Binf

Poskytování zákonné součinnosti

Modul pro elektronickou komunikaci s exekutory (SCB)

Modul pro elektronickou komunikaci s exekutory a nově i pro komunikaci se státní správou SR, reprezentovanou daňovými a celními úřady, je z pohledu celé koncepce systému jedním z datových zdrojů, obdobným jakým jsou v prostředí ČR datové schránky.

Tento modul zabezpečuje komunikaci s SCB portálem za účelem výměny dotazů a odpovědí ve formátu XML. Procesy a způsob realizovaného zabezpečení odpovídá dodaným specifikacím ze strany provozovatele SCB portálu.

V rámci této komunikace jsou řešeny následujících 2 typu dotazů procesu poskytování součinností:

  • stav účtu – odpověď obsahuje detailní informace o nalezeném účtu
  • jiná otázka – univerzální textová otázka, univerzální odpověď (odpověď lze upravit v rámci uživatelského rozhraní systému BINF)

Ze strany exekutorů je využíván zejména první typ dotazu. Ze strany finanční správy jsou zasílány komplexnější dotazy, neboť na rozdíl od exekutorů má státní správa veškeré dotazy zdarma.

V návaznosti na novou legislativu lze tento modul rozšířit také o příjem následujících operací týkajících se zpracování exekucí:

  • príkaz na začatie exekúcie
  • zmena príkazu na začatie
  • exekučný príkaz
  • zmena exekučného príkazu
  • súhlas exekútora s uvoľnením sumy nepodliehajúcej exekúcii
  • zrušenie exekučného príkazu
  • zastavenie / odblokovanie
  • odklad / zrušenie odkladu exekúcie

Nespornou výhodou tohoto datového zdroje je možnost plné automatizace. V nabízeném systému je řešena úplná automatizace s tím, že uživatel má možnost prohlížet zpracované dotazy a vygenerované odpovědi. V systému jsou dostupné agregované statistiky zpracování, nebo je možné ze systému vyexportovat jednotlivé zpracované dotazy s konkrétními atributy pro další zpracování. Volitelně je možné reporty ze systému ve zvolených intervalech zasílat prostřednictvím notifikačního modulu systému BINF na zvolenou sadu příjemců.