Proč se rozhodnout pro implementaci dnes tolik populárního BankID. A to i v případě, pokud vám to zatím ekonomicky nevychází. 

Při úvahách o využití BankID na straně našich klientů často hrají roli náklady na implementaci, ale také realizované investice do toho, jak řeší identitu nebo podepisování dnes. Samozřejmě, že by to neměl být hlavní směr úvah a mnohem více by měla být vnímána hodnota služeb BankID pro samotného klienta, jeho zákazníky a zaměstnance. Ale pohybujeme se nyní v dost nejisté době, a tak ekonomika a náklady na novou službu nabývají na významu. 

Co to konkrétně znamená? U klientů je při rozhodování, zda služby BankID využít „až na prvním místě“ brána v potaz ekonomická otázka implementace, integrace a provozu BankID. A to nejenom v podobě, kolik mě bude stát BankID do budoucna a kolik stojí jeho implementace a integrace do stávajících aplikací – což je logické. Velmi často je zvažován také stávající proces identifikace nebo podpisů zákazníků či zaměstnanců jinými způsoby, než jaké využívá klient dnes. A také to, zda investice a náklady, jaké s tím měl a má klient spojené, budou s BankID dostatečně překonány. 

A vůbec to není hloupá úvaha. Protože i když počet lidí s BankID roste, vždycky zde budou skupiny obyvatel, které BankID nebudou moci nebo chtít využít a pro ty musíte mít alternativu. Což znamená – a vracím se zpět k mému úvodu, že bohužel prozatím nelze z ekonomického pohledu škrtnout náklady a investice do „původního řešení“ a nahradit je jen náklady a investicemi na BankID. Pokud by tomu tak bylo, tedy v podstatě není co řešit, protože náklady a investice na BankID jsou v porovnáními s jinými „digitálními“ způsoby téměř vždy úspornější. 

Rád bych se proto v tomto článku zaměřil na to, co může být na miskách vah ve prospěch přechodu k BankID nebo rozšíření stávajících digitálně identifikačních nebo podepisovacích služeb právě o služby BankID i za cenu dodatečných nákladů či investic. 

Předem ušetříme čas startupům i těm, kteří poprvé budují on-line proces, v rámci kterého chtějí digitálně a automatizovaně ověřit na dálku identitu zákazníků/zaměstnanců (obyvatel) a nepoužívají dnes jiné způsoby jako je např. scan dvou dokladů, videoanalýzu nebo korunovou platbu (a jejich kombinaci). Nebo ti, kteří chtějí digitálně podepisovat elektronické dokumenty a obsah formulářů a nepoužívají jiné podoby digitálních podpisů. Pokud patříte do této skupiny, už nemusíte číst dále. V případě, že se rozhodujete, zda využít BankID nebo jiný způsob ověřování, je rozhodnutí jasné – jděte do BankID. Je to v současné době nejrozšířenější, nejpřívětivější a nejúspornější možnost, jak mít digitální identitu nebo podpis ve svých řešeních, a to za poměrně krátkou dobu. 

Pojďme se nyní zaměřit na důvody využívání služeb BankID, a to i v případě, kdy již některý „digitální“ způsob identifikace nebo podepisování využíváte.  

Vaši zákazníci nebo zaměstnanci vás budou milovat. BankID je uživatelsky (zákaznicky) nejjednodušší řešení

V porovnání s jinými způsoby ověření identity nebo „zaručeného podpisu“ je BankID nejjednodušší a pro vaše zákazníky a zaměstnance uživatelsky nejpřívětivější. Prokázání se BankID (nebo realizace podpisu BankID SIGN) je proces na několik desítek vteřin a zákazníci ho mohou provést jak z počítače, tak mobilu bez nutnosti instalace jakékoliv aplikace. A pokud naimplementujete BankID chytře, dokážete zákazníky nebo zaměstnance do procesu vrátit i v případě, pokud BankID identifikaci nebo podpis musel uživatel náhle přerušit. Takže na rozdíl od focení občanky a řidičáku, posílání fotografie obličeje (za dobrého světla a v relativním soukromí) nebo provádění korunové platby je BankID skutečně jen pár kliknutí. 

