GDPR Tool

GDPR DPO Cockpit

Přehledová aplikace umožňující Pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO) sledovat vybrané činnosti a úkoly v rámci jeho aktivit při dohledu nad správou OÚ (osobních údajů).
Aplikace sdružuje informace z různých systémů, aplikací a procesů, díky čemuž může sledovat aktivity z pohledu ochrany OÚ. Kromě agregace informací umožňuje sledovat proces vyřizování žádostí subjektů údajů ohledně práv subjektu údajů. Součástí je možnost evidence aktivit, jejich plánování s časovým upozorňováním a eskalacemi. Vlastní data se do aplikace shromažďují pomocí existujících rozhraní (API), pomocí robotizace procesů (GDPR RPA) nebo pomocí definovaných reportů a výstupů u procesů a aplikací, které nejsou schopny automatické komunikace.

Klíčové funkcionality

 • správa a evidence
  • OÚ, typů, právních titulů a účelů zpracování
  • Správců a Zpracovatelů OÚ
  • činností spojených s výkonem DPO (včetně jednotlivých organizačních složek)
  • incidentů spojených s OÚ
  • požadavků (včetně dotazů) subjektu údajů, ÚOOÚ, státního aparátu
  • procesů, kde dochází ke zpracovávání OÚ
 • nahlížení do evidence souhlasů ke zpracování OÚ
 • reportovací nástroje (ÚOOÚ, vedení společnosti, výsledky kontrol, aj.)
 • dashboard, přehledová obrazovka s aktuálními informacemi
 • monitorovací nástroje (správa administrátorů, zpracování OÚ, aj.)

Nástroj je vhodný především pro plnění potřeb role DPO.