Back

SyDesk

SyDesk je komplexní dohledový systém sloužící ke sledování, výpočtu a reportování dostupnosti a výkonnosti IT služeb, aplikací i infrastruktury. Jde o řešení, které naše společnost dlouhodobě vyvíjí a které provozuje v mnoha lokálních i nadnárodních společnostech.

Co SyDesk nabízí?

Ikona
Sleduje aplikace z pohledu koncového uživatele (End to End monitoring)
Ikona
Monitoruje vaši IT infrastrukturu bez ohledu na použitou platformu (Windows, Linux, Unix a další)
Ikona
Dokáže sledovat systémy a aplikace postavené na různých technologiích včetně aplikací provozovaných v cloudu a na mobilních zařízeních
Ikona
Umí se snadno integrovat s dalšími běžnými i proprietárními monitorovacími nástroji (vstup i výstup)
Ikona
Získává detailní technické informace o aplikacích ze systémů, databází, logů, protokolů a dalších zdrojů
Ikona
Přehledně propojuje informace o chování aplikací s informacemi o stavu infrastruktury a informacemi z dalších ITSM systémů (Help Desk, Service Desk, Knowledge Base, CMDB atd.)
Ikona
Počítá a reportuje dostupnost nejen jednotlivých částí infrastruktury a konkrétních aplikací, ale i celých IT business služeb a procesů
Ikona
Počítá a reportuje dostupnost nejen jednotlivých částí infrastruktury a konkrétních aplikací, ale i celých IT business služeb a procesů

Co umí SyDesk dále?

  • Objektivně vyhodnocuje SLA/KPI vzhledem k odběratelům i dodavatelům (jasný a průkazný přehled o stavu aplikací a služeb)
  • Automaticky rozpozná a nahlásí výpadky sledovaných systémů
  • Umožňuje velmi rychle vyhledat příčinu (RCA) výpadků či delších odezev, a to jak na straně aplikační, tak infrastrukturní
  • Poskytuje informace o současném stavu a historii
  • Podporuje plánování budoucích kapacitních požadavků
  • Použitím monitorovacích skriptů End to End dohledu podporuje procesy test a release managementu
  • Poskytuje první výsledky již během několika týdnů
  • Nabízí velmi výhodný licenční model bez zbytečných omezení

Aplikační End to End dohled – Syntetický monitoring?

Součástí licence systému SyDesk jsou pokročilé nástroje pro End User Experience dohled. Tyto nástroje automatizovaně opakují nahrané scénáře nad konkrétními aplikacemi a přitom průběžně zjišťují, zda se jednotlivé uživatelské kroky podařilo dokončit a jak dlouho jejich dokončení trvalo. Uvedený způsob aplikačního monitoringu je popisován jako End to End dohled, protože ověřuje celkovou funkčnost všech součástí systému (End to End) a zároveň zadané kroky realizuje způsobem, jakým by je prováděl reálný uživatel (End User Experience).

Realizaci End User Experience dohledu zajišťuje sada simulačních nástrojů SyDesk SimSuite. Simulační nástroje SyDesk SimSuite nepředstírají, že jsou webový prohlížeč, nesimulují síťovou komunikaci ani neporovnávají obrazovky. Simulační nástroje SyDesk SimSuite spustí – stejně jako reálný uživatel – testovanou aplikaci a v ní následně pracují vyplňováním hodnot a klikáním do aplikace tak, jak by to dělal koncový uživatel. Korektnost načtení jednotlivých obrazovek vyhodnocují na základě kontroly přítomnosti předem určených referenčních objektů, na které sledovanou aplikaci rozkládají. Nástroje dovedou sledovat systémy a aplikace postavené na různých technologiích (HTML, PHP, NET, Javascript, Java, Oracle forms, Flash, Flex, VB, C, C++, terminálové aplikace a další) včetně aplikací v cloudu a na mobilních zařízeních.

To, co odlišuje simulační nástroje SyDesk SimSuite od dalších nástrojů pro End to End dohled, je kromě výše zmíněného přístupu hloubka zpětné vazby, kterou simulační nástroje před každým následujícím krokem vyhodnocují. Nástroje totiž umožňují pro zpětnou vazbu vyhodnocovat desítky charakteristik jednotlivých zobrazených objektů. Mohou přitom využívat jejich objektové atributy, jako jsou například umístění, velikost, uvedený text a vzhled.

V případě, že se některý z uživatelských kroků nepodařilo dokončit, uloží simulační nástroje chybový snímek obrazovky, zalogují problém a zapíší naměřené hodnoty. V dalším běhu pak daný business proces otestují znovu.

Rozhraní systemu

Webová konzole
Webová konzole slouží jako základní administrační a analytické rozhraní pro všechny uživatele systému.
Konfigurátor technických měření
V tlustém klientu lze Konfigurátor měření vzdáleně nastavovat a spravovat všechna technická měření prováděná měřicími pluginy.
Dohledové centrum
Dohledové centrum je tlustý klient určený zejména pro operátory dohledu. Obsahuje také Event Management konzoli.
Reporty
V systému SyDesk je připraveno množství předdefinovaných reportů a exportů dat podporujících formáty PDF, XLS a HTML. SyDesk také umožňuje definici vlastních reportů.
Mobilní frontend
Mobilní frontend umožňuje mít základní údaje o měřených entitách vždy po ruce.
Notifikace
Systém SyDesk podporuje zasílání notifikací formou e-mailů, SMS, spouštění scriptů, ve formě oznámení do aplikace Dohledového centra a zasílání událostí do Event management konzole.
logo airlogo airbanklogo alianzlogo cessporlogo citi

Hledáte řešení v oblasti aplikačního dohledu? Kontaktujte nás!

Kontakt
This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.