Finance

Air Bank

Binf a SDBox

Instalace systémů SDBox a Binf pro správu datových schránek a poskytování součinnosti.

Allianz

SyDesk

Od února 2016 SyDesk poskytuje aplikační monitoring v plném rozsahu implementace. Po dokončení zbývajících integrací a vývoje nové aplikace pro velké obrazovky SyDesk Screen byl celý projekt připraven k předání v dubnu 2016 přesně podle domluveného harmonogramu.

APS Holding a.s.

Zakázkový systém pro vymáhání pohledávek

Systém pro komplexní podporu správy pohledávek po splatnosti, včetně propojení na bankovní sběrné účty. Systém podporuje jak správu zakoupených portfolií, tak import a práci s portfolii v mandátní správě. Proces vymáhání je pokryt od soft collection nástrojů až po soudní vymáhání. Naše řešení umožňuje více modelů úročení a splácení, podle definovaných pravidel, statistické a reportovací nástroje a evidenci veškerých aktivit spojených s vymáháním pohledávky.

Arval

Informační systém

Implementace informačního systému pro komunikaci se smluvními servisy. Systému aktuálně obsahuje modul pro podporu a částečnou automatizaci procesu výměny pneumatik na poskytovaných vozech.

Citibank Europe plc

Binf

Instalace systému Binf pro poskytování součinnosti s napojením na SDBOX pro správu datových schránek a obecných vstupních kanálů. Implementace byla realizována pro českou a slovenskou pobočku, kde byl systém napojen na portál SCB.

Česká pojišťovna a.s.

Analýza procesu pro podporu prodeje hypoték.

Česká spořitelna, a.s.

SyDesk

Realizujeme infrastrukturní a systémový dohled. Implementovali jsme aplikační monitoring interních a externích systémů z vnitřní sítě i z externí lokality.

Modul zpracování dat z katastru nemovitosti do systému správy hypotečních úvěrů

Naše řešení obsahuje konverzi dat listu vlastnictví do objektového datového modelu, generování listu vlastnictví ve formátu PDF a porovnávání obsahu jednotlivých verzí LV.

„Se společností StringData spolupracujeme řadu let, a to zejména při využití produktu SyDesk, který nám pokrývá oblast aplikačního monitoringu. Nasazení tohoto řešení v našem prostředí nám umožňuje sledovat a reportovat nejen dostupnost a spolehlivost aplikací včetně odezev, ale na základě aplikačních transakcí též vyhodnocovat i jednotlivé IT business služby z pohledu jejich dostupnosti. Tato měření kombinují výstupy z End2End monitoringu a incidentů založených v Service desku, přičemž tak z pohledu provozu IT i businessu nabízí velmi dobrou kombinaci pro řízení a zlepšování kvality našich služeb.“ – Petr Beneš, Ředitel úseku IT a projekty, Česká spořitelna, a.s.

Daňovka

– Každý rok aplikaci využije více než 10.000 zaměstnanců
– Výrazné zjednodušení agendy přípravy daňových prohlášení zaměstnanců
– Rychlá implementace v řádech jednotek dnů

Paní P. Dvořáková, manažerka sekce Lidské zdroje – personální služby, o Daňovce říká:
„Automatizaci tak komplikovaného procesu, jako je zpracování daňového prohlášení, považuji za velké vítězství. Elektronické daňové prohlášení se osvědčilo v každém ohledu – dostupnost a spolehlivost, bezpečnost dat, uživatelský komfort, časová a nákladová efektivita, celoroční využitelnost, bez nároků na jakoukoli logistiku. Za dva roky provozu aplikace jsme nezaznamenali negativní zpětnou vazbu.“

Jeden ze zaměstnanců České spořitelny hodnotil Daňovku takto:
„Ahoj, dnes jsem si vyplnil daňové prohlášení přes elektronický dotazník … a byla to paráda. Je to jednoduché, srozumitelné, intuitivní a vyplnění zabralo jen dvě minutky. Díky všem, kdo se na vývoji podíleli.“

Českomoravská stavební spořitelnacmss

KNBox

Od roku 2014 nabízí systém KNBOx v ČMSS výrazné zjednodušení nutné legislativní agendy vyplývající z Nového občanského zákoníku. Český úřad zeměměřický a katastrální striktně definoval strukturu podkladů pro návrh na vklad, ale i pro výmaz z katastru nemovitostí. Právě díky automatizaci přípravy těchto podkladů ušetří KNBox v ČMSS nejen čas a náklady, ale i značně eliminujeme chybovost vznikající při manuálním přepisu.

