SDBox

Datové schránky

Systém pro správu datových schránek

SDBox nabízí efektivní a intuitivní správu datových schránek. Získáte tak přehled nad agendou plynoucí z datových schránek, žádná datová zpráva se vám neztratí nebo nezůstane nevyřízena. Systém je navržen pro velký objem zpracovávaných zpráv. Současně umožňuje napojení na libovolný počet datových schránek bez omezení počtu uživatelů pracujících se systémem.

Co SDBox umí?

Reports Poskytnout přehled o stavu vyřízení jednotlivých doručených datových zpráv v zaregistrovaných datových schránkách
cog Automatickou distribuci přijatých datových zpráv na uživatele, řešitelské skupiny nebo systémy
Možnost napojení externích systému skrze otevřené API – předávání zpráv ke zpracování, vytváření odchozích zpráv – vše bez nutnosti pracovat s formátem ZFO
Archivaci všech doručených zpráv se všemi náležitostmi, včetně historie zpracování
Vytváření odpovědí nebo nové zprávy uživatelem přímo v systému nebo prostřednictvím otevřeného aplikačního rozhraní

Co umí SDBox dále?

 • reporty o stavu zpracování zpráv
 • e-mailové notifikace na zvolené události (příjem zprávy, delegování apod.)
 • delegaci zpráv mezi uživateli a řešitelskými skupinami v rámci aplikace
 • provázání vytvořených odpovědí s doručenými zprávami
 • ověření datové zprávy kdykoli v budoucnosti prostřednictvím ISDS
 • konfigurovatelné časování příjmu a odesílání datových zpráv
 • automatický monitoring běhu systému a stavu komunikace s ISDS

Co budete potřebovat pro konfiguraci a nasazení systému?

 • volba technologie – webový server (Windows, Linux – IIS 6+, Apache 2.2+); databáze (Oracle 10+, MS SQL 2005+)
 • volba autentizace a autorizace uživatelů – jméno a heslo nebo NTLM/SSO; role v aplikaci nebo přebírané z AD/LDAP
 • způsob inicializace – od kdy zahájit import z ISDS (lze i zpětně); zda migrovat historické datové zprávy z nějakého jiného softwaru, nebo úložiště
 • způsob archivace – interně v aplikaci, nebo externě (DMS, jiná DB apod.)
 • očekávaná systémová integrace na existující systémy

Jak vyřešit poskytování součinností?

S ohledem na to, že většina agendy, která přichází přes datové schránky, se týká procesu součinností nebo exekucí, je možné systém SDBox jednoduše integrovat s naším systémem BINF, který automatizuje zpracování této agendy.