GDPR Tool

Aplikace a řešení, které vám výrazně ulehčí a zefektivní přípravu a správu agendy GDPR

GDPR – nařízení o ochraně osobních údajů, cílem je poskytnout subjektům údajů (fyzickým osobám, občanům) efektivní práva domoci se ochrany soukromí a těm, kteří osobní údaje používají, nařizuje, jak data používat, zabezpečit a omezit jejich počet a použití na nezbytně nutný rozsah.

GDPR Collecting Tool

Efektivní řešení pro pokrytí významné části požadované problematiky (kdo/kdy/kde/jak/proč přistupoval k jakým datům), z pohledu realizace ve spojení s Vaší IT infrastrukturou, a to bez nutnosti změn jednotlivých aplikací, ve kterých jsou údaje zpracovávány koncovými uživateli.
Aplikace je nainstalována na jednotlivých stanicích (s možností centrálního deploymentu). Na pozadí standardní práce uživatele automaticky sbírá informace o zobrazovaných a zpracovávaných údajích. Ty jsou pak spolu s detailním kontextem (jaká aplikace, její část, záložka, formulář, čas, uživatel atd.) posílány na sběrný server, kde jsou ukládány do centrální databáze pro průběžné vyhodnocování a analýzu.

GDPR RPA (Robotic Process Automation)

Je rychlé a účinné řešení v případě, kdy bude třeba, pro dodržení GDPR, realizovat vybrané typy aktivit nad specifickým aplikačním portfoliem, ke kterému buď nedisponujete zdrojovými kódy, nebo by změna aplikací byla příliš nákladná. Neboli díky GDPR RPA, resp. softwarové robotizaci, je možné použít konfigurované makro scénáře, které realizují SW Roboti pracující s GUI rozhraním aplikací zcela stejně, jako běžný koncový uživatel.