Československá obchodní banka, a. s.csob

ELBST

Pro společnost ČSOB jsme implementovali a zajišťujeme  provoz systému ELBST. Tento system slouží pro podporu smoke testů elektronického bankovnictví. Účelem řešení je přehledná evidence ticketů plynoucích z testování, které se v definovaném workflow zpracovávají.

ČSOB Leasing, a.s.ČSOB Leasing, a.s.

Credoma a.s.

Credos

Systém Credos je komplexním řešením pro podporu obchodních procesů poskytovatele hypoték a úvěrů. Řešení sestává z nástroje pro obchodníky, který umožňuje modelování hypotéky či úvěru dle libovolných kritérií a parametrů a následné uzavření obchodu, a centrálního systému pro zpracování získaných informací na straně back office. Komponenty spolu komunikují jak v online, tak dávkovém offline režimu v průběhu celého obchodního procesu. Systém podporuje rozsáhlou pobočkovou síť a údržbu portfolia kontaktů a obchodů v různých stavech zpracování.

Fenix

Aplikace pro plánování a sledování rozpočtu, se správou a životním cyklem požadavků na čerpání a změnu rozpočtu. Aplikace umožňuje přístup uživatelů s různými přístupovými právy a schvalovacími pravomocemi.

eBanka

Mezibankovní komunikace eBanka a Raiffeisen Bank

Implementace kontrolní komunikační aplikace pro podporu prodeje hypotečních úvěrů prostřednictvím Raiffeisen Bank.

Equa bank, a.s.

Binf a SDBox

Instalace systémů SDBox a Binf pro správu datových schránek a poskytování součinnosti.

MONETA Money Bank, a. s.

eStatements

Elektronický archiv bankovních výpisů k účtům a avíz zahraničních plateb. Data se přenášejí do aplikace pravidelným automatickým importem z interních bankovních systémů. Dokumenty vygenerované ve formátu PDF jsou podepisovány digitálním certifikátem dle zákona o elektronickém podpisu.

CoMoDa

Data warehouse komerčních úvěrů pro SME (malé a střední firmy). Datově zabezpečuje proces schvalování úvěrů do okamžiku jejich plnění. Systém je plně integrován do MONETA Money Bank, a. s. IT architektury.

Redesign smluvní dokumentace

Projekt na vytvoření systému automatizovaného sestavování smluvních podmínek komerčních úvěrů MONETA Money Bank, a. s.. Úkolem projektu bylo propojit vlastnosti úvěrů na smluvní podmínky a usnadnit tak bankéřům firemní klientely přípravu obchodu. Naše společnost realizovala kompletní business analýzu systémů a návrh technologií.

Hypos

Vývoj, údržba a hotline outsourcing pro intranetový bankovní systém, nasazený pro potřeby prodeje a administrativy spojené s prodejem hypotéčních úvěrů. Dodávka zahrnuje také vývoj internetového podpůrného systému pro hypoteční úvěry, včetně Client/Server aplikace, určené kontraktačním partnerům.

Binf (od roku 2003)

Implementace systému pro poskytování součinností s napojením na interní systémy DMS a DWH. Konfigurace a realizace modulu pro XML komunikaci s exekutory a finančními úřady.

Sydesk

Realizujeme zde infrastrukturní a systémový dohled. Implementovali jsme aplikační monitoring interních a externích systémů z vnitřní sítě i z externí lokality.

