Back

ISIRBox

ISIRBox konektor je určen pro získávání a zpracování informací z insolvenčního rejstříku. Je navržen pro společnosti, které chtějí efektivně sledovat portfolia klientů s rizikem insolvence nebo monitorovat aktivní insolvence a jejich průběh. Konektor umožňuje napojení na další vnitrofiremní systémy a zajistí předávání dat mezi nimi.

Co ISIRBox umí?

Ikona
Optimalizovat náklady na kontrolu a zpracování informací z insolvenčního rejstříku.
Ikona
Uložit data z insolvenčního rejstříku a umožnit jejich následné využívání v dalších informačních systémech.
Ikona
Automatizovat párování sledovaných subjektů s insolvenčním řízením a dlužníky ISIRu na úrovni přímé či potencionální shody.
Ikona
Distribuovat informace o stavu a událostech poskytované insolvenčním rejstříkem s možností filtrování.

Co umí ISIRBox dál?

 • Rozčlenit informace dle důležitosti a portfolií a umožnit tak včasnou reakci.
 • Zautomatizovat vypracování přihlášky k insolvenčnímu řízení.
 • Minimalizovat rizika a finanční škody plynoucí ze špatně nastavených procesů.
 • Eliminovat chyby způsobené lidským faktorem v procesu komunikace s insolvenčním rejstříkem.

Jak ISIRBox funguje

Uživatel si v konektoru nadefinuje portfolio subjektů, které chce sledovat. Portfolia si může hromadně naimportovat nebo portfolia subjektů může převzít z interních systémů na základě zvolených parametrů. Vlastní automatizovaná kontrola porovná portfolio s databází v insolvenčním rejstříku, kdy cílem je vyhledání odpovídající shody na základě předdefinovaných parametrů. Shody mohou být vyhodnoceny jako tzv. plné (všechny parametry se shodují) nebo částečné (některé parametry se liší). V případně částečné shody systém umožňuje flexibilní uživatelské párování shodných subjektů, kdy uživatel může rozhodnout, zda jde či nejde o subjekt odpovídající parametrům vyhledávání. Konektor mimo jiné umožňuje nastavení interních odběratelů informací pro jednotlivá hromadná portfolia i jednotlivé subjekty a současně jsou veškeré informace dostupné prostřednictvím uživatelského rozhraní.

Modul SSV

Systém sledování vazeb (SSV) je služba třetí strany poskytující analýzu ekonomicky spjatých skupin k výchozím subjektům banky. Analýza bude prováděna nad skupinou zadaných subjektů banky a výsledné vazby budou zpracovány a načteny do systému ISIRBox.

V systému ISIRBox můžete vidět vazby typu:

 • majetkové vazby
 • statutární orgány
 • zaměstnanci
 • jedinec – podnikatel a obráceně
 • nástupnictví
 • obchodní vztahy
 • vazby přes kontakty

Jak modul SSV funguje

Po načtení všech požadovaných vazeb SSV je v systému načteno několikanásobně více subjektů, a s prvním spuštěním načítání insolvencí dojde k propojení historických insolvencí i na všechny relevantní subjekty SSV. Modul SSV umožňuje zobrazit zvlášť detail subjektu banky, zvlášť detail subjektu SSV či kombinaci obou. Modul SSV v detailu subjektu znázorňuje nadřazené a podřazené subjekty.

Module CEE

Centrální evidence exekucí (CEE) je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky. Nahlížení do Centrální evidence exekucí (CEE) je zpoplatněno, proto je potřeba mít registrovaný účet.

Jak modul CEE funguje

U vybraných subjektů v systému ISIRBox se v pravidelných požadavcích načítají hromadně či individuálně exekuce, které se zapíší do ISIRBox a zároveň systém rozešle notifikace.

U každého nalezeného záznamu budou zobrazeny tyto informace:

 • sledování exekuce
 • počet exekucí
 • datum poslední aktualizace klienta
 • identifikace klienta
 • portfolio
 • zobrazení seznamu exekucí

Aktualizace na produktu

Automatizace přihlášení
Je možné si nastavit automatické přihlášení do systému. Na základě přihlášení počítače k síti dochází k automatickému přihlášení uživatele do systému včetně všech jeho oprávnění.
Validace e-mailové adresy
Přidává-li se nová notifikace, 
je nastaveno hlídání e-mailové adresy, zda jsou dodrženy jednotlivé náležitosti.
Vyhledávání dlužníka
Používáte-li databázi Oracle, přichází změna ve vyhledávání dlužníka. Systém již při vyhledávání nerozlišuje velká a malá písmena, ale diakritika musí být :-). Vyhledávání je možné zprava, zleva a jejich kombinace.
logo airlogo airbanklogo alianzlogo cessporlogo citi

Hledáte řešení v dané oblasti? Kontaktujte nás!

Kontakt