Digitalizace a automatizace napojení na katastr nemovitostí
Detail řešení
Zpět

KNBox zrychlil v mBank zpracování hypoték 

Do České republiky mBank přišla v roce 2007 a v současné době se s více než půl milionem zákazníků řadí mezi nejvýznamnější české banky. Jako první banka přinesla svým zákazníkům zcela nový model samoobslužného bankovnictví, při kterém si zákazník spravuje své každodenní bankovní operace sám. Tento model umožňuje mBank nabídnout svým zákazníkům velkou část bankovních služeb zcela zdarma a zajistit jejich vysokou kvalitu a rychlost zpracování. 

 

Na StringData se mBank obrátila s požadavkem automatizace a digitalizace napojení na katastr nemovitostí s cílem urychlení hypoteční agendy. 


Celý projekt přinesl výborné výsledky. Produkt KNBox v mBank eliminuje značné množství manuální práce při zpracování hypotečního případu a rovněž minimalizuje chybovost způsobenou lidským faktorem při ručním přepisu dat. KNBox je efektivní a přehledný nástroj pro kontrolu nemovitostí i pro post sales tým.  

Jaký problém jsme řešili?

Při zpracování hypotéky bylo potřeba v mBank zrychlit zpracování této agendy a automatizovat kontroly a další činnosti s tím spojené. Manuální zpracování značně prodlužovalo celý proces a hrozilo riziko výskytu chyb při ručním přepisu dat.

 

V mBank klienty žádali o doložení listu vlastnictví a často se stávalo, že trvalo dlouhou dobu, než klient požadovaný dokument zaslal do banky – to prodlužovalo zpracování hypotečního případu. Následné kontroly a další činnosti spojené se zpracováním listu vlastnictví byly prováděny manuálně, zaměstnanci mBank pak ručně zadávali veškerá data o nemovitosti do interního systému, stejně jako data pro Návrh na vklad zástavního práva pro katastr.


Cílem bylo zrychlit celý proces, eliminovat manuální práci a s tím spojené chyby způsobené lidským faktorem.

Jaké řešení jsme zvolili?

Díky komplexní digitalizaci a automatizaci získávání dat z katastru nemovitostí přináší KNBox rychlejší a efektivnější zpracování, nulovou chybovost a úsporu nákladů.


Klientovi mBank jsme nabídli nástroj KNBox, který pomáhá získávat elektronická dat z katastru nemovitostí. Díky komplexní digitalizaci prostřednictvím KNBoxu přináší mBank klientovi rychlejší a efektivnější zpracování hypotečního případu, nulovou chybovost a úsporu nákladů


Již dříve mBank spolupracovala se společností StringData na projektech implementace produktů SDBoxBINF a díky této spolupráci se dozvěděli i o systému napojení na katastr nemovitostí KNBox. Pro tento projekt mBank oslovila několik dalších dodavatelů s poptávkou nejen pro napojení na data katastru nemovitostí, ale také s návazností na další spolupráci ohledně Portálu pro odhadce a napojení na katastr nemovitostí také na Slovensku. Vzhledem k tomu, že StringData nabízejí již existující řešení pro napojení na katastr nemovitostí, bylo jednodušší si finální produkt představit a vybrat. Dalším faktorem byla také cenová dostupnost kompletního řešení.  


Velkou předností řešení KNBox je prevence chybovosti na vstupu, protože data z katastru nemovitostí není nutné ručně přepisovat. Rovněž přínosnou je možnost sledovaní změn v portfoliu nemovitostí – např. zachycení změny vlastníků, stavu probíhajícího řízení a jejich automatické zpracování. Uživatelské rozhraní KNBoxu nabízí více možností, než je k dispozici v aplikacích, nabízených katastrem nemovitostí (dálkový přístup nebo nahlížení do katastru nemovitostí), zobrazení dat je přehledné a intuitivní. KNBox nabízí možnost zobrazení dat a tiskový výstup ve stejném formátu, jaký je k dispozici přes katastr nemovitostí a pravidelné aktualizace v návaznosti na změny vydané katastrem nemovitostí.

Jak projekt dopadl?

Celý projekt přinesl výborné výsledky a výrazně zrychlil zpracování hypotečního případu.

 

Chytrý konektor katastru nemovitostí KNBOX zrychlil celý proces zpracování hypotečního případu, eliminoval manuální práci a s tím spojené chyby způsobené lidským faktorem. Měsíčně KNBOX zpracuje cca 1000 dokumentů.

Kdo se na projektu podílel?

Na projektu pracoval interní tým StringData, který úzce spolupracoval se zástupci IT, business, procurement a risk oddělení společnosti mBank. 

Délka projektu

Výběrové řízení jsme začínali v srpnu 2019 a od té doby jsme si postupně vyjasňovali požadavky a kritéria, následně jsme přešli do fáze vývoje a doručení projektu. Celková doba realizace trvala celkem 13 měsíců.

1 000

zpracovaných dokumentů měsíčně

o 15 %

zrychlení procesu

13 měsíců

celková doba implementace

Reference klienta

Denisa Krohová

Sales Processes Specialist

„Rozhodně jsme spokojeni s dodaným řešením KNBox, díky němuž ušetříme spoustu manuální práce při zpracování hypotečního případu a tím eliminujeme možnost případného vzniku chyb.

KNBox je přehledný nástroj pro kontrolu nemovitostí i pro post sales tým, který taktéž využívá KNBox pro kontroly nemovitostí i pro potřeby vyhotovení kvitance na katastr, opět se tedy vyhneme možným chybám při vyhotovení dokumentace pro klienta."

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.