Loankom

Aplikace na správu procesu podání žádostí o komerční úvěry, od podání žádosti klientem, kontaktování klienta a doplnění informací ze strany telebankéřů, po komunikaci komerčních bankéřů s klienty. Aplikace obsahuje reportovací část pro kontrolu výsledků kontaktů s klienty i sledování čerpání obchodů. Naše řešení také obsahuje databází činných obchodních subjektů v ČR včetně propojení s interními informacemi o klientech MONETA Money Bank, a. s. – tyto informace jsou využívány komerčními bankéři pro výběr a kontaktování nových klientů.

Condor

Systém pro datový přenos hromadné korporátní korespondence do tiskových středisek (Postservis České pošty, CASUS, BoomTisk a další). Systém nabízí komplexní správu a konfiguraci jednotlivých typů zakázek, monitoring stavu jejich zpracování a detailní reporting, včetně zpětných importů ze střediska s aktuálním průběhem tisku a informacemi o vrácené poště MONETA Auto, s. r. o..

MONETA Auto, s. r. o.

SIS

Implementace systému pro monitorování finančních indikátorů poskytnutých produktů v MONETA Auto, s. r. o.. Systém monitoruje různé typy parametrů kontrahovaných leasingových smluv podle stanovených plánů. Systém má integrované uživatelské rozhraní, určené pro zadávání, výpočty a administraci leasingových plánů, a rovněž je vybaven také dalšími funkcemi pro řízení administrativy leasingů.

Hypoteční banka

Condor

Systém pro zpracování korporátní korespondence pro službu České pošty Postservis. Naše řešení nabízí řadu možností včetně managementu zakázek, online monitoringu zpracování těchto zakázek, řízení a reporting.

NN Životní pojišťovna N.V.ing-pojistovna

Binf a SDBox (2013)

Instalace systémů SDBOX pro správu datových schránek a BINF pro poskytování součinnosti.

ING Wholesale Banking

ING Statements

Převzetí vývoje a správy aplikace ING Statements, která slouží pro automatizované generování elektronických výpisů účtů klientů.

LoanOffice RMM

Implementace modulů pro evidenci a monitoring kovenant, správu zajištěných pohledávek a výpočet úvěrových limitů. Aplikace konsoliduje více dílčích aplikací a manuálně zpracovávanou agendu v rámci oddělení Risk a Lending napříč regiony.

Lidl cheque

Aplikace na podporu evidence výplatních šeků mezi bankou a společností Lidl, s možností jejich zabezpečeného datového přenosu ze sítě partnera a schvalovacím workflow.

SDBox

Implementace systému pro správu datových schránek s napojením na systém pro poskytování součinností Binf.

Binf (od roku 2010)

Implementovali jsme systém pro poskytování součinností s napojením na interní datové zdroje s rozdílnou datovou dostupností. Dále jsme provedli konfiguraci a realizaci modulu pro XML komunikaci s exekutory a finančními úřady. Systém je integrován na náš systém pro správu datových schránek SDBOX.

SyDesk

Realizujeme externí dohled internetového bankovnictví ING Konta. Sledování probíhá pro českou i slovenskou verzi.

J&T Banka, a.s.

Binf

Instalace systému Binf pro poskytování součinnosti s napojením na interní systém pro správu datových schránek a obecných vstupních kanálů. Implementace byla realizována pro českou a slovenskou pobočku, kde byl systém napojen na portál SCB.

Komerční banka, a.s. kb

LoanOffice

V roce 2017 bylo naimplementováno nové řešení pro podporu Hard Collections. Náš produkt LoanOffice zastřešuje veškeré aktivity oddělení AVR a zajišťuje vyšší míru efektivity, automatizace a transparentnosti procesů vymáhání.

mBank, a.s.mBank

Binf a SDBox

mBank vstoupila na český trh v roce 2007 jako retailová internetová banka a svou bezpoplatkovou politikou a transparentním přístupem ke svým zákazníkům způsobila v bankovním sektoru skutečnou revoluci. Tato filozofie jí v České republice během šesti let přinesla téměř 500 000 spokojených zákazníků. V současné době se mBank řadí mezi nejvýznamnější české banky. Jsme rádi, že také mBank přešla v roce 2014 na náš systém Binf a využívá i produkt SDBox.

