KNBox

Chytrý konektor katastru nemovitostí

Modul Návrh na vklad do KN

Funkcionalita Návrhu na vklad do KN je také rozšiřujícím modulem nad základní funkcionalitou systému KNBox. V systému lze vybrat konkrétní nemovitosti (bytové jednotky, budovy, parcely), ale i osoby, které se seskupí do souboru jednotek nazývaného Zajištění. Z něj lze pak vygenerovat požadovaný typ návrhu na vklad do KN.

Pro přiřazení objektu do zajištění je nutné mít staženy údaje z KN. Defaultně je objekt přidán do výchozího zajištění. Výchozím zajištěním se rozumí to zajištění, se kterým uživatel aktuálně pracuje.

V případě přidávání budovy a jednotky je v okně Vložit do zajištění k dispozici pole „Do zajištění zahrnout i související parcely“, které vloží automaticky spolu s vybranou nemovitostí také parcely,

  • na kterých stojí budova, která se přidává do zajištění
  • na kterých stojí budova, ve které se nachází jednotka, která se přidává do zajištění
  • které jsou zapsané na LV bytové jednotky jako související parcely

Vyhledávat zajištění je možné podle údajů číslo zajištění, číslo smlouvy, interní kód obchodu, číslo řízení, operátor, stav zajištění, RČ či IČ.

KNBOX_cz

Generování návrhu na vklad

Dialogový formulář pro samotné vytvoření návrhu umožňuje uživateli doplnit další potřebné údaje, které jsou nezbytné, aby došlo ke korektnímu vygenerování Návrhu na vklad. Návrh je vygenerován ve formátu PDF. Nejprve je nutné vybrat typ návrhu – vklad, výmaz (včetně možnosti vygenerování kvitance).

Zobrazený formulář obsahuje jednotlivé sekce podle toho, jaké objekty jsou součástí zajištění – tedy generovaného návrhu. Kromě obecných informací jsou zde záložky zástavců a záložky jednotlivých typů nemovitostí. Po vyplnění všech požadovaných systém provede validace a kontrolu povinně vyplněných polí. Pokud zjistí nedostatky, zobrazí upozornění a zvýrazní dotčená pole i záložky, na kterých jsou tato pole umístěna.