Identifikujeme potřeby - navrhujeme efektivní řešení.
Kontaktujte nás
Zpět

Heatmapy samoobslužných pokladen Albert

Albert si vybral StringData pro systémové ověření funkčnosti grafického rozhraní nových samoobslužných pokladen.


Společnost Albert Česká republika, součást skupiny Ahold Delhaize, provozuje síť více než 300 hypermarketů a supermarketů pod značkou Albert. Zaměstnává 17 000 lidí a patří tak mezi největší soukromé zaměstnavatele v ČR. S velikostí jde ruku v ruce zvýšená náročnost náboru nových zaměstnanců na obsluhu pokladen. Jedním z možných řešení bylo zavedení samoobslužných pokladen.


Po jejich zavedení bylo zjištěno, že jsou mezi zákazníky stále oblíbenější, proto společnost Albert vytvořila uživatelský přívětivější grafické rozhraní, které bylo potřeba otestovat. V souvislosti s nasazením tohoto nového grafického rozhraní do pilotního provozu samoobslužných pokladen v obchodech Albert vznikl požadavek, zda by bylo možné monitorovat pohyb klienta na jednotlivých obrazovkách za účelem zjištění zpětné vazby na intuitivnost nového designu.


Celá projekt přinesl výborné výsledky. Samoobslužné poklady fungují v souladu s požadavky koncového zákazníka, což potvrdilo naše měření i nezávislý test samoobslužných pokladen zpravodajského portálu IDNES. 

Jaký problém jsme řešili?

Samoobslužné pokladny se těší velké oblibě, bylo však nezbytné ověřit, jak dobře funguje nový interface z pohledu zákazníka.


Zájem zákazníků o samoobslužné terminály roste a společnost Ahold se na nás obrátila s požadavkem otestovat nový grafický interface samoobslužných pokladen v supermarketech Albert. V souvislosti s nasazením nového grafického rozhraní do pilotního provozu bylo potřeba najít vhodné řešení a monitorovat pohyb klienta na jednotlivých obrazovkách s cílem zjistit, jak funguje nový design a interface z pohledu zákazníka.

Jaké řešení jsme zvolili?

Měření pomocí sondy pro automatickou analýzu procesů vytvořilo přehledné dashboardy s heatmapou jednotlivých kroků. 


Po seznámení s variantami nákupu byla navržena metodika měření pomocí speciálních měřících sond, jež byly nasazeny na 10 pokladen, které byly vybrány pro pilotní provoz. Data z těchto pokladen byla sbírána a analyzována po dobu 6 pracovních dnů.


Aby bylo měření co nejpřesnější, využili jsme měření pomocí sondy pro automatickou analýzu procesů (založeno na technologii task mining od UltimateSuite). Díky přesnému měření a kvalitě nasbíraných dat jsme měli možnost učinit kvalifikovanou a objektivní analýzu klientského chování.


Sonda byla propojena se systémem, aby zaznamenávala dění na samoobslužném terminálu. Detailně zobrazovala uživatelské rozhraní pokladny, se kterým pracoval běžný zákazník. Veškerá naměřená data byla následně zpracována do podoby sjednocené vizualizace.


Pro klienta se podařilo přehledně vizualizovat chování zákazníků při používání samoobslužných terminálů.

Jak projekt dopadl?

Závěr přinesl výborné výsledky. Samoobslužné poklady fungují dle požadavků koncového zákazníka. 


Potvrdilo se, že nové grafické rozhraní je vhodným řešením. Díky monitorování pohybu klienta na jednotlivých obrazovkách jsme zjistili, že se zákazníci v novém designu dobře orientují a všechny změny v grafickém rozhraní měly zamýšlený dopad.

Produkční měření probíhalo ve dnech 16.12. – 21.12.2020 na celkem 10 samoobslužných pokladnách v OC Arkády Pankrác a celkem bylo zaznamenáno 38 896 kliknutí na obrazovky samoobslužných terminálů. 

Kdo se na projektu podílel?

Na projektu pracoval interní tým procesní optimalizace StringData, který úzce spolupracoval se zástupci oddělení IT a marketingu společnosti Ahold. V rámci měření byla použita technologie UltimateSuite.

Délka projektu

Realizaci řešení jsme zahájili prakticky ihned po objednání a dodání součinnosti nutné pro zahájení měření. Celková doba realizace trvala 18 pracovních dní a ze strany klienta vyžadovala součinnost v podobě zajištění vyhrazené pokladny pro testovací měření a zajištění možnosti instalace měřící sondy na 10 vyhrazených pokladen.

17 000

zaměstnanců v ČR

10 pokladen

bylo vyhrazeno pro testovací měření 

18 dnů  

celková doba realizace

Reference klienta

Navržené řešení splnilo očekávání klienta.

"Díky vizualizaci naměřených dat a zpracování názorných heatmap jsme ověřili funkčnost nového grafického zpracování a přistoupili k zavedení pokladen s tímto rozhraním do provozu.“ Ing. Sergej Magdyčanský / Product Owner, SCO

„Našim cílem bylo ověřit, že nové grafické prostředí bude pro klienty intuitivní na ovládání a budou s jeho užíváním spokojení. Závěr přinesl výborné výsledky – samoobslužné poklady fungují dle požadavků koncového zákazníka.“ Ondřej Svatoň / Instore Communication Specialist

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.