Zakázkový vývoj

Zakázkový vývoj

Zakázkový vývoj

Proč si dát vyvíjet systémy a řešení na zakázku? Zakázkový vývoj vyřeší i velmi specifické potřeby našich zákazníků. Můžeme tak vyvinout řešení perfektně vyhovující jejích potřebám. Systém na zakázku navíc oproti běžnému produktu obsahuje jen skutečně potřebné funkce a není zbytečně komplikované, tam kde stačí jednoduché řešení.

Proč zakázkový vývoj?

Každé zakázkové řešení začíná podrobným vymezením projektu a byznysovou analýzou. Musíme pochopit, co potřebujete, abychom navrhli ten pravý systém, který vám pomůže. Pak se dáme do práce a připravíme pro vás optimální řešení. Jakmile mu vdechneme život, začíná pro nás další fáze – staráme se o to, aby všechno fungovalo, jak má. Pomůžeme vám také prodat a vysvětlit nové řešení dovnitř firmy, aby ho vaši lidé přijali za vlastní. Připravíme odpovídající školení a vypracujeme k němu materiály. Když to je třeba, už hotové a nasazené řešení dál upravujeme a zlepšujeme podle vašich měnících se potřeb.

 • Zajistíme kompletní dodávky informačních systémů na klíč.
 • Poskytneme konzultační služby – business / systémovou analýzu.
 • Máme zkušenosti s vedením a koordinací rozsáhlých projektů.
 • Provedeme integraci informačních systémů – SOA.
 • Navrhneme a zrealizujeme řešení pro Data Warehouse a Business Intelligence.
 • Navrhneme a vyvineme potřebné aplikace, které můžeme dále provozovat a spravovat.

Technologie

Orientujeme se na řešení v oblasti informačních a databázových technologií, které pokrývají jak transakční (OLTP), tak analytické (OLAP) systémy. Zaměřujeme se na komplexní řešení, která zpracovávají střední i velké množství dat a jsou často integrovaná do náročného cílového IT prostředí. Naší specializací jsou databázová řešení, většinou v návrhu klient-server s využitím tenkého klienta.

Vývojové platformy (Java, .NET, PHP a další)

Java

Platformu Java využíváme pro menší, i rozsáhlá řešení, ať již jde o serverovou aplikaci s webovým rozhraním, komplexní systém složený z mnoha dílčích komponent nebo specializovanou službu realizující konkrétní úlohu. Dle typu aplikace a cílového prostředí volíme vhodný framework, nejčastěji Spring nebo GWT.

.NET

Na této platformě realizujeme naše aplikace pro prostředí, kde lze s výhodou využít kompatibilitu s produkty Microsoft nebo kde je tato technologie preferována. A to jak klasické Windows aplikace nebo back-end služby tak serverové ASPX aplikace využívající tenkého klienta.

PHP

Tam kde chceme nad naším databázovým řešením vytvořit moderní webovou prezentační vrstvu, volíme objektový jazyk PHP a realizaci v některém ze standardních frameworků (nejčastěji Nette nebo Zend). V prostředí jazyka PHP realizujeme jak jednoduchá a efektivní webová rozhraní, tak komplexní aplikace pro podporu kritických business procesů, úzce integrované do SOA infrastruktury organizace klienta.

Ostatní (Flex, C/C++)

Pro specializované komponenty našich řešení využíváme i další technologie a to zejména tam, kde je kladen maximální důraz na komplexní uživatelský zážitek (Flex) nebo naopak tam kde je třeba implementovat nejnáročnější algoritmy či implementovat řešení na nestandardní  zařízení (C/C++).

Databázové technologie (Oracle, MS SQL)

Oracle

Naše řešení na platformě Oracle využívá velmi širokých schopností PL/SQL pro aplikační vývoj, zejména tam kde je třeba efektivně zpracovávat větší množství dat na jednom místě. Mimo těchto standardních možností, využíváme v rámci zvyšování dostupnosti a zabezpečení našich systémů také pokročilejší vlastnosti jako například Oracle Data Guard, Real Application Cluster, Oracle Flashback nebo nástroje jako Transparent Data Encryption, Virtual Private Database a Oracle Encryption Toolkit.
Pro vybrané komponenty nebo menší aplikace postavené nad databází Oracle, využíváme také rychle se rozvíjející technologii Oracle Application Express (APEX; dříve HTML DB).

MS SQL

MS SQL je dalším, často využívaným databázovým řešením a to převážně u klientů, kteří upřednostňují realizaci na platformách od společnosti Microsoft. Databáze vyvíjíme a spravujeme ve všech používaných verzích od edice Express až po varianty Enterprise. V návrhu databáze a její logiky pak v maximální možné míře využíváme potenciálu samotného MS SQL serveru a pokud je to žádoucí, i jeho dalších rozšíření a nástrojů jako jsou například SQL CLR, Reporting Services nebo replikace.

Open source databázové technologie

Mezi námi využívané opensource databáze určené pro prostředí kde není Oracle ani MS SQL vhodnou volbou, patří zejména v posledních letech velmi rozvíjená databáze PostgreSQL nebo univerzální databáze MySQL.

Integrační technologie

Naše řešení se vyznačují komplexní integrací na okolní prostředí, ať již jde o dávkovou datovou výměnu nebo online komunikace na bázi konkrétních služeb mezi více systémy. Při vývoji aplikací spolupracujeme s řadou integračních standardů a platforem. Univerzální technologií, široce využívanou pro nejrůznější typy komunikace jsou webové služby (Web Services), jejichž implementaci realizujeme na všech využívaných  vývojových platformách.

