Back

SDBox

Systém pro správu datových schránek
SDBox nabízí efektivní a intuitivní správu datových schránek. Získáte tak přehled nad agendou plynoucí z datových schránek, žádná datová zpráva se vám neztratí nebo nezůstane nevyřízena. Systém je navržen pro velký objem zpracovávaných zpráv. Současně umožňuje napojení na libovolný počet datových schránek bez omezení počtu uživatelů pracujících se systémem.

Co SDBox umí?

Ikona
Poskytnout přehled o stavu vyřízení jednotlivých doručených datových zpráv v zaregistrovaných datových schránkách
Ikona
Automatickou distribuci přijatých datových zpráv na uživatele, řešitelské skupiny nebo systémy
Ikona
Možnost napojení externích systému skrze otevřené API – předávání zpráv ke zpracování, vytváření odchozích zpráv – vše bez nutnosti pracovat s formátem ZFO
Ikona
Archivaci všech doručených zpráv se všemi náležitostmi, včetně historie zpracování
Ikona
Vytváření odpovědí nebo nové zprávy uživatelem přímo v systému nebo prostřednictvím otevřeného aplikačního rozhraní

Co umí SDBox dále?

 • reporty o stavu zpracování zpráv
 • e-mailové notifikace na zvolené události (příjem zprávy, delegování apod.)
 • delegaci zpráv mezi uživateli a řešitelskými skupinami v rámci aplikace
 • provázání vytvořených odpovědí s doručenými zprávami
 • ověření datové zprávy kdykoli v budoucnosti prostřednictvím ISDS
 • konfigurovatelné časování příjmu a odesílání datových zpráv
 • automatický monitoring běhu systému a stavu komunikace s ISDS

Co budete potřebovat pro knofiguraci a nasazení systému SDBox dále?

 • volba technologie – webový server (Windows, Linux – IIS 6+, Apache 2.2+); databáze (Oracle 10+, MS SQL 2005+)
 • volba autentizace a autorizace uživatelů – jméno a heslo nebo NTLM/SSO; role v aplikaci nebo přebírané z AD/LDAP
 • způsob inicializace – od kdy zahájit import z ISDS (lze i zpětně); zda migrovat historické datové zprávy z nějakého jiného softwaru, nebo úložiště
 • volba autentizace a autorizace uživatelů – jméno a heslo nebo NTLM/SSO; role v aplikaci nebo přebírané z AD/LDAP
 • způsob archivace – interně v aplikaci, nebo externě (DMS, jiná DB apod.)
 • očekávaná systémová integrace na existující systémy

Jak vyřešit poskytování součinností?

S ohledem na to, že většina agendy, která přichází přes datové schránky, se týká procesu součinností nebo exekucí, je možné systém SDBox jednoduše integrovat s naším systémem BINF, který automatizuje zpracování této agendy.

Registr smluv

V souvislosti se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon“), který je platný od 1. 7. 2016, jsme v rámci analýzy identifikovali následující hlavní legislativní fakta:

 • povinnost smluvních stran zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50.000 Kč bez DPH v Registru smluv v případě, že jednou ze smluvních stran je:
  – státní či veřejnoprávní instituce
  – územně správní celek
  – státní podnik
  – právnická osoba s většinovou majetkovou účastí státu nebo územně samosprávného celku (např. zdravotnická zařízení, školy apod.)
 • povinnost zveřejnit smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů od uzavření smlouvy
 • zveřejnění těchto smluv je podmínkou jejich účinnosti

Procesy a návrh řešení

Identifikovali jsme následující hlavní procesy týkající se povinností stanovených výše uvedeným zákonem:

 • identifikování smlouvy/dodatku ke smlouvě obsahující smluvní stranu, u které zákon stanovuje povinnost smlouvu zveřejnit v Registru smluv
 • zajištění, aby některá ze smluvních stran smlouvu odeslala do Registru smluv
 • identifikování informace ze speciální datové schránky Ministerstva vnitra o realizovaném zveřejnění smlouvy v Registru smluv

V nové generaci produktu SDBox lze oprávněným uživatelem v souvislosti s platností výše uvedeného zákona nastavit:

 • novou řešitelskou skupinu, která bude obsahovat veškeré datové zprávy týkající se Registru smluv
 • nové pravidlo pro automatické třídění došlých datových zpráv a jejich předání k vyřízení do řešitelské skupiny „Registr smluv“ – nastavení oprávnění pro vytváření návrhu nových datových zpráv týkajících se Registru smluv
  – nastavení oprávnění pro odesílání schválených nových datových zpráv do Registru smluv – územně správní celek
 • zveřejnění těchto smluv je podmínkou jejich účinnosti

Automatizaci přidělení výše uvedených nových oprávnění uživateli lze řídit integrací produktu SDBox 2.0 s centrální autorizační službou (např. pomocí autentizačního protokolu Kerberos nebo NTLMv2)

logo airlogo airbanklogo alianzlogo cessporlogo citi

Hledáte řešení v oblasti datových schránek? Kontaktujte nás!

Kontakt