ISIRBox

Řízení insolvencí

Modul CEE

Centrální evidence exekucí (CEE) je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky. Nahlížení do Centrální evidence exekucí (CEE) je zpoplatněno, proto je potřeba mít registrovaný účet.

Jak modul CEE funguje

U vybraných subjektů v systému ISIRBox se v pravidelných požadavcích načítají hromadně či individuálně exekuce, které se zapíší do ISIRBox a zároveň systém rozešle notifikace.

U každého nalezeného záznamu budou zobrazeny tyto informace:

  • sledování exekuce
  • počet exekucí
  • datum poslední aktualizace klienta
  • identifikace klienta
  • portfolio
  • zobrazení seznamu exekucí

KNBOX_cz