LoanOffice

Řízení vymáhání pohledávek

Systém pro řízení a správu vymáhání pohledávek

LoanOffice je informační systém, který se stará o vymáhání pohledávek. Zajistí celý proces vymáhání pohledávek po splatnosti. Od automatizace soft collection po řízení a evidenci právního vymáhání, prodej pohledávek nebo jejich odpis. Systém je modulární a není problém ho nasadit jen na vybrané agendy (např. workout nebo správa insolvencí).

Co LoanOffice umí?

Všechny informace pro vymáhání na jednom místě.
Zrychlení procesů digitalizací, sledováním lhůt a efektivní komunikací.
Zprůhlednění vymáhacích procesů workout transparentním procesním řízením.
Změna nastavení procesů a ostatních klíčových vlastností bez součinnosti dodavatele.
Snížení počtu externích aplikací a nástrojů vymáhání.

Popis procesu

LoanOffice si klade za cíl datově a procesně zastřešit end-to-end collection proces od vymáhání jednotlivých smluv klienta v rané fázi až po jednotné vymáhání klienta, resp. všech jeho pohledávek v pozdní fázi. Jako centrální vymáhací systém poskytuje veškeré informace a nástroje pro exekuci a řízení procesu.Vymáhání smluv standardních produktových či klientských segmentů je řízeno portfoliovými strategiemi. Pro složitější dlužníky nebo dlužnické skupiny může specialista stanovit a nechat si schválit individuální strategii, která určuje a autorizuje požadovaný postup vymáhání – např. podpis notářského zápisu, realizace zajištění, dohoda o narovnání apod.

Systém zajišťuje hromadné zpracování klientů a jejich pohledávek podle nastavených parametrů. Parametry v kombinaci s workflow řídí, jak na sebe jednotlivé fáze vymáhání navazují – např. jak dlouho klient může setrvat v upomínkovém procesu, jak dlouho bude vymáhán externě, nebo kdy už má dojít k odpisu a prodeji pohledávek.

Procesy jsou konfigurovány pomocí workflow, která hlídají termíny, automatizují aktivity (tiskové, komunikační a transakční) a zajišťují předávání činností mezi jednotlivými rolemi. Využitím workflow přestává být metodika otázkou papírových pokynů a stává se součástí systému, který podle ní řídí celý proces. Úpravy nastavení workflow jsou v rukách byznysu – bez zásahu dodavatele může být proces modelován přesně dle potřeb, čímž je zpomaleno či zastaveno morální zastarání systému.

early collection lze pomocí workflow zajistit automatickou komunikaci s klientem a předávání pohledávek do front pro obsloužení integrovaným call-centrem.

late collection systém komplexně eviduje agendu soudních řízení (nalézacích, insolvenčních, aj.) a integruje data z rejstříků státní správy. Podporuje jak interní tak externí vymáhání ať už se jedná o částečný outsourcing vymáhacích aktivit, nebo o full-service všech služeb až po exekuci.

Možnosti systému v oblasti tvorby a ukládání dokumentů vyzývají k elektronizaci celé agendy a sdílení spisu napříč Vašim týmem. Všechny dokumenty klienta jsou k dispozici v elektronickému spisu – ať už byly vytvořeny systémem ze šablony či ručně v průběhu vymáhání, nebo pochází z předešlých fází a jsou fyzicky uloženy např. v korporátním DMS.

Co řešíme u našich klientů?

U našich klientů pomáháme řešit různé situace:

„Máme vymáhání dobře zorganizované, ale chybí nám on-line přehled o efektivitě kroků vymáhání a možnost chod procesu rychle ovlivnit.“„Metodicky máme dobře nastavený proces, ale náš stávající systém ho neumí komplexně pojmout.“

„Náš systém zajišťuje základní potřeby vymáhání, ale mnoho důležitých agend (workout právnických osob, insolvence, soudní řízení, externí agentury) evidujeme mimo něj, což je vzhledem k narůstajícímu počtu případů problematické.“

„Náš systém nám vyhovuje pro vymáhání jednotlivých smluv, ale přestává stačit ve chvíli, kdy potřebujeme začít systematicky vymáhat celého klienta.“

„Máme vyhovující systém, ale i malé úpravy trvají velmi dlouho a/nebo jsou velmi drahé.“

Co LoanOffice umí dál?

Workflow

 • standardizuje a řídí proces vymáhání
 • modelování procesů pro hromadné i individuální vymáhání,
 • distribuci úkolů mezi zpracovatelské role

Externí vymáhání:

 • řízení vymáhání portfolií pohledávek přes advokátní kanceláře a externí inkasní agentury
 • optimalizace rozdělení pohledávek mezi třetí strany
 • automatická výměna dat
 • výpočet provizí

Soudní řízení:

 • generování žalob a podání ze šablon
 • získávání dat z eJustice a automatické notifikace
 • komunikace přes datové schránky

Management insolvencí:

 • monitoring insolvenčního rejstříku
 • přihlašování pohledávek
 • sledování výkonnosti fáze oddlužení

Integrované call-centrum:

 • integrované řešení odchozích volání
 • vytočení hovoru na tlačítko
 • řízení odchozích hovorů pomocí workflow
 • řízení procesu na základě výsledku hovoru

Případové studie

Raiffeisenbank a systém LoanOffice pro vymáhání

Raiffeisenbank a.s. je jednou z největších bank na českém trhu, která od roku 1993 poskytuje široké spektrum bankovních služeb soukromé i podnikatelské klientele. Před časem se sloučila s eBankou a jako systémovou podporu na vymáhání pohledávek podnikatelů a právnických osob (Workout) vybrala náš systém.

Stáhnout případovou studii