platební převody mají uskutečnit. 

Pokud Vás klient požádal o součinnost při informování plátců nebo příjemců, tak banka tyto 3. strany o změně platebního účtu informuje předem dohodnutou cestou – I tento krok díky RPA automatizujeme např. přes datovou schránku.  

Následně musíte v mezibankovním systému potvrdit dokončení změny platebního účtu uzavřením případu. I tento krok RPA automatizuje. 

V případě, že žádost o změnu platebního účtu je odmítnutá, nebo klientem odvolaná, musíte toto aktivně zjistit a ukončit zpracování převodu platebního účtu včetně všech souvisejících operací. RPA zvládne automaticky i tento poslední krok. 

Co vlastně přesně RPA a DocumetAnts jsou? 

DocumentAnts – inteligentní vytěžování dokumentů slouží ke stažení a přečtení podkladů od staré banky a vytvoření předpisu pro robotický proces, který následně provede příslušné nastavení nad bankovním účtem. Může být dodáno i samostatně.  Více informací

RPA – robotická procesní automatizace. Robotický proces, který provádí činnosti za vaše operátory. Kontroluje vystavení dokumentů v AMOS, nastavení trvalých příkazů, SIPO a dalších atributů na bankovní účet apod.  Více informací

Přínosy automatizace 

Úspora nákladů a FTE Úspora nákladů na operátory, kteří jsou zapojení do procesu mobility. Současně nedochází k chybám a nákladům na opravy způsobené lidskou chybou.  

Zrychlení procesu Naše RPA zpracuje jednotlivé úkoly rychleji než operátor. Pravidelná kontrola vystavených dokumentů snižuje zpoždění a dodržení zákonných lhůt.  

Flexibilita řešení RPA nastavíme podle vašich systémů a postupů, takže pracují přesně jako vaši operátoři. 

Eliminace reputačního rizika Minimalizace zpoždění a chybovosti zautomatizovaného procesu zamezí případným reklamacím ze strany vašeho nového klienta. 

Přínosy jsou tedy zejména úspora nákladů, zrychlení celého procesu a eliminace chyb způsobených lidským faktorem. Celkově je automatizace procesů velmi moderní, efektivní a spolehlivý způsob, jak ušetřit zdroje a zvýšit kvalitu služeb. Pokud vás téma zaujalo, neváhejte nás kontaktovat.

Rádi si s vámi promluvíme o konkrétních možnostech. 

Společnost StringData uzavřela spolupráci s belgickým open source ERP systém Odoo, který již dnes po celém světě používá již více než 7.000.000 uživatelů. Informační systém Odoo disponuje mnoha funkcemi a moduly, uživatelsky přívětivým rozhraním a širokými možnostmi integrací. 

Díky spolupráci s námi můžete Odoo využívat opravdu naplno. Aplikace platformy Odoo snadno integrujeme na vaše systémy, zprovozníme on-premise i na našem cloudu, nebo přizpůsobíme na míru vašim firemním procesům. Odoo je modulární a škálovatelný ERP systém, je tedy ideální pro malé i velké firmy. 

Velkou předností řešení Odoo je intuitivní uživatelské prostředí, rychlá implementace a více než 50 modulů, které pokrývají obrovské množství funkcí - moduly pro řízení financí, obchodu, marketingu, vašich projektů nebo lidských zdrojů.

Vyzkoušejte si Odoo v Demoverzi zdarma.

Odoo nastartuje váš business.

Skupina Partners, největší nezávislá finančně-poradenská společnost v České republice, v dohledné době připravuje spuštění moderní, ryze české banky. Jako dodavatele řešení pro automatizaci komunikace s katastrem nemovitostí si skupina Partners Financial Services vybrala StringData.

Cílem projektu je komplexní digitalizace komunikace s katastrem nemovitostí a integrace dat z KN do procesů banky. Zákazníkům to přinese jednoduché a rychlé služby v oblasti hypotečních úvěrů. A pro Partners Banku toto moderní řešení znamená řadu benefitů. Jde především o automatizaci zefektivnění, zrychlení a zlevnění všech procesů spojených s komunikací s katastrem nemovitostí a řízení správy zajištěných nemovitostí.

„Společnost StringData jsme si vybrali především díky jejich dlouholetým zkušenostem na českém a slovenském trhu. Klíčové pro nás byly nejen dobré reference z bankovních institucí, ale především expertní znalost celé problematiky digitalizace práce s daty získaných z katastru nemovitostí a navazujících procesů. Budeme dynamickou a moderní bankou, která bude přinášet našim klientům inovativní služby s maximálním využitím moderních technologií.