Modrá pyramida stavební spořitelnaModrá pyramida

SyDesk

Realizujeme infrastrukturní a systémový dohled. Implementovali jsme aplikační monitoring interních systémů z vnitřní sítě i z externí lokality.

Binf (od roku 2006)

Implementovali jsme zde systém pro poskytování součinností s napojením na interní datové zdroje a exportem do interního elektronického archivu. Systém je integrován na systém pro správu datových schránek SDBOX.

„Společnost StringData, s.r.o. v roce 2006 úspěšně implementovala systém BINF pro poskytování bankovních informací o klientech na základě výzev k součinnosti od externích subjektů. Systém mimo jiné umožňuje automatizované zpracování příchozích žádostí i vytváření odpovědí, což má pozitivní vliv na provozní náklady banky.
V souvislosti s intenzivním využíváním datových stránek a zavedením datových standardů (např. u exekutorů) jsme přikročili v roce 2012 k celkové aktualizaci systému BINF. Jeho součástí je kromě customizace i nový modul SD Box, který plnohodnotně automatizuje komunikaci s datovými schránkami a umožňuje nám integraci zpracování příchozích i odchozích datových zpráv s našimi interními systémy. Díky novému řešení Modrá pyramida jednak snížila provozní náklady na zpracování výzev k součinnosti, jednak významně zkrátila celkovou dobu zpracování výzev.“
– Vlastimil Novák, Ředitel odboru správy obchodů, Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Pioneer Investments

SyDesk

Více o produktu

PPF Banka

SyDesk

Implementovali jsme aplikační monitoring interních i klientských systémů z vnitřní sítě.

Binf

Instalace systému Binf pro poskytování součinnosti s napojením na SDBOX pro správu datových schránek a obecných vstupních kanálů.

RaiffeisenBank

Binf (od roku 2008)

Implementovali jsme systém pro poskytování součinností. Zajišťuje kromě standardní komunikace prostřednictvím datových schránek (textové dokumenty), také komunikaci prostřednictvím ČBA standardů pro komunikaci s FÚ a exekutory. Systém je napojen na interní systém pro správu datových schránek a na centrální OCR systém.

SyDesk

Realizujeme zde infrastrukturní a systémový dohledu. Implementovali jsme aplikační monitoring interních i klientských systémů z vnitřní sítě i z externí lokality a dohledové centrum.

Systém LoanOffice pro vymáhání

Raiffeisenbank a.s. je jednou z největších bank na českém trhu, která od roku 1993 poskytuje široké spektrum bankovních služeb soukromé i podnikatelské klientele. Před časem se sloučila s eBankou a jako systémovou podporu na vymáhání pohledávek podnikatelů a právnických osob (Workout) vybrala náš systém.

„The deployment of LoanOffice is one of the projects where the initial schedule and budget were successfully kept. In addition the effectiveness of our Collections process after LoanOffice implementation has increased so much that the investment into the system has returned in less than 6 months.“ – Ing. Bogdan Kaszper, MBA, Head of Workout, Raiffeisenbank, a.s.

Případová studie

UniCredit Bank Slovensko

Binf (od roku 2006)

Implementovali jsme systém pro poskytování součinností, včetně napojení na portál SCB, zajišťující automatickou komunikaci s exekutorskými úřady založenou na výměně definovaných XML souborů zabezpečeným kanálem.

UniCredit Bank Slovakia a.s. spolupracuje so spoločnosťou StringData od roku 2005, kedy kúpila aplikáciu BINF pre automatizované spracovanie bankových informácií na základe žiadostí oprávnených subjektov. Od toho obdobia sa v banke uskutočnilo viacero zmien, vrátane elektronizácie komunikácie s časťou žiadateľov, ktoré si vyžiadali úpravy pôvodného riešenia. Spoločnosť StringData reagovala na požiadavky banky, vrátane bežnej prevádzky, vždy ústretovo, rýchlo a podľa jej potrieb. So spoluprácou sme veľmi spokojní. – JUDr. Tatiana Stanová
vedúca oddelenia
Súčinnosti a právna podpora exekúcií, UniCredit Bank Slovakia a.s.

