KNBox

Chytrý konektor katastru nemovitostí

Modul Chytrá oznamovací služba

V rámci rozšíření funkcí produktu KNBox jsme pro Vás připravili prototyp Chytré oznamovací služby, který využívá Službu sledování změn:

http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Sledovani-zmen/Sluzba-sledovani-zmen-v-katastru-nemovitosti.aspx

Chytrá oznamovací služba umožňuje automatizovat detekci a uživatelsky nastavit reakci na situace, kdy u nemovitého zajištění dochází například k:

  • neoprávněné změně vlastníka
  • zápisu zástavy nebankovního subjektu
  • změnám výměry pozemků či jejich sloučení/rozdělení

Funkce Chytré oznamovací služby také pomáhají automaticky ověřovat stav iniciovaného řízení jako například zápis/výmaz zástavního práva a navrhovaných poznámek (zákazy zatížení/zcizení).

KNBOX_cz