V prostředích, kde je jako integrační platforma využito IBM WebSphere MQ, realizujeme napojení jak pomocí nadstavbových konektorů pro databázové nebo web services rozhraní, tak skrze XML rozhraní WebSpehere platformy.

Naše řešení umožňují dále komunikovat pomocí dalších běžně využívaných integračních protokolů, jako jsou např. SOAP, XML-RPC či HTTP REST API.

Business inteligence

Pro řešení z oblasti business inteligence využíváme zejména nástroje společnosti Oracle (tam kde je jako databázová platforma použita Oracle DB). Jde například o nástroje Oracle BI nebo Oracle Warehouse Builder. ETL vrstva pak vychází z potřeb dané realizace a využívá jak možností OWB tak vlastních PL/SQL kódů.

Pro prostředí postavená na Microsoft platformě využíváme další nástroje pro získání, přípravu a prezentaci dat, jako jsou například integration Services, Reporting Services nebo portálovou platformu SharePoint.

Analytické postupy

V analytické části realizace se opíráme o metodiku procesní analýzy a zpracování modelů pomocí jazyka UML v CASE nástroji Enterprise Architect. Důraz klademe především na modelování vstupních požadavků, procesů, use-case modelů a dalších. Výsledné modely pak slouží jakožto popis navrhovaných konceptů a funkcionalit, a to nejen pro realizační tým za stranu naší společnosti, ale taktéž pro potřeby za stranu klienta. Výsledný analytický model je pak dále využíván při provozu  rozvoji řešení pro dopadovou analýzu, podrobnou dokumentaci systému a jeho procesů nebo jako součást zadání při realizaci změn.

Naše business kompetence

Prodej & Distribuce

 • Prodejní, provizní a incentivní systémy
  Klíčové nástroje: Sledování a vyhodnocování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) obchodní sítě, Provizní schémata a kalkulačky, Motivační nástroje, Věrnostní programy

Risk

 • Procesní a metodická podpora schvalování úvěrů
  Klíčové nástroje: Scoring, Kalkulačky, Podpora schvalovacích procesů
 • Tvorba smluvní dokumentace, Smluvní a nesmluvní podmínky, Kovenanty
  Klíčové nástroje: Automatizované sestavování smluvních a nesmluvních podmínek, Vyhodnocování kovenant, Evidence, Změny, Eskalační procesy, Notifikace
 • Správa zajišťovacích prostředků a zástav (Collateral management)
  Klíčové nástroje: Evidence a správa různých typů zajištění, zejména nemovitostí, Komunikace s Katastrem nemovitostí, Správa zajištění pohledávkami, Podpora ocenění zajištění, Životní cyklus zajištění, Automatické vyhodnocování, Výpočet hodnoty pro úvěr

Operations

 • Správa úvěrových portfolií komerčních, hypotečních a retailových úvěrů
  Klíčové nástroje: Čerpání, Párování plateb, Plnění podmínek (checklisty), Změnové procesy, Kalkulačky, Evidence komunikace, Úvěrové účty klientů, Retenční programy, apod.
 • Generování dokumentů, tiskové řešení, Hromadné tisky a Správa korespondence
  Klíčové nástroje: Generování dokumentů – smlouvy, Pravidelná komunikace, Šablony, Tisk, Evidence, OCR řešení, Předávání dokumentů externím agenturám k fyzickému tisku a poštovní expedici
 • Evidenční a archivační podpora
  Klíčové nástroje: Evidence archivace smluvní dokumentace, Archivace elektronických klientských výpisů z běžných účtů, elektronických karet, podílových fondů aj.
 • Bankovní součinnost

Vymáhání pohledávek (Collections), Remedial

 • Early (Soft) Collections pro komerční a retailové pohledávky
  Klíčové nástroje: Segmentace, Automatizace kroků, Rozdělení na týmy, Výběr a nastavení procesů, Workflow, Automatizované kroky (email, sms, dopisy), Call centrum, Přísliby splátek, Vyhodnocení, Reporting, Řízení práce a úkolů, DMS.
 • Late (Hard) Collections (interní mimo soudní, interní soudní, externí vymáhaní, prodeje pohledávek)
  Klíčové nástroje: Segmentace, Automatizace kroků, Rozdělení na týmy, Integrace dat pro analýzu případu, Výběr strategie, Realizace opatření, Nástroje interního vymáhání, Externí vymáhání (EIA, AK, provize), Restrukturalizace, Prodeje, Odpisy, Reporting (provozní, manažerský, portfolio), Řízení práce a úkolů, DMS.
 • Integrace informací
  Klíčové nástroje: Napojení na externí zdroje dat, Integrace informací z interních zdrojů, Pohled přes klienta, skupinu klientů, segmenty i celá portfolia.

Marketing

 • Intranetové portálové aplikace
 • Podpora kampaní
  Klíčové nástroje: Plánování kampaní, SMS, Newslettery

HR

 • Benefitové programy, cafeterie

IT

 • Monitoring aplikací, SLA
  Klíčové nástroje: Online monitoring činnosti systémů v rámci infrastruktury, Simulace, Monitoring IVR, Dohledové centrum, Konzole, Simulační nástroje
 • Vnější E2E dohled
 • Konverze textových dokumentů
  Klíčové nástroje: Převody mnoha formátů dokumentů mezi sebou a jejich slučování či rozdělování, zejména mezi Office formáty (DOCX, XLSX, MSG aj.), PDF a obrázky (TIFF, PNG, JPG aj.)
 • Email / SMS brána
 • Datové schránky

Legal & Compliance, Interní audit, ostatní

 • Procesní knihy
 • Napojení na rejstříky a externí zdroje dat
  Klíčové zdroje dat: ISIR, InfoSoud, Katastr nemovitostí, Registry dlužníků, aj.