contact

Back

Inteligentní vytěžování finančních a daňových dokumentů

Řešení pro automatizaci procesu zpracování finančních výkazů a daňových přiznání firem a živnostníků.

Nechte zpracování dokumentů a rutinní činnost na umělé inteligenci. Naše řešení umožňuje rychlou návratnost investice v řádu několika měsíců.
Hlavička - obrázek produktu

Back

Obrazek intro ocr

Digitalizace a automatizace pomocí DocumentAnts

Manuální zpracování finančních a daňových dokumentů, ruční přepisování dat a následná analýza je časově i finančně nákladná agenda, spojená s vysokou mírou chybovosti.

Vhodným řešením pro tuto oblast je komplexní digitalizace procesu zpracování příchozích dokumentů v DocumentAnts, které s sebou přináší vyšší míru efektivity zpracování, kvalitnější data na výstupu a úsporu nákladů.

Kdy je řešení vhodné?

Digitalizace procesu pomocí DocumentAnts je vhodné řešení v případě, že:

Zpracováváte velké množství finančních výkazů manuálně

Velikost oddělení a náklady na zaměstnance zpracovávající dokumenty a provádějící kontroly znatelně rostou

Vnímáte zvýšenou chybovost při manuálním přepisu a následném zpracování dat pro potřeby businessu

Stávající OCR řešení má nízkou výtěžnost informací v porovnání s investovanými prostředky

Success story

Referenční případ automatizace procesu vytěžování finančních výkazů z bankovního sektoru:

1 400 výkazů

1 400 finančních výkazů denně, které byly dříve zpracovávány manuálně, nyní automatizovaně díky DocumentAnts

70 % dokumentů

z celkového objemu je nyní bezchybně zpracováno a automaticky verifikováno bez nutnosti manuálního zásahu

3,8 milionů Kč

Realizovaná roční úspora na procesu vytěžování dokumentů, snížení z 8 FTE na 3 FTE

Přínosy digitalizace zpracování finančních výkazů

ocr

Úspora nákladů

Digitalizace procesu zpracování finančních dokumentů šetří FTE a snižuje chybovost.

ocr

Časová úspora

Proces zpracování je až 10x rychlejší než při manuálním přepisu a analýze dat.

ocr

Snížení chybovosti

Automatizované zpracování eliminuje manuální chybovost přepisu a analýzy dat.

ocr

Flexibilita řešení

Řešení umožňuje zpracovávat dokumenty z více zdrojů nezávisle na formátu dokumentu.

Jak to funguje?

DocumentAnts automatizuje celý proces zpracování finančních výkazů

Příjem dokumentů z digitálních kanálů
Rozpoznání a validace
Vytěžení dat z dokumentu
Kontrola dokumentu
Obohacení a vyhodnocení dat
Integrace do procesů klienta
01
Automaticky nahrává veškeré příchozí finanční výkazy ze všech zdrojů, rozpoznává jejich formát a připravuje dokumenty k dalšímu zpracování.
02
Kontextově vytěžuje informace z finančních výkazů a vytěžené informace automaticky validuje a kontroluje bez manuálního zásahu.
03
Aplikuje předem definované kontroly, např. kontrola zaplacení daně. V definovaných případech jsou výkazy předány k manuálnímu zpracování či kontrole.
04
Vytěžené informace a data jsou obohacena o data z externích systémů relevantních pro zpracovávaný případ.
DocumentsAnts každý dokument na vstupu automaticky validuje a určí, zda je dokument strojově čitelný či nikoliv. V případě, že je potřeba převést na strojově čitelný, použije OCR. Díky tomu, že nemusíme posílat všechny dokumenty na OCR, šetříme průměrně 50% nákladů na zpracování.
Obrazek intro ocr

Přehled fungování

DocumentAnts nabízí vytěžování strojově čitelných i strojově nečitelných dokumentů, proto je můžete jednoduše implementovat do svého OCR systému a uspořit až 50% nákladů.

Pro strojově čitelné dokumenty není potřeb využívat OCR, a proto není potřeba platit za skenování strojově čitelné stránky.

Blog

Obrazek

Modernizace
obchodního portálu Allfa

Nový centrální obchodní portál Allfa poskytuje společnosti Allianz dostatečnou flexibilitu

02.07.2020
Obrazek

Robotická procesní automatizace (RPA)

RPA je technologie, kterou nemusí realizovat člověk. Zastoupí ho samostatný robot.

19.05.2020
Obrazek

Zakladatel Společnosti
Robert Šamánek

Robert Šamánek o StringData.
Přečtěte si rozhovor!

18.12.2019

Hledáte řešení
v této oblasti?
Kontaktujte nás

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.