Digitalizace daňového prohlášení zaměstnance
Jak Daňovka funguje
Zpět

Daňovka zlepšila a zrychlila interní procesy

Daňové prohlášení k dani z příjmu zaměstnance se zpracovává jednou ročně. 

V praxi to znamená krátké avšak velice náročné období, které s sebou přináší vyšší míru nároků na účetní a zaměstnance a zvýšení chybovosti. 


O zavedení automatizace do zpracování daňové agendy sní mnoho mzdových účetních. O jedno takové splnění snu jsme se pokusili ve spolupráci s Kiwi.com, jedné z nejrychleji rostoucích společností na světě, která usnadňuje cestování miliónům zákazníků.

Jaký problém jsme řešili?

Podpisem prohlášení poplatníka, které je mezi lidmi známé také jako prohlášení k dani z příjmů nebo „růžový papír“, se u zaměstnavatele stanovuje způsob zdanění zaměstnance.


Krátké ale specifické období v roce přináší mnoho komplikací.


Kiwi.com spolupracuje v rámci zpracování mzdové agendy s externí outsourcingovou společností Contract Administration, se kterou řeší mimo jiné i doručování dokumentů. Tato agenda přináší mnoho problémů s neprůkazností dodání dokladů, zdlouhavé dohledávání papírových prohlášení a dalších souvisejících podkladů, které se objevovaly na straně poskytovatele i u klienta.


V Kiwi.com pracuje 1 000 zaměstnanců. Agenda zpracování ročního zúčtování se týká jednoho období v roce, které probíhá paralelně vedle běžné práce. Bohužel v firmě není prostor pro detailní evidování odevzdávaných dokumentů, tím pádem začínaly narůstat i problémy s tím související.

Jaké řešení jsme zvolili?

Payroll provider měl možnost vidět prezentaci StringData. Zalíbila se mu natolik, že s Daňovkou seznámil i kolegy v Kiwi.com. a žádost o implementaci na sebe nedala dlouho čekat.


Nasazení Daňovky bylo rychlé a relativně jednoduché. 


V Kiwi.com nyní využívají všechny funkcionality Daňovky včetně hromadného odesílání e-mailů a zamykání kroků.

Jak projekt dopadl?

U klienta pracuje kolem 1 000 koncových uživatelů Daňovky, kterým firma kompletně zpracovává roční zúčtování. Polovina z nich jsou cizinci, kteří vyžadují vyšší míru podpory.  Samotná možnost nápovědy v Daňovce klientovi až o polovinu zkrátila čas věnovaný poradenství pro své zaměstnance.


Vedle časové úspory přinesla Daňovka výraznou výhodu v podobě možnosti vzdáleného zpracování bez potřeby fyzické přítomnosti na pracovišti. 


Finanční úspora není tak výrazná. Ovšem neocenitelný přínos spočívá ve zkvalitnění a zefektivnění procesu. Výrazně se zlepšila průkaznost a zjednodušily se procesy pro zaměstnance, kteří se fyzicky nenachází přímo v České republice. Dříve to zabralo mnoho času a vyžadovalo součinnost hned několika lidí.


V současné době se touto agendou zabývá naplno jen jeden člověk. Dříve do firmy na 10 dní přicházel payroll provider. Dva lidé celých deset dnů seděli u klienta na schůzkách, přijímali doklady a poskytovali konzultace.

Kiwi.com se StringData i nadále spolupracují na implementaci individuálních klientských požadavků, například rozdělení na Prohlášení a Roční zúčtování.

Kdo se na projektu podílel?

Na projektu pracoval One Team StringData, který úzce spolupracoval se zástupci Payroll oddělení společnosti Kiwi.com.


Implementace Daňovky trvala celkem 7 dní.

50%

úspora času u klienta

7 dnů 

trvala implementace Daňovky

650 

kompletně zpracovaných ročních zúčtování

Reference klienta

Nina Rosenbachová

Payroll Lead

Každý rok je pro nás období daňových přiznání zaměstnanců nesmírně náročné. Daňovka nám výrazně pomohla díky digitalizaci a automatizaci dokumentů s průkaznosti odevzdání, archivaci dokladů a celkově se zkrácením doby pro zpracování.

Naši zaměstnanci jsou cca z 50 % cizinci, těm velice pomohla intuitivní interaktivní nápověda a možnost vyplnit celý formulář on-line. Výrazné zlepšení interních procesů Daňovka přinesla v podobě dálkového zpracování. Odpadla nutnost fyzického příchodu do firmy a zpracování podkladů přímo na místě.

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.