SyDesk

Sledování dostupnosti IT služeb

SyDesk

SyDesk je komplexní dohledový systém sloužící ke sledování, výpočtu a reportování dostupnosti a výkonnosti IT služeb, aplikací i infrastruktury. Jde o řešení, které naše společnost dlouhodobě vyvíjí a které provozuje v mnoha lokálních i nadnárodních společnostech.

Co SyDesk nabízí?

Sleduje aplikace z pohledu koncového uživatele (End to End monitoring)
Dokáže sledovat systémy a aplikace postavené na různých technologiích včetně aplikací provozovaných v cloudu a na mobilních zařízeních
Získává detailní technické informace o aplikacích ze systémů, databází, logů, protokolů a dalších zdrojů
Monitoruje vaši IT infrastrukturu bez ohledu na použitou platformu (Windows, Linux, Unix a další)
Umí se snadno integrovat s dalšími běžnými i proprietárními monitorovacími nástroji (vstup i výstup)
Přehledně propojuje informace o chování aplikací s informacemi o stavu infrastruktury a informacemi z dalších ITSM systémů (Help Desk, Service Desk, Knowledge Base, CMDB atd.)
Počítá a reportuje dostupnost nejen jednotlivých částí infrastruktury a konkrétních aplikací, ale i celých IT business služeb a procesů
Podporuje on-line dohled včetně notifikací, event managementu a zastřešení stávajícího monitoringu

Co SyDesk umí dál?

  • Objektivně vyhodnocuje SLA/KPI vzhledem k odběratelům i dodavatelům (jasný a průkazný přehled o stavu aplikací a služeb)
  • Automaticky rozpozná a nahlásí výpadky sledovaných systémů
  • Umožňuje velmi rychle vyhledat příčinu (RCA) výpadků či delších odezev, a to jak na straně aplikační, tak infrastrukturní
  • Poskytuje informace o současném stavu a historii
  • Podporuje plánování budoucích kapacitních požadavků
  • Použitím monitorovacích skriptů End to End dohledu podporuje procesy test a release managementu
  • Poskytuje první výsledky již během několika týdnů
  • Nabízí velmi výhodný licenční model bez zbytečných omezení