ISIRBox

Řízení insolvencí

Modul SSV

Systém sledování vazeb (SSV) je služba třetí strany poskytující analýzu ekonomicky spjatých skupin k výchozím subjektům banky. Analýza bude prováděna nad skupinou zadaných subjektů banky a výsledné vazby budou zpracovány a načteny do systému ISIRBox.

V systému ISIRBox můžete vidět vazby typu:

  • majetkové vazby
  • statutární orgány
  • zaměstnanci
  • jedinec – podnikatel a obráceně
  • nástupnictví
  • obchodní vztahy
  • vazby přes kontakty

Jak modul SSV funguje

Po načtení všech požadovaných vazeb SSV je v systému načteno několikanásobně více subjektů, a s prvním spuštěním načítání insolvencí dojde k propojení historických insolvencí i na všechny relevantní subjekty SSV.

Modul SSV umožňuje zobrazit zvlášť detail subjektu banky, zvlášť detail subjektu SSV či kombinaci obou. Modul SSV v detailu subjektu znázorňuje nadřazené a podřazené subjekty.

KNBOX_cz