Wüstenrot

Binf

Implementovali jsme systém pro poskytování součinnosti pro stavební spořitelnu, hypoteční banku a pojišťovnu. Dále jsme realizovali projekt na zpracování datových zpráv ze systému datových schránek třetí strany.

LoanOffice

„We use the LoanOffice system for processing claims in all of our four group companies at the early, late and at the legal stage of our process. The system also completely covers external collection administration, out-of-court collection and legal enforcement, including insolvency proceedings. At the beginning of 2013 we have implemented the early collections module and expect it will increase the efficiency of the process by 20% with an expected payback within 18 months.“ – Lars Kohler CFO, Member of the Board, Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Více o produktu

 

Státní správa

Česká zemědělská univerzita v Praze

SyDesk

Realizujeme infrastrukturní a systémový dohled. Implementovali jsme aplikační monitoring interních i klientských systémů z vnitřní sítě i z externí lokality a dohledové centrum.

Dopravní podnik hl.m. Prahy

SyDesk

Realizujeme infrastrukturní a systémový dohled. Implementovali jsme aplikační monitoring interních i klientských systémů z vnitřní sítě.

Ministerstvo vnitra ČR

Multimediální prezentace

Návrh, zpracování a výroba multimediálních prezentací generálního ředitelství HZS ČR.

Státní fond životního prostředí ČR 

Informační portál

Návrh a realizace informačního serveru SFZP s vlastním redakčním systémem (CMS) a napojením na interní informační systém se synchronizací s prezentační vrstvou. Naše řešení umožňuje vytvářet obsah webového serveru ve vícejazyčných mutacích, provázání stránek, správu příloh a dokumentů a další funkce podporující správu a aktualizaci informačního serveru.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

SyDesk

Více o produktu

Ministerstvo financí

Ostatní

Ahold Czech Republic

KPI Monitoring

Systém pro měření a vyhodnocování klíčových ukazatelů výkonnosti ve vazbách na prodejny a hierarchická seskupení těchto prodejen. Plánovaná měření vycházejí z uživatelsky definovaných seznamů měřených parametrů – tzv. checklistů. Nově provedená měření jsou průběžně automaticky agregována a propagována definovanými logickými strukturami prodejen. Získané výsledky je možné dále filtrovat, agregovat nebo historicky porovnávat.

Abillance Limited

MyDozer

Systém je řešením pro podporu efektivního řízení a realizace projektů ve stavebním průmyslu. Obsahuje nástroje pro evidenci, modelování a reporting dat souvisejících s procesy v rámci projektů spojených s výstavbou. Mezi nejvýznamnější moduly lze zařadit modelování projektových týmů a kompetencí/zodpovědností, plánování, work-flow, modelování financí (plánování potřeb, zdrojů, cash-flow) a smluvních vztahů, komunikace v rámci projektů, management projektových dat.

Neméně podstatným modulem je on line bidding (OLB) modul, který umožňuje efektivní organizaci a řízení internetových aukcí.

Boomerang Publishingboomerang

Analýza a implementace firemního intranetu v LifeRay portálovém řešení (2011-2012)

Naše řešení nahradilo původní technologicky zastaralé a umožnilo uživatelům – zaměstnancům a vybraným klientům – efektivní sdílení interních informací včetně sekcí interních novinek, interních i klientských objednávek, knowledge base, blogů, komunitních stránek a wiki. Toto portálové řešení je stále rozšiřováno.

Globus

SyDesk

Implementovali jsme systém SyDesk určený k dohledu vybraných charakteristik.

Linde Gas

Věrnostní program

Projekt internetového věrnostního obchodu pro zákazníky. V tomto internetovém obchodě zákazníci nakupují za body, získané za uhrazené faktury.

