KNBox

Chytrý konektor katastru nemovitostí

Chytrý konektor katastru nemovitostí

KNBox je nástroj, který pomáhá se získáváním elektronických dat poskytovaných katastrem nemovitostí nebo při generování návrhu na vklad a výmaz z katastru nemovitostí. KNBox nabízí sledování vybraných nemovitostí a monitorování případných změn v listu vlastnictví. Dále poskytuje optimalizaci přímých nákladů při stahování dat a nákladů spojených s agendou při komunikaci s katastrem nemovitostí.

Co KNBox umí?

Data z katastru není nutné ručně přepisovat. Předejdete chybám na vstupu a vyplývajícím problémům (nekvalitní evidence zajištění, pozastavená řízení apod.).
S KNBoxem šetříte provozní náklady – elektronický výpis je levnější, stažená data lze sdílet napříč organizací a opakovaně je využít.
Vygeneruje návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.
Můžete sledovat změny v portfoliu nemovitostí – KNBox zachytí např. změnu vlastníků, nebo probíhající řízení (plombu).
Pro získávání dat využívá KNBox webových služeb poskytovaných přímo katastrem nemovitostí, proto je možné již jednou uložená data snadno aktualizovat.
KNBox nabízí otevřené rozhraní pro komunikaci s interními systémy. Lze tak výrazně zrychlit a zlevnit některé procesy automatizovaným dotazováním a ukládáním dokumentů katastru.

KNBOX_cz

Co KNBox umí dál?

 • Uživatelské rozhraní KNBoxu nabízí mnohem více možností než je k dispozici prostřednictvím dostupných aplikací, nabízených katastrem nemovitostí (dálkový přístup nebo nahlížení do katastru nemovitostí).
 • Zobrazení dat z katastru nemovitostí je přehledné a intuitivní. Systém automaticky vytváří vazby na související data.
 • KNBox umožňuje zobrazení dat ve stejném výstupním formátu jaký nabízí katastr nemovitostí.
 • Přehledné reporty a možnost plánování nákladů pro konkrétní uživatele či oddělení je výborným nástrojem pro správu finančních prostředů nutných pro získávání dat z katastru nemovitostí.
 • Samozřejmostí je aktualizace v návaznosti na změny vydané ČÚZK.

Příklady využití KNBoxu v procesech banky

 • Žádost o úvěr:
  ověření existence nemovitosti a KO kritérií (exekuce, dražba), poskytnutí aktuálních dat odhadcům.
 • Schvalování a tvorba smluvní dokumentace:
  vytěžení elektronických dat o nemovitosti, využití při tvorbě smluvních dokumentů a návrhu na vklad.
 • Čerpání:
  automatická kontrola zaplombování / zapsání návrhu na vklad.
 • Splácení:
  automatizovaný monitoring vlastnické struktury a řízení s vlivem na cenu nemovitosti.
 • Vymáhání:
  získání informací o přehledu vlastnictví dlužníka.