Systém KNBox od StringData zajistí komplexní digitalizaci činností v rámci komunikace s katastrem nemovitostí. Díky tomu můžeme pro naše zákazníky výrazně zrychlit a zjednodušit hypoteční proces, který v současném bankovnictví představuje pro klienta náročný a zdlouhavý maraton vyřizování žádosti o hypotéční financování.“ komentuje David Husák, Head of Credit Risk Management ve společnosti PBK Technology (Partners Financial Services Group).

Systém KNBox je komplexní konektor na katastr nemovitostí. Díky automatizaci a digitalizaci komunikace s KN dochází k výraznému zrychlení zpracování hypoték, monitoringu a správy portfolia zajištěných nemovitostí.

„V současné době dodáváme řešení KNBox do mnoha bank, i do digitálních. Díky expertní znalosti celého hypotečního procesu včetně práce s nemovitostmi jsme se stali lídry na českém trhu v této oblasti. Naše řešení umožňuje řídit a monitorovat portfolia úvěrů zajištěných nemovitostí, a to nejen ve fázi sjednávání úvěru zajištění, ale v celém jeho životním cyklu. Garantujeme zároveň svým klientům pravidelné aktualizace. Tím zajistíme našim klientům – velkým finančním institucím - být neustále up to date, říká Jan Denemark, obchodní a marketingový ředitel StringData.

Velkou předností řešení je jednoduché uživatelské prostředí a snadný monitoring změn. To umožňuje např. zachycení změny vlastníků, zjištění stavu probíhajícího řízení a jejich automatické zpracování. KNBox nabízí i automatickou tvorbu smluv. Systém vytěžuje elektronicky data o nemovitosti a využije je při tvorbě smluvních dokumentů a návrhu na vklad.

Zaujal vás KNBox? Napište nám na sales@stringdata.cz.

Automatizace interbankovní mobility klientů pomáhá bankám zrychlit časově náročné úkony a eliminovat chyby způsobené manuálním přepisem.

Na straně klienta probíhá změna banky nebo účtu snadno. Zvláště v případě, pokud zájemce využije takzvaný Kodex mobility nebo přesněji Standard mobility klientů. Nabízí jej většina bank, protože umožňuje jednodušší a rychlejší vyřízení formalit.

Na straně nové banky však interbankovní mobilita obnáší celou řadu časově náročných procesů. Ze staré banky je potřeba převést do nové banky všechny trvalé platby, inkasa, SIPO, zkontrolovat údaje a dodržet všechny zákonné lhůty. Údaje z žádostí jsou do bankovních systémů často zadávány ručně, proto hrozí riziko chybovosti. Každá banka má navíc vlastní formulář – to celou agendu ještě více komplikuje.

StringData umí značně zjednodušit a zrychlit celý proces přechodu mezi bankami. Nabízíme řešení v podobě automatizovaného vytěžení potřebných údajů z žádosti a následné robotizace manuálních úkonů.

Prostřednictvím produktů pro chytré vytěžování údajů DocumentAnts a softwarových robotů UltimateRPA dokážete kontrolovat výměnu informací mezi bankami. Roboti automaticky založí požadavek klienta ke změně běžného účtu a nahrají do systému žádost o změnu účtu.  DocumentAnts umí vyčíst informace z žádosti v různých formátech (pdf, word aj.) a robot dokáže sám zadat všechny vytěžené informace do interních systémů. Roboti navíc pohlídají, kdy byla žádost vyřízena a poslat notifikaci o úspěšném zpracování.

Automatizujte činnosti, které teď dělají operátoři banky manuálně - zpracování žádosti, kontrola vystavení dokumentů v AMOS, nastavení trvalých příkazů a dalších atributů na novém bankovním účtu. Chytrý konektor datových schránek SDBox navíc umí informovat např. zaměstnavatele o změně účtu.

Zaujala Vás automatizace interbankovní mobility klientů a máte zájem o více informací? Kontaktujte nás: sales@stringdata.cz.

Díky nástrojům pro automatizovanou analýzu business procesů UltimateSuite a Task Mining dokážete sbírat a analyzovat data o činnostech ve vaší organizaci. Můžete tak efektivně řídit produktivitu zaměstnanců, činit informovaná rozhodnutí a šetřit náklady. Ale kde začít? Jak správně identifikovat prostor pro změnu? Aniž by museli brigádníci sedět u pracovníků se stopkami a získaná data následně konzultanti zdlouhavě vyhodnocovat? Se zakladatelem a majitelem společnosti StringData Robertem Šamánkem jsme mluvili o tom, jak automatizovaná analýza business procesů funguje a proč je důležité sbírat kvalitní data.

