Back

Robotic Process Automation (RPA)

At present times it is required, to have an efficient use of human resources. Employees are often overloaded with a routine administrative work. Excessive workload leads to demotivation and higher error rates.

Make better use of your employees' knowledge and let the robot do the job. Our RPA specialists transform robots into a workforce that stand in your employees faultlessly. Then the staff can devote to activities that bring profit to the company.
Hlavička - obrázek produktu

Back

Benefits of robotic automation

Human resources

Reducing the requirements of human resources, freeing up the existing staff capacities

Time

Reducing the time required to carry out a specific activity

Reduction of error rate

Reducing the error rate and eliminating the manual routine activity

Productivity

Eliminating the mental stress during routine activities

Jaké procesy jsou ve vašem oboru k automatizaci nejvhodnější

Softwarový robot si sám najde a zkontroluje přeplatky hypoték. UltimateRPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.

Přenechte zpracování faktur a plateb našim softwarovým robotům. Robot si sám najde potřebná data a vytvoří faktury nebo zadá platby do systému. UltimateRPA roboty můžete navíc kombinovat s nástroji, kteří z dokumentů vytěží potřebná data.

Robot si sám najde a vyexportuje potřebná data z bankovních výpisů, následně je podle nakonfigurovaných skriptů i zkontroluje. UltimateRPA roboty můžete navíc kombinovat s nástroji, kteří z různých typů dokumentů (jpeg, pdf, xml aj.) vytěží nezbytná data.

Softwarový robot si sám najde údaje v interních systémech a doplní je do nových smluv. UltimateRPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.

UltimateRPA robot umí automaticky zpracovat nové objednávky, doplnit údaje a požadavky do vašich interních systému a objednat požadované zboží nebo službu. UltimateRPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou. 

Softwarový robot dokáže automaticky zpracovat nové požadavky od klientů do vašich interních systémů. UltimateRPA robot pracuje v režimu 24/7 a navíc zvládne zpracovat bezchybně několik činností najednou.  

Robot si sám najde a vyexportuje potřebná data z bankovních výpisů, následně je podle nakonfigurovaných skriptů zkontroluje a ověří kredibilitu klienta. UltimateRPA roboty můžete navíc kombinovat s nástroji, kteří z různých typů dokumentů (jpeg, pdf, xml aj.) vytěží data o vašich klientech.

Automatizace pro banky a finanční instituce

Největším finančním institucím na českém a slovenském trhu pomáháme automatizovat opakující se procesy. 


Agilní projektová metodika nám umožňuje flexibilní přístup a rychlou realizaci projektů. Správnou kombinací nástrojů jsme schopni zajistit návratnost investice v řádech jednotek měsíců.

Mám zájem

Come for it with us

Return on investment

With the right combination of tools we are able to ensure a quick return on investment ideally in months.

Quick implementation

Agile project methodology allows us a flexible approach and implementation of projects in units of days.

100+ robotic processes

We have at our disposal the own specialized team of RPA developers who have successfully automated hundreds of robotic processes.

13 years of experience

Expert team with over 13 years of experience in automation through the graphical user interface (GUI).

Scalability

We offer a possibility of extending RPA with machine learning, data mining by using OCR and other technologies

Technology

To implement robotic processes we use the Czech platform UltimateRPA. Robot, the heart of automation, allows you to control a variety of different applications including the solutions like SAP, Citrix, Siebel, RDP, Java, terminal applications and many others.

Robotic Process Automation

Setkáváte se s opakujícími se rutinními činnostmi, které jsou velice časově náročné? Přemýšlíte o tom, jak můžete ušetřit a snížit chybovost?

Ideálním řešení je robotizace procesů. Softwarový robot pracuje rychleji, nedělá chyby a pracuje kontinuálně v režimu 24/7. Nechte rutinní práci robotům a věnujte se kreativnější práci.

Are you bothered about some of these situations?

01
Labor shortages
02
Overloaded staff capacities
03
Large volume of repetitive activities
04
Increased error rate of workers with a serious impact

Shake your hands with robotic automation

Did you answer YES to some of the questions?

Let this job to the robot and your employees can devote to more creative activities that bring you profit.

Examples of process automation

 • Invoice registration, payment matching, recovery and complaints
 • Onboarding process of new employees
 • Processing of applications and preparing information for subsequent assessment by an employee
 • Automatic checks and notification when defective status is detected
 • Data merging from multiple sources and preparing of reports for management reporting
 • Price calculation and automatic responses to customers
 • Control of applications and work with files
 • Rewriting of information from system to system
 • Connection to the system that is not under your management
 • Replacing of integration as a temporary or cheaper solution
 • >Regression testing
 • Synthetic testing
 • Switching to a new system where data needs to be migrated
 • Data migration within the acquisition process of another company

Recommendations of satisfied clients

01

The repeated impact need of human resources, short deadlines of data processing and certain risk of error occurrence led us to the need to consider the possibility of automating the processing of clients self-reading. Pražská plynárenská a. s. supports the use of smart technologies if their implementation is beneficial.

Modification of the SAP system, where self-reading has been performed so far, was not possible. The StringData specialists submitted a proposal to use the software robotic. The cooperation was professional and effective. After the pilot operation we had high expectations. The UltimateRPA tool enabled to automate necessary activities by two thirds. It helped greatly with the impact need of human resources and at the same time it shortened the delivery terms of reports to clients.

Soukal Petr Bc.,MBA

Head of Operations

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.