SyDesk

Sledování dostupnosti IT služeb

Typy dohledu

Aplikační technický monitoring

Součástí licence systému SyDesk jsou multiplatformní měřicí pluginy určené pro širokou škálu aplikačních technických měření, které jsou vhodným doplněním údajů z End to End monitoringu. Slouží například k získávání informací z databází, logů, protokolů a aplikačních serverů na Windows a různých Linux i Unix systémech (RHEL, CentOS, Debian, SUSE, HP-UX, IBM-AIX a dalších).

Aplikační technický monitoring umožňuje centrální správu a konfiguraci. Měření lze vykonávat pomocí distribuovaných agentů, ale i bezagentně.

 • Webservice test (dostupnost, odezva a správnost obsahu webových služeb)
 • Java server test (aplikační metriky z Java kontejnerů pomocí JMX)
 • App protocol test (komunikace aplikačních komponent)
 • DCOM test (komunikace mezi aplikačními komponentami a jejich klienty)
 • Event log test (záznamy v event logu Windows)
 • File test (přítomnost a obsah atributů souborů)
 • LDAP test (Ldap protokol)
 • Log parser test (obsah logovacích souborů)
 • MSSQL test (data a měření odezev z MSSQL databází)
 • ODBC test (data a měření odezev z databází pomocí ODBC)
 • Oracle test (data a měření odezev z Oracle databází)
 • Process test (běh procesů s možností jejich nastartování)
 • Protocol test (dostupnost a rychlost komunikace pomocí SMTP, FTP, POP3 a IMAP protokolů)
 • Python test (univerzální plugin pro spouštění Python skriptů a získávání návratových hodnot a odezev)
 • Service test (běh služeb s možností jejich nastartování)
 • SNMP test (informace ze SNMP protokolu)
 • Stdout test (univerzální plugin pro spouštění skriptů a získávání návratových hodnot a odezev)

Aplikační End to End dohled – Syntetický monitoring

Součástí licence systému SyDesk jsou pokročilé nástroje pro End User Experience dohled. Tyto nástroje automatizovaně opakují nahrané scénáře nad konkrétními aplikacemi a přitom průběžně zjišťují, zda se jednotlivé uživatelské kroky podařilo dokončit a jak dlouho jejich dokončení trvalo. Uvedený způsob aplikačního monitoringu je popisován jako End to End dohled, protože ověřuje celkovou funkčnost všech součástí systému (End to End) a zároveň zadané kroky realizuje způsobem, jakým by je prováděl reálný uživatel (End User Experience).

Realizaci End User Experience dohledu zajišťuje sada simulačních nástrojů SyDesk SimSuite. Simulační nástroje SyDesk SimSuite nepředstírají, že jsou webový prohlížeč, nesimulují síťovou komunikaci ani neporovnávají obrazovky. Simulační nástroje SyDesk SimSuite spustí – stejně jako reálný uživatel – testovanou aplikaci a v ní následně pracují vyplňováním hodnot a klikáním do aplikace tak, jak by to dělal koncový uživatel. Korektnost načtení jednotlivých obrazovek vyhodnocují na základě kontroly přítomnosti předem určených referenčních objektů, na které sledovanou aplikaci rozkládají. Nástroje dovedou sledovat systémy a aplikace postavené na různých technologiích (HTML, PHP, NET, Javascript, Java, Oracle forms, Flash, Flex, VB, C, C++, terminálové aplikace a další) včetně aplikací v cloudu a na mobilních zařízeních.

To, co odlišuje simulační nástroje SyDesk SimSuite od dalších nástrojů pro End to End dohled, je kromě výše zmíněného přístupu hloubka zpětné vazby, kterou simulační nástroje před každým následujícím krokem vyhodnocují. Nástroje totiž umožňují pro zpětnou vazbu vyhodnocovat desítky charakteristik jednotlivých zobrazených objektů. Mohou přitom využívat jejich objektové atributy, jako jsou například umístění, velikost, uvedený text a vzhled.

V případě, že se některý z uživatelských kroků nepodařilo dokončit, uloží simulační nástroje chybový snímek obrazovky, zalogují problém a zapíší naměřené hodnoty. V dalším běhu pak daný business proces otestují znovu.

Infrastrukturní monitoring

Součástí licence systému SyDesk jsou multiplatformní měřicí pluginy určené pro širokou škálu infrastrukturních technických měření na Windows, různých Linux distribucích i Unix systémech (RHEL, CentOS, Debian, SUSE, HP-UX, IBM-AIX a dalších). Většinu měření je možno vykonávat bez přítomnosti agenta na měřeném systému.

 • Java server test (dostupnost, odezva a správnost obsahu webových služeb)
 • DCOM test (komunikace mezi aplikačními komponentami a jejich klienty)
 • DHCP test (DHCP servery)
 • DNS test (DNS záznamy a DNS servery)
 • Event log test (záznamy v event logu Windows)
 • LDAP test (LDAP servery)
 • Log parser test (obsah logovacích souborů)
 • Ping test (síťová dostupnost, odezva a kvalita síťové komunikace)
 • SNTP test (NTP servery)
 • SNMP test (informace ze SNMP protokolu)
 • SSL test (SSL komunikace)
 • SSH test (SSH komunikace)
 • Stdout test (univerzální plugin pro spouštění skriptů a získávání návratových hodnot a odezev)
 • TCP/IP test (dostupnost, odezva a kvalita TCP/IP komunikace)
 • Windows update test (instalované updaty Windows)
 • Work test (infrastrukturní metriky z performance counteru Windows)