Jakým způsobem v praxi nástroj UltimateSuite funguje?

Nástroj UltimateSuite sbírá data o klíčových činnostech ve firmě. Tedy jak uživatelé pracují v rámci aplikačního portfolia, následně dochází k čištění, agregaci a vyhodnocování. Ohromnou výhodou je, že nasazení nástroje do prostředí klienta proběhne zcela neinvazivně v řádech hodin. Je možné konfigurovat, na co se zaměřit, co následně anonymizovat, na jaké konkrétní businessové otázky chceme odpovědět. A poté v zásadě od druhého dne máme reálná tvrdá data. Tedy něco, co potřebuje každý manažer, který řídí tým nebo oddělení. Respektive který je zodpovědný za konkrétní proces. A to klidně napříč celou firmou. A přitom všem nemusíte změnit vůbec nic na aplikacích, ve kterých uživatelé reálně pracují.

„Ohromnou výhodou je, že nasazení nástroje do prostředí klienta proběhne zcela neinvazivně v řádech hodin. Můžeme sami konfigurovat, na co se zaměřit a co následně anonymizovat. Na jaké konkrétní businessové otázky chceme odpovědět, a poté v zásadě od druhého dne máme reálná tvrdá data."

Takový nástroj se v současné době, kdy je většina zaměstnanců na home office, určitě vyplatí.

Ano, to je pravda. Analytika, která pak nad daty probíhá, může velice rychle odhalit úzká místa. A to nejen v procesech. Často analyzujeme i odezvy aplikací, časová okna, kdy uživatelé pracují a další. Díky tomu je možno optimalizovat a transformovat nejen procesy, lze se také zaměřit na jednotlivá SLA. Ale často ohromné benefity přinesou i tzv. soft změny, kdy třeba přesuneme zaměstnance na jinou práci, kterou podle získaných dat vykonávají rychleji. Naopak jejich původní práci dáme na starost jiným zaměstnancům (třeba brigádníkům) a zvýšíme tak celkovou výkonnost.

Díky UltimateSuite mají manažeři na všech úrovních k dispozici objektivní informace. Můžou tak řídit produktivitu zaměstnanců. Stejně jako měřit efektivitu procesů nebo služeb a strategií, či eliminovat manuální a časově náročnou tvorbu reportingu. Názorný dashboard a naměřená data pomáhají efektivně využít vzorce a typy chování pro jejich detailní analýzu.

Rád bych v tomto kontextu ještě doplnil jedno téma, které bývá často součástí diskuse s klienty. UltimateSuite není primárně o monitoringu konkrétních lidí. Byť na nejnižší úrovni jsou mimo jiné i tato data pochopitelně použita. Dochází ovšem dle nastavení řešení k anonymizaci dat, agregaci a následných doporučeních. Ta nemají za cíl „nahánět“ jednoho konkrétního člověka, ale najít systémová doporučení. Ta výrazně zvýší výkonnost celého uspořádání – aplikací (jejich odezva, logika návrhu), procesů (jak je co zpracováváno, v jakých krocích), pracovní předpisy, aktivity, lidí (kompetence, časová okna, zástupnosti).

Kolik naši klienti díky automatizované analýze business procesů mohou ušetřit?

Je to různé, ale obecně jsme schopni na základě realizovaných implementací v zásadě garantovat minimální úspory nad 10 procent. Byly ovšem i případy, kdy se na základě 4 týdenního vzorku dat dosáhlo více jak 30 procentní úspory. Ale to lze považovat spíše jako extrém. Nicméně vycházíme z toho, že tato data, která dnes my sbíráme a umíme správně vyhodnotit, není standardně úplně jednoduché získat. A v tom ostatně vidíme ohromnou přidanou hodnotu našeho řešení. Na základě zpracovaných výsledků se ukazuje, že Task Mining má tím pádem velký potenciál. Vlastní návratnost implementace se počítá maximálně v jednotách měsíců, což je pochopitelně velmi zajímavé.

Kdy je vhodné implementovat UltimateSuite?

Obecně kdykoliv, když se organizace jako celek nebo případně jednotliví vlastníci procesů, oddělení, specifických agend, chtějí detailněji zabývat produktivitou a efektivitou toho, co dělají. A nezáleží ani na tom, zda jde o tzv. back office nebo třeba řízení pobočkové sítě. Naše řešení najde své uplatnění všude. A data, která získají, se reálně v takovém detailu (a tak snadno) jinak získat nedají. Protože zde dostanete i mapy toho, jak uživatelé zpracovávají jednotlivé formuláře až na detail posledního tlačítka.

