Archiv 'SyDesk'

SyDesk jako nástroj pro Automatizaci testování

Společnost StringData investovala v posledních letech prostředky do zvýšení stability a robustnosti simulačních scénářů nástroje SyDesk. Primárním účelem nástroje SyDesk bylo do nedávna výlučně měření dostupnosti a odezvy aplikací ...

SyDesk v Allianz pojišťovně

Spolu s dlouhodobým růstem společnosti Allianz pojišťovna a.s. se rozšiřovaly i nároky na řešení monitoringu dostupnosti klíčových počítačových služeb. Existující řešení postupně přestalo těmto potřebám vyhovovat, a tak na ...

Novinky v produktu SyDesk

V poslední době se nám daří rozšiřovat rodinu nástrojů SyDesk o nové moderní prvky monitoringu. Jde například o loni pilotně nasazenou komponentu CeMC (Central Event Management Console), která umožňuje ...

Aplikační monitoring jako služba pro Wüstenrot

Společnost Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. se stala dalším naším významným klientem, který využívá službu SyDeskEM pro aplikační monitoring svých klíčových systémů a aplikací. Systém SyDesk, který je umístěn ...

Zkušební provoz dohledu nad aplikací Cafeteria mojeBenefity

V polovině května bude zahájen zkušební provoz End-to-End dohledu aplikace Cafeteria mojeBenefity, kterou zákazníci společnosti Sodexo Pass využívají pro správu svých zaměstnaneckých benefitů. Součástí dohledu realizovaného z cloudu společnosti ...

Nový modul SyDesku je zde

Rodina nástrojů SyDesk se s aktuální verzí rozrostla o CEMC – Central Event Management Console. Modul slouží ke zobrazování událostí ze všech částí monitoringu včetně korelací mezi nimi a ...

Zátěžový test internetového bankovnictví J&T banky

V průběhu listopadu proběhl jednorázový zátěžový test nového internetového bankovnictví J&T banky. Test proběhl pomocí simulačních nástrojů SyDesk jako zátěž způsobená reálným uživatelem. Tím se odzkoušel reálný provoz aplikace, ...

Beta verze nového modulu SyDesk

Tento týden byla pro testovací účely uvolněna beta verze nového modulu SyDesk CEMC (Central Event Monitoring Console). Nová součást SyDesku bude sloužit ke zobrazení událostí ze všech částí IT. ...
1 2 3