Identifikujeme potřeby - navrhujeme efektivní řešení.
Detail řešení
Zpět

Už 10 let LoanOffice zajišťuje pro Raiffeisenbank komplexní přehled o vymáhaných klientech

Společnost Raiffeisenbank působí na českém trhu od roku 1993. Podle celkových aktiv je pátou největší tuzemskou bankou pevně etablovanou na domácím trhu. Raiffeisenbank nabízí služby a produkty jak fyzickým osobám, tak podnikatelům a firmám. 


Raiffeisenbank si v rámci automatizace celého procesu řízení a vymáhání pohledávek zvolila jako partnera společnost StringData a produkt LoanOffice, který představuje komplexní systém pro zákonnou součinnost a zajišťuje dohled, správu a kontrolu pohledávek.

Jaký problém jsme řešili?

Zákonná součinnost, v rámci které musejí informace o dlužnících banky poskytovat třetím osobám, například exekutorským úřadům, povinně probíhá na elektronické bázi.


Společnost Raiffeisenbank se na nás obrátila s požadavkem zmapovat základní potřeby a priority a zpracovat postup a koncept pro nasazení systémové podpory celé agendy vymáhání.

Jaké řešení jsme zvolili?

Po zmapování celého procesu interní team StringData navrhl řešení v podobě produktu LoanOffice – komplexního systému pro vymáhání pohledávek. 


Následně team StringData ve spolupráci s oddělením Workout a dále oddělením Legal a dalšími podpůrnými týmy Raiffeisenbank zpracovali postup a koncept pro nasazení produktu. Výstupem byla definice scope systémové podpory, identifikace priorit, zasazení systému LoanOffice do architektury banky a dále návrh dalšího postupu. Mimo jiné byla zhodnocena i náročnost provozu, zajištění potřebných SLA a technické aspekty projektu.


V rámci analytické fáze došlo ke zpracování procesní analýzy, analýzy dat pro integraci a migraci a dále zmapování business potřeb a principů. V dalších fázích proběhl návrh úprav jednotlivých oblastí systémové podpory a nastavení funkčností dodávaných as-is.

Jak projekt dopadl?

Díky centrálnímu vymáhacímu systému Loan Office od společnosti StringData získala Raiffeisenbank komplexní přehled o vymáhaných klientech a souvisejících osob a kontrolu nad procesy a schvalováním. 


Dodávka zahrnovala fázi Feasibility study, analýzu procesů a potřeb dotčených rolí a dále návrh přizpůsobení systémové podpory a nasazení produktu LoanOffice včetně následného servisu.


Interním zákazníkem je především oddělení Workout a dále oddělení Legal a další podpůrné týmy Raiffeisenbank. 


Implementace produktu probíhala 2010 – 2011, od roku 2011 do současnosti probíhá kontinuální rozvoj produktu.

více než 1000 

zpracovaných požadavků

přes 500 

strategií a opatření zpracovaných měsíčně

10 let 

používání produktu LoanOffice

Reference klienta

Iveta Perná

Head of Workout Support

"Produkt Loan Office od společnosti StringData nám zajistil přehled o vymáhaných klientech v rámci týmů Workout a Collection, koncentraci informací o klientech a ekonomicky spjatých skupin na jedno místo, podporu jednak již zavedených pravidel a procesů a na druhé straně možnost reagovat na změny v legislativě různými úpravami. Zavedením workflow jsme docílili kontrolu nad procesy a schvalováním a tím i transparentnost celého systému."

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.