Přičemž díky těmto podkladům pak můžete skutečně efektivně řídit a zlepšovat. Nezakládáte svá rozhodnutí na datech výrazně vyšší agregace, než byste ve skutečnosti potřebovali. Protože jinak dochází bohužel k tomu, že vaše úvahy jsou buď podložené jen částečně, nebo se řídí „tržními standardy“. Což je hodně zavádějící – každá společnost má totiž svá specifika. Nebo to je jen o zkušenosti daného manažera nebo dokonce jen o domněnkách. A to pak těžko může vést k optimálnímu výsledku.

Sběr dat je teď velké téma. Jak docílit toho, aby data byla kvalitní?

Data, která u klientů naměříme, zpracujeme a prezentujeme v rámci dashboardů, skutečně odráží realitu. Vychází z konkrétních uživatelských aktivit nad užitým aplikačním portfoliem. Lepší data v zásadě nemůžete mít. Pak jde o to, aby byla správně prezentována a interpretována. To už je o určité zkušenosti, je tam nutnost porozumění tomu, co uživatelé ve skutečnosti dělají. Ale naše dashboardy jsou z velké části předpřipravené tak, aby na klíčové otázky odpovídaly rychle a jasně. A tyto klíčové otázky jsou u většiny organizací v zásadě stejné, nebo velmi podobné. Proto už i základní set reportů je ohromným přínosem. A klienti pak mohou s daty dále pracovat, řešit si vlastní zákaznická zpracování. Tedy nacházet v tom další informace nutné pro řízení a změny.

„Díky UltimateSuite mají manažeři na všech úrovních k dispozici objektivní informace tak, aby mohli řídit produktivitu zaměstnanců. Měřit efektivitu procesů nebo služeb a strategií, či eliminovat manuální a časově náročnou tvorbu reportingu."

UltimateSuite byl v roce 2020 společností Gartner označen za řešení z oblasti Task Mining. Co to znamená?

Task Mining umožňuje společnostem mít kompletní přehled o fungování uživatelů v rámci aplikačního portfolia. Tedy jaké konkrétní činnosti resp. aktivity nad ním dělají. Task Mining se v některých oblastech překrývá s Process Miningem, ale jde spíše o komplementární řešení. Zatímco Process Mining mapuje a sbírá data napříč firmou z logů jednotlivých systémů, Task Mining se soustředí na činnost konkrétního uživatele při konkrétním úkolu. Rád bych též zdůraznil, že zmiňovaný Gartner nejen že označil řešení UltimateSuite jako řešení pro Task Mining, ale řadí ho na seznam několika málo dnes celosvětově nejpokročilejších nástrojů. Což je samozřejmě skvělý report o kvalitě.

„Věřím tomu, že v horizontu 4-5 let bude Task Mining standardní výbavou každé větší společnosti."

A jakým směrem se bude Task Mining ubírat v budoucnu?

Obecně Task Miningu v minulých letech předcházel Process Mining, který je stále na vzestupu. A Task Mining, jak ukazují současné trendy, ho minimálně dožene. Osobně si myslím, že spíše předežene. Jeho nespornou výhodou totiž je, že je oproti Process Miningu výrazně snazší ho nasadit. Zároveň i parciální implementace třeba jen pro jedno menší oddělení o 10ti lidech dává jeho manažerovi smysl. To u Proces Miningu neplatí. Tam to musí jít napříč celou organizací (nebo alespoň klíčovou částí z pohledu měřené oblasti). Přičemž v jakékoliv podobě nemůže nabídnout takový detail toho, jak reálně pracují koncoví uživatelé. A v tom je jeho krása.

Věřím tomu, že v horizontu 4-5 let bude Task Mining standardní výbavou každé větší společnosti. Jakýsi nástroj každodenní hygieny, chcete-li. Bude možné kontinuálně měřit a vyhodnocovat stovky a možná tisíce jednotlivých aktivit, které se v nich na každodenní bázi odehrávají. Takový rentgen napříč. Díky němu budete moci ihned identifikovat, kde je prostor pro zlepšení. Popřípadě kde je prostor pro mentoring, školení nebo kde posunout SLA. Kde a co má smysl automatizovat pomocí RPA, co kompletně transformovat a další. Bude to nezbytnou součástí kontinuálního zlepšování.

Pokud máte zájem o více informací o automatizované analýze business procesů, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení sales@stringdata.cz.

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram