GDPR Tool

GDPR RPA (Robotic Process Automation)

Je rychlé a účinné řešení v případě, kdy bude třeba, pro dodržení GDPR, realizovat vybrané typy aktivit nad specifickým aplikačním portfoliem, ke kterému buď nedisponujete zdrojovými kódy, nebo by změna aplikací byla příliš nákladná. Neboli díky GDPR RPA, resp. softwarové robotizaci, je možné použít konfigurované makro scénáře, které realizují SW Roboti pracující s GUI rozhraním aplikací zcela stejně, jako běžný koncový uživatel.

Typický příklad, kdy GDPR RPA využijete:
Potřebujete zkompletovat data o konkrétním klientovi, přes jeho RČ, z technologicky různorodých aplikací. Standardně by to znamenalo manuální práci uživatele (zdlouhavou, repetitivní s vysokou náchylností na chyby). Efektivnější řešení je napsat robotický scénář, a danou aktivitu dle potřeby opakovaně vyvolávat s parametrem daného RČ. Robot se vždy postará o realizaci. Robotické scénáře jsou univerzální a mohou realizovat přesně to, co může dělat s dostupnými nástroji běžný uživatel.

Klíčové funkcionality

  • jednotný front-end pro správu aktivit* (např. sběr informací o klientovi, aktualizace dat, mazání, anonymizace, pseudonymizace, šifrování atd.)
  • jednoduché přidání, změna či odebrání aktivit*
  • jednotlivé aktivity* jsou spouštěny na pokyn DPO, resp. pověřené osoby; SW Robot provede realizaci robotických scénářů a poskytne zprávu o výsledku, případně také výstupní data
  • možnost realizace šifrování obsahu symetrickou nebo asymetrickou šifrou, případně šifrovat pomocí volání z Vašich aplikací – výhodou je, že při využití asymetrické šifry bude mít přístup k obnově dat pouze definovaná role (řízená DPO), když není možné konkrétní datovou entitu (smlouvu, soubor apod.), z důvodů zachování integrity dat, smazat
  • zpráva o výsledku / výstupní data jsou k dispozici ve formátu XLS, PDF, CSV
  • jednoduchost nasazení – možnost robotické obsluhy jakýchkoliv aplikací, bez nutnosti jejich úprav
  • snadná rozšiřitelnost seznamu aktivit* a jejich rozsahu (počtu scénářů a obsluhovaných aplikací)

* aktivita – sada robotických scénářů (tj. realizace konkrétní činnosti – např. sběr informací o klientovi – napříč definovaným seznamem aplikací, počtem neomezeno)

Nástroj je vhodný především pro plnění potřeb role DPO