Back

User process analyzer

Produkt User Process Analyzer je součástí nástrojů pro automatizaci procesů společnosti StringData. Jeho primárním využitím je sběr procesních dat a jejich měření za účelem optimalizace, sledování vytížení aplikačního portfolia a doporučení případných částí pro vlastní robotizaci.

Popis procesu

Produkt využívá technologie Real User Monitoring vyvinuté za účelem sběru dat během práce uživatele na cílových klientských stanicích, a to bez závislosti na konkrétních technologiích monitorovaných aplikací.
User Process Analyzer je možné snadno nainstalovat na koncové stanice a bez nutnosti uživatelské interakce zaznamenává veškeré činnosti uživatele včetně interních zpráv v rámci operačního systému. Tím je měřen čas potřebný k vykonání definovaných procesních kroků. Procesní časy je možné zaznamenávat současně na několika pracovních stanicích a následně je využít k hledání optimálního průběhu procesu, srovnání procesní efektivity nebo normování procesních časů. Z pohledu aplikačního portfolia jsou sbírána data napříč všemi instancemi, které uživatel během své práce využívá.
Zároveň je možné při zadání za stranu klienta namapovat tzv. business transakce, které korespondují s jednotlivými kroky v procesu (začátek – konec) a následně v daném kontextu vyhodnocovat naměřená data. Příkladem může být „start“ stisk tlačítka Založit klienta v jedné aplikaci a „konec“ Tisk smluvní dokumentace v jiné aplikaci. Tím získáme jasná data o veškerých transakcích tohoto typu za měřené období, způsoby průběhu napříč aplikacemi mezi start-konec, počty realizací, průměrné časy, srovnání mezi uživateli a další.
Dalším nesporným přínosem je též analytický výstup s ohledem na nalezení repetitivních vzorců činností napříč aplikačním portfoliem, a to při zohlednění typu zpracovávaných dat a vstupů za stranu uživatele (klávesnice, myš). Tím získáme jasné doporučení pro případnou automatizaci procesů pomocí nástroje RoboDesk (StringData), a to včetně očekávaných úspor (návratnost). Standardně lze očekávat návratnost při automatizaci procesů v horizontu 3-6 měsíců.

Jak to funguje

User Process Analyzer běží na pozadí operačního systému klientské stanice a nevyžaduje žádnou interakci s uživatelem. Podle definovaných pravidel, například spuštění aplikace nebo provedení určité operace v aplikaci, se zahájí monitorování, které sbírá reálná data o práci uživatele. Při vykonání určených procesních kroků, například odeslání faktury nebo provedení kontroly čísla bankovního spojení, se zaznamená procesní čas. Měření trvá až do okamžiku určeného procesního kroku – do ukončení procesu, případně kontinuálně až do zastavení zásahem pověřeného operátora.
Získaná data jsou následně nahrána do jednotného datového úložiště, kde jsou zpracována a je nad nimi (i opakovaně) realizována procesní a datová analýza.

Výhody užití nástroje
Process Analyzer

Snadná implementace
nástroj lze nasadit do cílové infrastruktury jednoduchou instalací na klientských stanicích
Možnost srovnání
data umožňují srovnání napříč uživateli navzájem (včetně definice tzv. normy) nebo srovnání s odstupem času
Nízké náklady
data je možné sbírat bez omezení času a bez dalších kapacit na snímkování
Měření business transakcí
při definici začátku a konce lze měřit časy trvání aktivit z pohledu obchodních činností
Kontinuální měření
měření je možné provádět bez omezení času nebo výkonu procesu
Robotizace procesů
data umožňují identifikovat potenciál pro procesní automatizaci včetně návrhu očekávaných úspor
Měření komplexity
datová základna pro hledání zbytných operací, časových prodlev, vytížení aplikací a procesního flow
Přesná data
sběr reálných dat z práce uživatelů kopíruje realitu, tj. k dispozici jsou tzv. tvrdá data
Bezobslužný sběr
data jsou sbírána automaticky bez nutné interakce uživatele
Procesní optimalizace – získaná data jsou silnou datovou základnou pro procesní analýzu
Opakovaná analýza
nad již jednou naměřeným setem dat lze provádět další analýzy s cílem odpovědět na nové otázky
logo airlogo airbanklogo alianzlogo cessporlogo citi

Hledáte nástroj pro Process Mining? Pobavte se s námi!

Kontakt
This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.