LoanOffice

Řízení vymáhání pohledávek

Reference LoanOffice

„LoanOffice je pro nás velmi důležitý, pomáhá nám udržovat standardy a je jedním z nejdůležitějších prvků vymáhání. Největší přidanou hodnotou je pro nás celý schvalovací proces a jeho převedení do elektronické formy, včetně transparentně zdokumentovaných rozhodovacích procesů. Díky tomu jsme schopni uchovávat data o klientech v takové podobě, že nemohou z banky jakkoliv zmizet. Dalším velkým přínosem je samotná konsolidace dat týkajících se klienta, díky které se snížila chybovost ve zpracování úvěrů, které máme na starost. Navíc LoanOffice také umožňuje efektivní řízení týmu.“

„Nasazení LoanOffice je jeden z projektů, kde se podařilo dodržet původní harmonogram i rozpočet, a to také díky velkému přispění zaměstnanců společnosti StringData. Lidský faktor hrál v tomto projektu skutečně zásadní roli.“

Ing. Bogdan Kaszper, MBA, Head of Workout

 

„Se společností StringData už více než pět let spolupracujeme v oblasti vymáhání – využíváme systém LoanOffice pro zpracování pohledávek ve všech našich čtyřech společnostech ve fázi late i legal. Systém pokrývá kompletně a bezproblémově zejména správu externího vymáhání, mimosoudní i soudní vymáhání včetně insolvenčních řízení. Odezvy v rámci servisní smlouvy i při vývoji nových částí systému jsou rychlé. Náklady nevybočují, resp. uvedla bych, že ke standardním cenám poskytují nadstandardní servis včetně kompletních business či procesních analýz řešené problematiky. Vzhledem k těmto zkušenostem plánujeme spolupráci se StringData do konce roku 2012 rozšířit i o řízení vymáhání pohledávek v early fázi.”

Ing. Renata Netopilová, Vedoucí úseku správa a vymáhání pohledávek