Z pohledu bezpečnosti jde o jeden z nejbezpečnějších způsobů identifikace a tedy jistotu, že víte, kdo je na druhé straně „internetu“

Jedinou možností, jak lze BankID identifikaci nebo podpis obejít, je krádež identity. To v praxi znamená, že někdo odcizí dané osobě, za kterou se vydává, přístup do internetového bankovnictví, mobilní telefon s přihlášením a autorizací v aplikaci mobilního bankovnictví. A to je mnohem složitější, než si vyfotografovat něčí občanský průkaz, nebo vyrobit padělek apod. Při použití BankID a správné úrovni využité služby máte pravděpodobnost hraničící s jistotou, že víte přesně, kdo se pohybuje ve vašem digitálním procesu. Navíc jsou všechny BankID transakce evidovány a ukládány na straně BankID a můžete kdykoliv prokázat, že k identifikaci došlo. A o manipulaci těchto „logů“ na straně BankID nemůžeme vůbec spekulovat. 

Navíc v dnešní době, kdy si můžete pomocí grafických editorů na PC nebo mobilu upravit v podstatě jakýkoliv obrázek, je cesta k vyrobení falešného občanského průkazu velmi jednoduchá a bohužel kromě verifikace, zda jde o kradený nebo odcizený doklad nic jiného prostým porovnáním s nějakým registrem neuděláte. Existují pokročilé způsoby, jak analyzovat „obrázek“ dokladu a hledat možné změny a falšování, ale výsledek v sobě nese vždy nějakou míru pravděpodobnosti. A tedy i určitou míru rizika. 

Z pohledu „automatizace“ a průchodnosti jde o způsob s nejvyšší mírou spolehlivosti a pro vás to bude znamenat jen malé procento uživatelů, kterým se to „nepovede“ 

Protože BankID je technologicky zajištěna výměnou strukturovaných dat mezi „bankou zákazníka/zaměstnance“ a vaším digitálním procesem, je výstupem buď ověření identity nebo neověření – nic mezi tím. V případě ověření identity porovnáním dat z osobního dokladu a fotografie z kamery, vždy existovalo několik často i desítek procent případů, které musel posuzovat operátor. Doklad byl špatně vyfocen, obrázek nebyl dostatečně ostrý apod. U ověření identity pomocí BankID se s tímto nesetkáte. 

Navíc, pokud BankID implementujete chytře, šance na zvýšení průchodnosti u složitějších případů vzroste. Tím může být například dovybavení procesu tutoriálem, aby bylo využití BankID pro zákazníky a zaměstnance srozumitelné. Nebo vyřešení průchodu procesem u případů, jako je vícenásobný podpis dokumentu více stranami.  

Jde o moderní formu identifikace/podpisu, která má budoucnost

BankID je tu rok a tomu odpovídá také vysoká technologická úroveň moderně pojatého řešení. BankID má plány, jak být ještě více penetrované pro použití v ČR. Příkladem může být snaha o rozšíření BankID i na nerezidenty, resp. na obyvatele ČR, kteří nemají české občanství, ale mají bankovní identitu. Pro ty nelze zatím BankID použít, ale mělo by se to brzy změnit. Dále se plánuje využít BankID jako iniciátora k vlastí datové schránce (jako fyzická osoba). Tj. mám-li BankID, mohu to využít k vytvoření a zpřístupnění své datové schránky. A navíc je cítit poměrně vysoká mediální prezentace BankID, kterou můžete využít. 

To vše pro vás může znamenat výrazný posun ve vaší digitální vyspělosti. Čímž se posune i vaše renomé a značka. U klientů máme také zkušenost, že s integrací BankID udělají revizi digitálních procesů a často zefektivní i další oblasti procesů a celkově se revolučně posunou v digitální vyspělosti. 

Vaše konkurence zvažuje nebo již implementuje služby BankID a vy nechcete být pozadu 

Ať chcete nebo ne, trend digitalizace je nezastavitelný. COVID ji v podobě bezpapírových řešení a procesů na dálku citelně uspíšil. Z našich průzkumů víme, že právě v tuto chvíli i vaše konkurence zvažuje nebo implementuje BankID. Pokud nechcete za konkurencí zaostat, je to další důvod se do toho pustit. 

