Nový produktový ředitel výhledově převezme produktovou strategii firmy

Do naší společnosti, která se za více jak 20-ti letou historii stala významným IT partnerem pro digitalizaci a optimalizaci především ve finančním sektoru, hledáme produktového ředitele. Ten v rámci strategie firmy bude řídit a rozvíjet firemní portfolio produktů, bude součástí managementu a zároveň úzce spolupracovat s realizací. Úkolem nového produktového ředitele bude zaštiťovat celé portfolio produktů - jaké jsou v této oblasti priority pro rok 2021/2022?


První produkty začaly vznikat v roce 2003 a aktuálně máme celkem 11 produktů. Naše produkty jsou z velké části zaměřeny zejména na finanční instituce, jedná se například o konektory na katastr nemovitostí nebo na datové schránky, nástroje pro zákonnou součinnost, kterou musí poskytovat všechny banky nebo řešení pro řízení vymáhání pohledávek. Druhá část našich produktů a řešení se využívá i v ostatních oborech – mluvíme například o nástrojích pro robotizaci manuálních a rutinních činností, digitalizaci zpracování příchozích dokumentů, dohled nad aplikačním portfoliem společnosti nebo pro automatizovanou analýzu business procesů. Přičemž priority navazují na celofiremní cíle a pochopitelně plánované aktivity nejsou u všech produktů stejné. Někde realizujeme celkem podstatné investice a rozvoj včetně toho, že si mapujeme situaci i s cílem možného otevření zcela nových produktových streamů, někde jde spíše o udržování stavu s ohledem na současné klientské implementace. Životní cyklus produktů v IT se počítá obecně v letech a současná doba svou dynamikou a trendy přináší velmi zajímavé výzvy, kam se dál posouvat.

„Hledám schopného a zkušeného odborníka, který výhledově převezme celou produktovou strategii firmy,“ říká Robert Šamánek, majitel společnosti StringData.

Jaká očekávání máš od nového produktového ředitele ty osobně a kdy by měl nastoupit?


Nový produktový ředitel výhledově převezme celou produktovou strategii firmy. Přičemž od začátku bude mít vedle realizace pochopitelně i velmi úzkou vazbu s obchodním oddělením a s financemi – je důležité, aby pracoval s podněty od obchodníků a rovněž formuloval podobu a business plány jednotlivých produktů, jejich cenovou politiku a distribuci výnosů. Je nezbytné, aby uměl vyhodnotit, jaké nové funkcionality implementovat do produktů, tedy jaké změny se vyplatí a proč, zároveň však musí být schopen vnímat aspekty architektury a návrhu jednotlivých produktů, držet dle možností jednotné produktové jádro a spolupracovat s realizací tak, aby byl vývoj produktů dlouhodobě udržitelný. To jsou nemalé výzvy.


Jak jsem již naznačil, plánujeme otevřít i nové příležitosti a oblasti pro nové produkty, tedy půjde o to umět dobře mapovat trh, vnímat příležitosti, správně je vyhodnocovat a připravovat podklady pro interní rozhodování, kam a jak dále investovat. Mezi pravidelné aktivity bude pochopitelně spadat i spoluvytváření a validace strategie a roadmap všech produktů. Obecně je nutností, že produktový ředitel bude muset umět porozumět potřebám klienta, plánovat v dlouhodobém horizontu, monitorovat rizika, vytvářet cenotvorbu, prioritizovat jednotlivé funkcionality v rámci roadmapy, připravovat zadání interně pro vývoj, validovat životaschopnost nových nápadů a další. S tím vším mu budou pomáhat jednotliví produktoví vlastníci, kteří budou součástí jeho týmu.


Co se týče časování, tak pozici jako takovou bychom měli rádi obsazenou nejpozději do konce roku 2021.

„S ohledem na osobnostní předpoklady očekávám velkou míru samostatnosti, analytické myšlení, určitou dávku vizionářství a vhledu, jakým směrem se bude ubírat trh v příštích několika letech."

Jak velký prostor bude mít produktový ředitel pro vlastní rozhodování? 


Na rozdíl od velkých institucí jsou u nás rozhodovací procesy rychlejší a máme zde myslím významný prostor pro seberealizaci, zhmotnění vizí a ideálů. Pokud si zkrátka člověk u nás svoje nápady obhájí, tak dostane zelenou a může se pustit do práce. Nejsme korporát a nesvazují nás dlouhé a složité procesy.


Jak významnou roli budou hrát produkty ve StringData do budoucna?


My se již řadu let na trhu profilujeme primárně jako produktová firma. Zakázkový vývoj děláme také, ale je to pro nás především zdroj inspirace a zkušeností. Nicméně jako firma chceme být jasně profilovaní přes naše produkty, které vnímáme jako jakousi koncentrovanou znalost a expertizu v podobě dodávaného software. A to pochopitelně včetně znalostí jednotlivých lidí, kteří jsou s produkty nezbytně spojení.


Do budoucna bych chtěl určitě naše produktové portfolio v rámci firmy dále upevňovat, zvyšovat náš podíl na trhu v jednotlivých oblastech, které pokrývají, a odsud také pochopitelně naplňovat i plánované další růsty výnosů společnosti. Tím také ostatně dále poroste význam role a zodpovědnosti nového produktového ředitele.


Zaujala Vás tato otevřená pozice? Pokud ano, vyplňte prosím kontaktní formulář.

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.