Back

LoanOffice

Systém pro řízení a správu vymáhání pohledávek

LoanOffice je informační systém na vymáhání pohledávek. Podporuje celý proces vymáhání pohledávek od automatizace pre-collection a soft collection až po řízení a evidenci právního vymáhání, prodej pohledávek nebo jejich odpis. Využít však lze i jen na vybrané agendy (např. workout nebo správu insolvencí).
Hlavička - obrázek produktu

Back

logo wustenrot.svglogo raiffeisen-bank.svglogo kb.svg

Přínosy systému LoanOffice

Scroll

Zprůhlednění a zpřehlednění vymáhacích procesů transparentním procesním řízením.

Komplexní pohled a přístup k vymáhání klientů a souvisejících osob – zastřešení end-to-end collections procesu od vymáhání jednotlivých smluv klienta v rané (early) fázi až po jednotné vymáhání všech pohledávek klienta v pozdní (late) fázi.

Všechny informace pro vymáhání na jednom místě.

Zrychlení procesů digitalizací, sledováním lhůt a efektivní komunikací.

Snížení počtu externích aplikací a nástrojů vymáhání.

Přínosy systému LoanOffice

Zprůhlednění a zpřehlednění vymáhacích procesů transparentním procesním řízením.

Komplexní pohled a přístup k vymáhání klientů a souvisejících osob – zastřešení end-to-end collections procesu od vymáhání jednotlivých smluv klienta v rané (early) fázi až po jednotné vymáhání všech pohledávek klienta v pozdní (late) fázi.

Všechny informace pro vymáhání na jednom místě.

Zrychlení procesů digitalizací, sledováním lhůt a efektivní komunikací.

Snížení počtu externích aplikací a nástrojů vymáhání.

Vybrané oblasti a funkce LoanOffice

 • Změna nastavení procesů a ostatních klíčových vlastností bez potřeby součinnosti dodavatele
 • Standardizace a řízení procesu vymáhání
 • Modelování procesů pro hromadné i individuální vymáhání
 • Distribuce úkolů mezi zpracovatelské role
 • Standardizace a řízení procesu vymáhání
 • Modelování procesů pro hromadné i individuální vymáhání
 • Komunikace přes datové schránky
 • Monitoring insolvenčního rejstříku
 • Přihlašování pohledávek
 • Sledování výkonnosti fáze oddlužení
 • Automatická i ruční segmentace na úrovni smluv i celých případů
 • Řízení vymáhání portfolií pohledávek přes advokátní kanceláře a externí inkasní agentury
 • Optimalizace rozdělení pohledávek mezi třetí strany
 • Automatická výměna dat
 • Výpočet provizí
 • Integrované řešení odchozích volání
 • Vytočení hovoru na tlačítko
 • Řízení odchozích hovorů pomocí workflow
 • Řízení procesu na základě výsledku hovoru

Vymáhání v LoanOffice

LoanOfiice podporuje celý proces vymáhání pohledávek od automatizace pre-collection a soft collection až po řízení a evidenci právního vymáhání, prodej pohledávek nebo jejich odpis. Využít však lze i jen na vybrané agendy (např. workout nebo správu insolvencí).

Centrální vymáhací systém LoanOffice

Jako centrální vymáhací systém poskytuje veškeré informace a nástroje pro exekuci a řízení procesu. Vymáhání smluv standardních produktových či klientských segmentů je řízeno portfoliovými strategiemi. Pro složitější dlužníky nebo dlužnické skupiny může specialista stanovit a nechat si schválit individuální strategii, která určuje a autorizuje požadovaný postup vymáhání – např. podpis notářského zápisu, realizace zajištění, dohoda o narovnání apod. Systém zajišťuje hromadné zpracování klientů a jejich pohledávek podle nastavených parametrů. Parametry v kombinaci s workflow řídí, jak na sebe jednotlivé fáze vymáhání navazují – např. jak dlouho klient může setrvat v upomínkovém procesu, jak dlouho bude vymáhán externě, nebo kdy už má dojít k odpisu a prodeji pohledávek. Procesy jsou konfigurovány pomocí workflow, která hlídají termíny, automatizují aktivity (tiskové, komunikační a transakční) a zajišťují předávání činností mezi jednotlivými rolemi. Využitím workflow přestává být metodika otázkou papírových pokynů a stává se součástí systému, který podle ní řídí celý proces. Úpravy nastavení workflow jsou v rukách byznysu – bez zásahu dodavatele může být proces modelován přesně dle potřeb, čímž je zpomaleno či zastaveno morální zastarání systému.

V rámci pre collection lze pomocí workflow automaticky upozorňovat klienty na blížící se platby.
V early collection lze pomocí workflow zajistit automatickou komunikaci s klientem a předávání pohledávek do front pro obsloužení integrovaným call-centrem.
V late collection systém komplexně eviduje agendu soudních řízení (nalézacích, insolvenčních, aj.) a integruje data z rejstříků státní správy. Podporuje jak interní tak externí vymáhání ať už se jedná o částečný outsourcing vymáhacích aktivit, nebo o full-service všech služeb až po exekuci.

Možnosti systému v oblasti tvorby a ukládání dokumentů vyzývají k elektronizaci celé agendy a sdílení spisu napříč týmem. Všechny dokumenty klienta jsou k dispozici v elektronickému spisu – ať už byly vytvořeny systémem ze šablony, ručně v průběhu vymáhání, nebo pochází z předešlých fází a jsou fyzicky uloženy např. ve firemním DMS.

Hledáte řešení
v oblasti vymáhání?
Kontaktujte nás

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.