Několikrát jsem v textu zmínil “chytrá implementace BankID”. Až se budete rozhodovat, zda si budete implementovat BankID sami nebo využijete služeb nějakého integrátora, doporučuji zvážit nejen ekonomičnost, ale také zkušenost a vyspělost nabízených služeb. Ve StringData se věnujeme implementaci a integraci BankID od počátku a máme s jednotlivými přístupy dostatek zkušeností. Velmi rádi se o ně s vámi podělíme. 

Autorem článku je Jan Denemark, obchodní a marketingový ředitel StringData.

V případě zájmu o služby v oblasti BankID kontaktujte prosím naše obchodní oddělení sales@stringdata.cz.

BankID zjednodušuje ověřování, umožnuje bezpečné a snadné podepisování smluv a zrychluje úvěrové procesy. V listopadovém vydání IT Systems Jan Denemark, obchodní a marketingový ředitel společnosti StringData, mluvil nejen o nejnovějších trendech v ověřování prostřednictvím BankID.

"Bankovní identita je v současné době nejrychlejší a nejlevnější cesta, jak ověřovat identitu zákazníků a zaměstnanců. Není potřeba žádný dodatečný hardware, instalace certifikátů ani další vybavení. Cena za ověření je násobně levnější v porovnání s tradičními technologiemi. A především jde o plně digitální a bezpečný způsob ověření identity uživatele.“ říká Jan Denemark, obchodní a marketingový ředitel StringData.

Řeč byla také o novém produktu StringData IDBox. Tento produkt nabízí firmám rychlý a efektivní způsob, jak využít BankID pro jejich obchodní procesy a zákazníky. IDBox je platforma mezi klientem a BankID, která podporuje různé formy integrace od e-mailu až po API tak, aby klient mohl bez potíží a s minimálními náklady napojit ověřování identity nebo podepisování do svých  existujících systémů.

Platforma IDBox od StringData nabízí i další nadstavbové funkce. Například komplexní přehled o využití BankID, legislativní změny, technologické novinky a další. Přečtěte si celý článek a pokud Vás zaujala možnost integrace BankID do Vašich systémů a služeb, kontaktujte nás: sales@stringdata.cz.

Payment4U, a.s., dynamická technologická společnost s více než 17ti letou zkušeností z oblasti platebních automatů a platebních softwarů, trvale inovuje a rozvíjí své služby. Proto se rozhodli pro další modernizaci platebních kiosků prostřednictvím BankID. Jako partnera pro tuto oblast si vybrali StringData.

„Jsme fascinování budoucností. Smysluplně integrovat nové technologie do byznys procesů je klíčem k úspěchu. BankID umožní našim klientům ověřit jednoduše a rychle identitu při vyzvedávání zásilek a dalších kioskových službách. Dnes často složitou identifikaci pomocí občanského průkazu a fotografie nahradíme ověřením přes Bankovní identitu.

Jako partnera jsme si vybrali společnost StringData a jejich produkt IDBox. StringData jako partner a profesionál v oblasti Bankovní identity a finančních služeb nám navrhl chytré, jednoduché a bezpečné řešení.  Díky němu můžeme do budoucna stavět další procesy, které využívají ověřování pomocí BankID - například podpisy smluv s využitím BankID sign.“ říká Zdeněk Vacek, CEO Payment4U, a.s.

Integrace BankID do služeb Payment4U výrazně zlepší zákaznickou zkušenost a umožní jednoduché a rychlé ověřování identity zákazníků přes internetové bankovnictví. Platforma IDBox od StringData nabídne další nadstavbové funkce. Například komplexní přehled o využití BankID, legislativní změny, technologické novinky a další.

V současné době se může do Bankovní identity přihlásit a on-line ověřit svoji totožnost už přes 6 milionů Čechů a tento trend bude růst.

„Bankovní identita je v současné době nejrychlejší a nejlevnější cesta, jak ověřovat identitu zákazníků a zaměstnanců. Není totiž potřeba žádný dodatečný hardware, instalace certifikátů ani další vybavení. Cena za ověření je násobně nižší v porovnání s tradičními technologiemi. A především jde o plně digitální a bezpečný způsob ověření identity uživatele.“ říká Jan Denemark, obchodní a marketingový ředitel StringData.

