SyDesk

Sledování dostupnosti IT služeb

Rozhraní systému

Webová konzole

Webová konzole slouží jako základní administrační a analytické rozhraní pro všechny uživatele systému.

Dohledové centrum

Dohledové centrum je tlustý klient určený zejména pro operátory dohledu. Obsahuje také Event Management konzoli.

Mobilní frontend

Mobilní frontend umožňuje mít základní údaje o měřených entitách vždy po ruce.

Konfigurátor technických měření

V tlustém klientu lze Konfigurátor měření vzdáleně nastavovat a spravovat všechna technická měření prováděná měřicími pluginy.

Reporty

V systému SyDesk je připraveno množství předdefinovaných reportů a exportů dat podporujících formáty PDF, XLS a HTML. SyDesk také umožňuje definici vlastních reportů.

Notifikace

Systém SyDesk podporuje zasílání notifikací formou e-mailů, SMS, spouštění scriptů, ve formě oznámení do aplikace Dohledového centra a zasílání událostí do Event management konzole.