GDPR Tool

GDPR Collecting Tool

Efektivní řešení pro pokrytí významné části požadované problematiky (kdo/kdy/kde/jak/proč přistupoval k jakým datům), z pohledu realizace ve spojení s Vaší IT infrastrukturou, a to bez nutnosti změn jednotlivých aplikací, ve kterých jsou údaje zpracovávány koncovými uživateli.
Aplikace je nainstalována na jednotlivých stanicích (s možností centrálního deploymentu). Na pozadí standardní práce uživatele automaticky sbírá informace o zobrazovaných a zpracovávaných údajích. Ty jsou pak spolu s detailním kontextem (jaká aplikace, její část, záložka, formulář, čas, uživatel atd.) posílány na sběrný server, kde jsou ukládány do centrální databáze pro průběžné vyhodnocování a analýzu.

Nasazení probíhá bez nutnosti programové změny monitorovaných aplikací (podporovány jsou veškeré mainstreamové technologie včetně terminálů, Citrix, VMWare a podobně).

Klíčové funkcionality

  • jednorázové, nárazové nebo pravidelné monitorování veškerých zobrazovaných
  • a zpracovávaných údajů na klientských stanicích
  • identifikace typu, jaké OÚ se používají
  • definice aplikací, kde se OÚ používají (i v jakých částech daných aplikací)
  • přehled, kdo osobní data používá
  • kontext, kdy a za jakých okolností se OÚ používají
  • auditní stopa pro osobní údaje
  • monitoring bezpečnostních pravidel a oprávnění
  • jednoduchá a rychlá implementace (jednotky dnů včetně otestování

Nástroj je vhodný pro plnění potřeb role DPO a zástupců IT Infrastruktury, kteří mají za úkol zabezpečit monitoring zobrazování a zpracování údajů z pohledu koncových uživatelů.