Zaujala Vás možnost integrace BankID do Vašich systémů a služeb a platforma IDBox? Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás: sales@stringdata.cz.

Bankovní identita a StringData uzavřeli partnerství. Implementujeme BankID do svých produktů a klientům nabízíme zejména využití BankID pro digitalizaci a zrychlení úvěrových procesů.

Společnost StringData pomáhá největším českým finančním institucím s digitalizací procesů. Jako partner BankID jsme získali kompetence v oblasti digitální Bankovní identity pro zrychlení úvěrových procesů a zlevnění finančních služeb.

Bankovní identita zrychlí úvěrové procesy

BankID přináší právě pro oblast retailových úvěrů nezbytnou ingredienci v oblasti KYC, AML a případně podepisování úvěrových smluv. Zatím se nelze na BankID 100% spolehnout, protože nenabízí ověření identity od všech bank a tedy pro všechny občany. Ale jako alternativa pro složité manuální ověřování identity je plně funkční.

Tak jako se tu před 2 lety objevila služba PSD2, pomocí které ověřujeme příjmy a výdaje žadatele, tak teď díky BankID žadatel digitálně ověřuje svou identitu. Ověření bonity žadatele – tj. že bude způsobilý splácet své závazky a ověření identity (KYC) včetně prověření, zda nejde např. o osobu ze sankčních seznamů (AML) jsou zákonem stanovené kroky, které musí každý úvěrová společnost provést před poskytnutím úvěru. A právě služby PSD2 a BankID mohou tím, že jsou plně digitální a bezpečné, výrazně zlevnit, zrychlit a zabezpečit tyto procesy.

„Všem, koho zajímá využití BankID, bych doporučil si uvědomit, že přijetí služby občany bude postupné. Kombinujte tuto službu s dalšími variantami pro KYC, AML a případně podepisování dokumentů. Podobně tomu tak bylo i u služby PSD2. Ač je tu s námi již 2 roky také zatím ani z poloviny nenahradila dosavadní „analogové“ postupy (a to u PSD2 můžeme říci, že lze využít u mnohem většího počtu občanů),“ komentuje Jan Denemark, Sales director a digital banking konzultant StringData.

„Nenabízíme jen „technické“ napojení vašich systémů na BankID. Poradíme vám, jak a kde má smysl o této službě uvažovat,“ dodává Jan Denemark. První produktovou implementaci realizují StringData ve svém produktu Daňovka. Tato aplikace nabízí plnou digitalizaci daňových prohlášení zaměstnanců.

Bankovní identita zjednoduší ověřování totožnosti

Díky Bankovní identitě by komunikace se státními úřady mohla být brzy stejně jednoduchá jako přístup do internetového bankovnictví. Já bych tu bankovní identitu přirovnal k takovému elektronickému průkazu totožnosti," říká Filip Hanzlík z České bankovní asociace. Stejné údaje, které teď používáme k přihlášení do internetového bankovnictví, poslouží k nahlížení do katastru nemovitostí. Nebo k přihlášení do různých veřejných i neveřejných portálů. Jednoduše řečeno - BankID se brzy může stát novou digitální občankou nebo podpisem.

Aktuálně nabízí BankID Česká spořitelnaČSOB. V průběhu června se zapojí i další tři banky – Air Bank, Komerční banka a Moneta. „To znamená, že do konce roku 2021 bude mít BankID spuštěné deset největších bank v České republice pro více než 95 procent online bankovních klientů,“ říká Jan Blažek, ředitel společnosti Bankovní identita.

Letos v září je naplánováno rovněž spuštění služby BankID Sign, kterou bude možno elektronicky podepisovat dokumenty. „Firmám to umožní dále rozšířit nabídku svých služeb v online světě, protože zde doposud neexistoval jednoduchý a zaručený způsob, jak digitálně podepisovat,“ říká Jan Blažek, ředitel společnosti Bankovní identita.

V případě zájmu o služby v oblasti BankID kontaktujte prosím naše obchodní oddělení sales@stringdata.cz.

Chcete zjistit více?

Kontaktujte nás, co nejdříve se Vám ozveme.

Napište nám
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram