Na pozici COO hledáme zkušeného profesionála

Do naší společnosti, která se za více jak 20-ti letou historii stala významným IT dodavatelem především do finančního sektoru, hledáme nového kolegu, a to na jednu z klíčových manažerských rolí. Nový provozní ředitel se stane důležitým partnerem vedení celé společnosti.

Roberte, jaká kritéria by měl splňovat nový provozní ředitel StringData?

Hledáme profesionála, který má za sebou historii mimo jiné z dodavatelské strany, a to konkrétně ze společností zabývajících se SW vývojem. Někoho, kdo má zkušenosti s vedením týmu (50 a více lidí), kdo velmi dobře rozumí tomu, jak se vyvíjí a dodává software nejen na zakázku, ale rovněž s ohledem na dlouhodobý rozvoj produktového portfolia, jaká to s sebou nese úskalí a jak ho po nasazení úspěšně dlouhodobě provozovat v klientském prostředí.


Jaká očekávání máš ty osobně?

Pro mě osobně se stane nový provozní ředitel důležitým partnerem při vedení celé společnosti, bude určovat strategii vedení vývoje a bude spolutvůrcem plánovaného růstu společnosti. Očekávám zahájení spolupráce během Q3/Q4, odpovídající nasazení, rovněž schopnost převzít zodpovědnost za realizační týmy a připravenost stát se jedním z přirozených leaderů, kteří budou určovat, jak bude nadále vnímána značka StringData na trhu.

 „Hledáme profesionála, který se stane důležitým partnerem při vedení celé společnosti, bude určovat strategii vedení vývoje a bude spolutvůrcem plánovaného růstu společnosti.“

Můžeš posoudit, kam se posunula naše společnost v průběhu řekněme posledních pěti let? V čem vidíš největší úspěchy? Co se z tvého pohledu podařilo a jaké strategické záměry už bude realizovat nový provozní ředitel?

Za posledních pět let jsme vyrostli a zároveň se jasněji vyprofilovali. Vnímáme se jako jeden z předních dodavatelů SW řešení pro pokrytí agend BackOffice procesů zejména finančních institucí na českém a slovenském trhu. Jako příklad uveďme, že 10 z 10ti největších českých bank jsou našimi klienty. Věříme, že máme velmi detailní znalost jejich potřeb a naší klíčovou prioritou je každý projekt dokončit s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka. 


Z pohledu dodávaných řešení se stáváme strategickým partnerem, klienti se na nás mohou dlouhodobě spolehnout. Agendy, které řešíme především, spadají do oblastí digitalizace a automatizace, a obecně pomáháme transformovat interní procesy s cílem dosahovat vyšší produktivity a efektivity. Vím, že se tato slova dnes skloňují dost často, ale když se podíváte na naše produktové portfolio, my máme reálná a komplexní řešení, která tomu jdou výrazně vstříc. Klienti a reference to myslím jasně dokazují.


Nový provozní ředitel se stane zodpovědným za vedení celé realizační části firmy. Máme řadu oblastí, které chceme posunout, zlepšit, víme, že v ne vždy využíváme dostatečně možných synergií napříč týmy, ostatně i metodika softwarového vývoje se dost dynamicky vyvíjí a chtěli bychom zde propojit to nejlepší zevnitř s tím, co jako inspiraci může přinést někdo nový zvenčí. A nezapomeňme, že velká část realizovaných projektů spočívá v implementaci některého z našich produktů. Což s sebou nese svá specifika, je to jiné než klasický zakázkový vývoj. A protože produktům se daří a plánujeme další investice tímto směrem, tak i toto správně uchopit bude myslím zajímavá výzva pro nového kolegu.

„Za posledních pět let jsme vyrostli a zároveň se jasněji vyprofilovali. Vnímáme se jako jeden z předních dodavatelů SW řešení pro pokrytí agend BackOffice procesů zejména finančních institucí na českém a slovenském trhu.“

Čím se StringData dle tebe liší z pohledu zaměstnanců od dalších firem na trhu?

Vnímám StringData jako skoro až rodinnou firmu, naše firemní kultura je velice otevřená. Zároveň dáváme prostor pro osobní růst i možnost pracovat na projektech u prémiových klientů. Bankovní svět klade na své IT dodavatele nejvyšší nároky. A tam se umíme pohybovat. Jsem tomu moc rád a vím, že tato spolupráce přesahuje běžný zaměstnanecký vztah, protože s kolegy spolu trávíme často i náš soukromý čas. To vše dělá firmu stabilnější a práci příjemnější. Je to o každém jednotlivci a zároveň o nás všech společně.


V případě, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o vice informací, kontaktujte nás prosím na jitka.forsterova@stringdata.cz

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.