Orbcomm

OrbTrack

Systém OrbTrack je komplexním řešením pro fleet management, zahrnující celou řadu aplikací a služeb včetně satelitního sledování vozidel po celé Evropě. Celé řešení využívá několik komponent od tenkého či tlustého klienta u koncových uživatelů, přes centralizovaný server až po satelitní komunikátory instalované ve vozidlech.

Koncoví uživatelé mají v systému dostupné funkce pro správu a sledování velkého množství vozidel, plánování a vyhodnocení tras, spotřeby a nákladů na jednotlivé zakázky, vozidla či řidiče. K dispozici je několik mapových komponent, sady reportů a variabilní nastavení parametrů.

Serverová část obsahuje centrální datové úložistě, napojení na kanál pro satelitní komunikaci a frontendovou část pro správce systému, koncové dopravce či jejich zákazníky. K online části je možné přistupovat pomocí tenkého klienta i z mobilních zařízení.

Pražská energetika

SyDesk

Realizujeme infrastrukturní a systémový dohled. Implementovali jsme aplikační monitoring interních i klientských systémů z vnitřní sítě i z externí lokality.

Sodexo Pass Česká republika, a.s.

SyDesk

Realizujeme infrastrukturní a systémový dohled.

Sodexho Pass ČR a.s.

Internetový zákaznický portál (Sodexo Pass Online) slouží pro realizaci objednávek a nákupů všech typů poukázek společnosti Sodexo Pass ČR. Aplikace vyvinutá na zakázku je určena k přijetí a zpracování objednávek zaměstnaneckých benefitních poukázek a ke sledování stavu zpracování objednávky, správě zákaznického konta apod. Aplikace podporuje pobočkový prodej, zajišťuje lokální a centrální vystavení prodejních dokladů nebo např. přípravu pokynů k distribuci. Řešení se skládá z  portálu, který poskytuje logiku pro učinění objednávky, umožňuje správu klientských účtů a administraci nabízených klientských akcí a dále Middleware části, která integruje portál s interními systémy, zajišťuje aktuálnost údajů v provozních systémech a celém řešení portálu.

Karetní aplikace Sodexo

Aplikace zajišťuje interní správu karet, komunikaci se správcem karetního platebního systému, správu kreditů a propojení na interní zúčtovací systémy. Systém sestává z on-line uživatelského rozhraní, databázového backendu a konektorů na externí systémy, zejména na zprostředkovatele karet, účetní systém a interní informační systém Sodexo.

SOTIO a.s. sotio

V roce 2013 jsme dokončili implementaci Laboratorního systému LASSO, který komplexně pokrývá celou problematiku výroby od pohybu materiálu, přes plánování až po evidenci dat o výrobě a oběh řízené dokumentace.

Vodafone

SyDesk

Analýza Vodafone e-shopu.

Wood and Company

SyDesk

Realizujeme infrastrukturní a systémový dohled.

O2 Czech Republic a.s.

HelpBox

Systém pro interní podporu uživatelů. Základem řešení je znalostní databáze produktů a knihovna nejčastěji kladených dotazů, směřovaných na správce jednotlivých kategorií. Systém umožňuje vyhledávat dotazované informace a promptně nalézat odpovědi na pokládané dotazy.

StarCalls

Aplikace určená obchodnímu oddělení k motivaci prodejců a pro podporu prodeje produktů a získávání nových klientů. Řešení je realizováno formou tematické vizualizace obchodních dat. Uživatel se pohybuje po virtuálním vesmíru, kde jednotlivé planety představují potencionální klienty, se kterými je třeba uzavřít servisní smlouvu – “dobýt je”. Systém zároveň nabízí řadu komunikačních a kolaboračních nástrojů pro jednotlivé skupiny obchodníků.

Czech airlinesr-csa

SyDesk

Realizujeme aplikační dohled z vnitřní sítě. Sledujeme interní i klientské systémy.

Letiště Praha a.s.r-letiste

SyDesk

Realizujeme aplikační dohled z vnitřní sítě. Sledujeme interní i klientské systémy.