ISIRBox

Řízení insolvencí

Systém pro řízení insolvencí

ISIRBox konektor je určen pro získávání a zpracování informací z insolvenčního rejstříku. Je navržen pro společnosti, které chtějí efektivně sledovat portfolia klientů s rizikem insolvence nebo monitorovat aktivní insolvence a jejich průběh. Konektor umožňuje napojení na další vnitrofiremní systémy a zajistí předávání dat mezi nimi.

Co ISIRBox umí?

Optimalizovat náklady na kontrolu a zpracování informací z insolvenčního rejstříku.
Uložit data z insolvenčního rejstříku a umožnit jejich následné využívání v dalších informačních systémech.
Automatizovat párování sledovaných subjektů s insolvenčním řízením a dlužníky ISIRu na úrovni přímé či potencionální shody.
Distribuovat informace o stavu a událostech poskytované insolvenčním rejstříkem s možností filtrování.

Co umí ISIRBox dále?

  • Rozčlenit informace dle důležitosti a portfolií a umožnit tak včasnou reakci.
  • Zautomatizovat vypracování přihlášky k insolvenčnímu řízení.
  • Minimalizovat rizika a finanční škody plynoucí ze špatně nastavených procesů.
  • Eliminovat chyby způsobené lidským faktorem v procesu komunikace s insolvenčním rejstříkem.

Jak ISIRBox funguje?

Uživatel si v konektoru nadefinuje portfolio subjektů, které chce sledovat. Portfolia si může hromadně naimportovat nebo portfolia subjektů může převzít z interních systémů na základě zvolených parametrů.

Vlastní automatizovaná kontrola porovná portfolio s databází v insolvenčním rejstříku, kdy cílem je vyhledání odpovídající shody na základě předdefinovaných parametrů. Shody mohou být vyhodnoceny jako tzv. plné (všechny parametry se shodují) nebo částečné (některé parametry se liší). V případně částečné shody systém umožňuje flexibilní uživatelské párování shodných subjektů, kdy uživatel může rozhodnout, zda jde či nejde o subjekt odpovídající parametrům vyhledávání. Konektor mimo jiné umožňuje nastavení interních odběratelů informací pro jednotlivá hromadná portfolia i jednotlivé subjekty a současně jsou veškeré informace dostupné prostřednictvím uživatelského rozhraní.