Identifikujeme potřeby - navrhujeme efektivní řešení.
Kontaktujte nás
Zpět

On-line sjednavač majetkového pojištění

V roce 2017 si Allianz pojišťovna vybrala StringData jako strategického partnera pro vytvoření nového portálu pro sjednávání pojistek. Cílem byla jednak modernizovat technologie a současně zvýšit dostupnost a bezpečnost systému.


V rámci nově vzniklé platformy jsme implementovali pět sjednavačů pojistných produktů (mj. produkt životního pojištění a majetkového pojištění) a paralelně s tímto i několik podpůrných aplikací, jako např. reimplementace systému pro správu agentské sítě. Tento velice úspěšný projekt se koncem roku 2020 chýlil ke svému konci. Zpětná vazba ze strany Allianz pojišťovny i koncových uživatelů, kterými byli do této chvíli zaměstnanci interní obchodní sítě a spolupracující agenti, byla velice pozitivní. Na konci roku 2020 jsme evidovali více jak 13 000 aktivních uživatelů a přibližně 1 000 uzavřených smluv denně.


Začátkem roku 2021 přišla z regionálního vedení společnosti další výzva v podobě implementace nových centrálně sjednocených sjednávacích flow v novém designu. Tohoto centrálně řízeného projektu se účastnilo 8 zemí z regionu. Prvním produktem, který se měl v rámci tohoto projektu řešit, byl on-line webový sjednavač majetkového pojištění pro koncové klienty.


Projekt dopadl velice úspěšně a klient je s výsledkem spokojen. On-line sjednavač je k dispozici přímo na webu Allianz pojišťovny.

Proč právě StringData?

 

Při výběru dodavatele se Allianz pojišťovna na StringData obrátila z několika důvodů. Na základě  předchozí spolupráce měli pozitivní zkušenost a současně bylo potřeba sladit nově vyvíjené sjednavače s aktuálně dokončenými tak, aby byl umožněn jejich paralelní běh nad stejnou backendovou vrstvou.


Pro StringData byl nový projekt velkou výzvou. Dostali jsme možnost vytvořit B2C produkt – on-line sjednavač majetkového pojištění dostupný on.line pro koncové klienty, který je klíčový pro hlavní obchodní aktivity klienta.

Jaký problém jsme řešili?

Díky přechozím realizacím a bezmála čtyřleté spolupráci jsme měli, technologicky, procesně i komunikačně jasno, jak budeme postupovat. Objevily se ovšem nové výzvy, ke kterým bylo potřeba se postavit a vyřešit je. Prvním z nich byly termíny - po obdržení zadání jsme měli cca dva měsíce na dodání kompletního řešení k UAT.


Dalším úkolem bylo splnění požadavků na nový proces, vizuální vzhled i způsob ovládání, který byl řízen, sledován a validován na regionální úrovni. Poslední, ale neméně důležitou vlastností nového řešení bylo zachování paralelního provozu jak původního, tak nového řešení s možností zpracování existujících smluv v obou těchto řešeních. Dalším úkolem byla možnost dokončení rozpracované smlouvy koncovým klientem. Původní řešení nabízelo v tomto ohledu širší škálu konfigurace produktu.


Velmi důležitým krokem bylo pak plánované vypnutí původního sjednavače ve chvíli, kdy bude vyvinuta i verze majetkového sjednavače určená pro interní tým a spolupracující agenty.


Jaké řešení jsme zvolili?

Díky našim předchozím zkušenostem, znalosti produktu jako takového, nastavené funkční komunikaci s klientem i ověřenému iterativnímu způsobu řešení, se nám podařilo dodržet termíny. V nutných případech jsme se zástupci business vlastníků operativně řešili úpravu rozsahu řešení a možná zjednodušení tak, aby byly zachovány obchodní cíle.


Asi největší výzvou bylo splnění centrálně dodávaných procesních a vizuálních požadavků, které se často měnily a doplňovaly i v průběhu vlastního vývoje. Zde nám pomohly konzultace s interním týmem. Ten už měl s touto spoluprací zkušenosti a dokázal v případech, které by pro nás znamenaly výrazné zdržení, domluvit případnou výjimku z regionálních požadavků.


Řešení kompatibility bylo zcela v naší režii, proto jsme se tohoto úkolu nejméně obávali. Rozhodli jsme se zachovat původní model. Ten jsme pouze drobně rozšířili a vydefinovali sadu transformačních pravidel, která budou reflektovat centrálně navržené procesní flow, čímž jsme zajistili zpětnou i dopřednou kompatibilitu.

Jak projekt dopadl?

Celý projekt dopadl velice úspěšně. Regionální připomínky k procesu a vzhledu se povedlo zapracovat a transformace dat byla ověřena nejen na základě automatizovaných testů, ale i ve fázi UAT. Po 2,5 měsících intenzivního vývoje jsme dostali ze strany klienta povolení k nasazení, v této fázi bylo nezbytné i povolení ze strany regionu. Dokončit celý projekt v termínu naplánovaném regionálním vedením zvládla kromě společnosti StringData pouze jedna další země v regionu. 


Těší nás, že se projekt povedl a klient byl s výsledkem spokojen. StringData obstála, lépe řečeno patřila k premiantům, v rámci mezinárodního porovnání. Na výsledek naší práce se můžete podívat přímo na webu Allianz pojišťovny.


Aktuálně je dokončována agentská verze dle regionálních požadavků a do konce roku 2021 je plánováno úplné vypnutí původní verze majetkového sjednavače.

Kdo se na projektu podílel?

Na základě předchozích pozitivních zkušeností na projektu spolupracoval stejný interní tým StringData, který stál za úspěšnou implementací Allfa platformy, se stejným offshore teamem na straně Allianz pojišťovny.

2 měsíce

trvalo dodání řešení k UAT

1.200

sjednaných smluv denně v portálu Allfa

6 sjednavačů

bylo implementováno do portálu Allfa

Reference klienta

Ing. Milan Garaj

Senior Manager Oddělení vývoje SW v Allianz pojišťovna

"Společnosti StringData se podařilo v požadovaném termínu a vysoké kvalitě vytvořit on-line sjednavač majetkového pojištění pro koncové zákazníky společnosti Allianz pojišťovna. Jsem rád, že se tohoto pro naše obchodní aktivity klíčového projektu chopila právě společnost StringData, která je strategickým dodavatelem Allianz pojišťovny už bezmála pět let.

Celý projekt dopadl velice úspěšně a on-line sjednavač se podařilo již po 2,5 měsících vývoje nasadit na produkci. Díky obrovským zkušenostem, znalosti produktu, výborné komunikaci i ověřenému iterativnímu způsobu řešení se podařilo dodržet všechny požadavky z naší strany."

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.